Yansıtma Faturası Nedir Hangi Durumlarda Kesilir? Orka Bilgisayar 5 Nisan 2022

Yansıtma Faturası Nedir Hangi Durumlarda Kesilir?

Ticari hayatın vazgeçilmez parçası olan faturalar taraflar arasındaki yapılmış alışverişi belgeleyen araçlardır. Karşı tarafın sunduğu mal ve hizmete karşılık ödediği meblağ karşılığında verilen fatura en basit şekilde böyle tanımlanır. Ancak birçok farklı amaca hizmet eden fatura türleri de bulunur. Farklı türdeki faturaların ne anlama geldiği ve hangi durumlarda kesilmesi gerektiğinin bilinmesi iş sahibi açısından yüksek öneme sahiptir. Faturaların vergilendirmedeki en büyük araçlardan biri olması da bu belgelerin önemini devletin gözünde daha da önemli bir hale getirmektedir.

Yansıtma Faturası Nedir?

Alışveriş sonrasında satılan mal veya hizmetin ücretinin tamamını veya bir kısmını belirten fatura türleri yansıtma faturası olarak bilinir. Bu fatura türünde bilinmesi gereken ilk kural; yapılan işlemin yani satışın muhatabı ile bu satışla alakalı bedeli ödeyen kişilerin birbirinden bağımsız olmasıdır. Örneğin, bir satıcı diğer tarafla alakası olan bir mal veya hizmetin faturasını birinci kişi adına aldığında, ek olarak yansıtma faturası kesmesine ihtiyaç duyulmaz. Ancak faturadan tahsilat yapacak kişinin muhatap olacağı kurum veya kişi değişkenlik gösterdiği taktirde tekrardan bir fatura düzenlenir ve bu yansıtma faturası olarak adlandırılır. Yani diğer bir deyişle faturayı ödeyecek olan ilk alıcısından farklıysa yansıtma faturasına ihtiyaç duyulur.

Yansıtma Faturası Nasıl Kesilir?

Yansıtma faturası hem klasik olarak hem de e-fatura olarak kesilebilir. Taraflar arasında yapılan ticaret anlaşmalarında yansıtma faturasına ihtiyaç duyulur. Ayrıca bir ürünün masrafının birden fazla kişiyi muhatap alması durumunda da yansıtma faturası kesilmesine ihtiyaç duyulur. Ayrıca taraflar arasında hali hazırda düzenlenmiş olan faturaların tutarlarında hata olduğu zaman bu tutar üzerinden de yansıtma faturası düzenlenir. Yansıtma faturası örneği olarak sigorta ve kasko şirketleri için hazırlanan faturalar görülebilirler. Bir taşınmanızın veya aracınızın zarar görmesi ve bu zarardan dolayı tamir ettirmeniz durumunda işlemi gerçekleştirdiğiniz yer size bir fatura verecektir. Aynı zamanda bu faturanın bir diğer örneği yansıtma faturası altında sigorta şirketine kesilerek ödeme alınması için taraflarına gönderilir. Ayrıca taşımacılık sektörüyle yaptığınız anlaşmaya göre yakıt ücretini ödemeniz durumunda bu ücretin faturasını düzenlerken akaryakıt yansıtma faturası olarak düzenleyebilirsiniz.

Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

İşletme sahibi olarak her türden faturanızı saklamanız ve bunları düzenlemeniz önemlidir. Ayrıca faturalar resmi belge konumunda bulundukları için vergilendirme konusunda yüksek öneme sahiptirler. Yansıtma faturaları da bu sınıfa girerler. Yansıtma faturası neden kesilir sorusunun cevabı kişiler ve kurumlar arasındaki ödemelerin eksiksiz bir biçimde alınabilmesi için öneme sahiptirler. Bu yüzden bu faturaların muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekmektedir. E-arşiv fatura şeklinde düzenlenen yansıtma faturaları böylece kayıt altına alınır ve GİB tarafından vergilendirmeye tabi tutulurlar. Yansıtma faturaları gider faturalarından farklı bir yapıya sahiptirler, bunun sebebiyse bu bedelin karşı taraftan tahsil edileceğidir. Yansıtma faturalarınızı kullandığın muhasebe programında önce gider sonra gelir olarak kayıt etmek yerine tek bir alana kayıt ederek olası ciro sapmalarını önleyebilirsiniz. Ayrıca müşterileriniz adına bu faturaları hem elektronik hem de basılı bir şekilde eksiksiz bir biçimde kayıt edebilir ayrıca hazırlayabilirsiniz. Yansıtma faturalarını hazırlarken ek olarak KDV tutarını yansıtmanız hesap karmaşasına sebep olacaktır, bu yüzden KDV dahil olacak biçimde hazırlamanız yüksek derecede önemlidir.

Yansıtma faturası ile ortak özelliklere sahip olan kur farkı faturası hakkında bilgi almak istiyorsanız Kur Farkı Faturası Hakkında Bilinmesi Gerekenler adlı blog yazımıza göz atabilirsiniz.