e-İrsaliye admin 10 Ocak 2022

e-İrsaliye

e-İrsaliye

e-Dönüşümün süreçlerinde tüm sevkiyat süreçlerinizi elektronik olarak takip edebilirsiniz.
Zaman Tasarrufu

Kâğıt irsaliye hazırlamak için harcanan zaman, e-irsaliye uygulaması ile minimum seviyeye iner.

Personel (İşgücü) Tasarrufu

İrsaliyelerin hazırlanması, onaylanması, kâğıt çıktısı ve gönderim aşamalarındaki personel maliyetlerinizi avantaja çevirebilirsiniz.

Belge Ulaştırma Süresini Kısaltır.

e-İrsaliye elektronik ortamda aktarıldığı için alıcı ve satıcı arasındaki belge ulaştırma ve onaylama süreçleri saniyeler ile ölçülür. Dolayısıyla finansal hareketlilik olumlu yönde artacaktır.

Eski irsaliyelere ulaşım ve denetim kontrol altında tutulur.

Elektronik ortamda oluşturulan irsaliyelere kolay ulaşım, onay ve iptal süreçlerini yönetebilirsiniz.

Arşivleme ve Bulut Yedekleme Sistemi

Kâğıt irsaliyenin basımı, hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi için yapılan masraflar, e-irsaliye ile minimum seviyeye ineceği için firmaların maddi yönden tasarruf elde etmesini sağlar. e-İrsaliyeleriniz elektronik ortamda güvenle saklanır.

Muhasebe ile Tam Zamanlı Entegre

Orka SQL Programındaki tam zamanlı entegre sistemi ile; e-irsaliye ve sonrasında oluşturulan e-faturalarınız, tam zamanlı entegre sistemi ile muhasebeleştirilir. Dolayısı ile finansal hareketlerde hız kazandırır.

Raporlama

Belgeler elektronik ortamda saklandığından, program ya da web üzerinden raporlarınızı alabilirsiniz.

Doğa Dostu

Kâğıda basılı irsaliyeler için kesilen binlerce ağaç, e-irsaliye sayesinde doğadaki varlığını sürdürmeye devam edecektir.

e-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Şirketlerin çeşitli alanlarda zaman ve maliyet açısından tasarruf edebilmeleri adına uygulamaya konulan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takibi kolaylaştıran dijital uygulamalar arasında e-İrsaliye de yer almaktadır. İrsaliyelerin daha pratik bir şekilde düzenlenebilmesi ve elektronik ortamda kayıt altında tutularak takibinin yapılabilmesini sağlayan bu sistem, birçok açıdan avantajlıdır. Devlet tarafından şirketlere sunulan bu elektronik uygulama da tıpkı diğer e-Dönüşüm uygulamaları gibi belirli bir başvuru süreci sonucunda kullanılabilmektedir. e-İrsaliye ve e-İrsaliye uygulama kılavuzu hakkında merak edilenler yazımızın devamında ele alınacaktır.

İrsaliye, genel olarak bir ticari malın taşınmasında ve sevkinde kullanılması gereken, kanıt sağlayan belgedir. e-Dönüşüm sürecine kadar kağıt formatında hazırlanarak ibraz edilen bu belge, artık elektronik olarak da oluşturulabilmekte ve kağıt formattaki belge ile tamamen aynı nitelikleri taşımaktadır. e-İrsaliye nedir denildiğinde de bu anlamda, geleneksel kağıt irsaliyenin dijital formatı olduğu düşünülebilir. Kağıt formattaki irsaliyenin iki farklı türü vardır. Bunlar sevk ve taşıma irsaliyesi olarak tanımlanır. e-İrsaliye portal üzerinden elektronik olarak hazırlandığında ise genel olarak sevk irsaliyesi yerine geçmektedir. Taşıma için ayrıca kağıt irsaliye kullanımı da bu açıdan mümkün olmaktadır.

Şirketlerin, ibrazını gerçekleştirmesi gereken belgeler arasında yer alan irsaliyenin, elektronik formatta kullanımında zorunluluğu bulunan bazı firmalar vardır. Bu firmalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli şartları taşımaktadırlar ve 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği gereği e-İrsaliye’ye geçişleri zorunludur. 01.07.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye geçiş zorunluluğu bulunan firmaların taşıdığı şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
 • Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
 • Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
 • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (Gelir İdaresi Başkanlığı – e-İrsaliye Hakkında)
 • Şirketler isterlerse Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aktif edilen portaldan yararlanmak suretiyle e-Arşif fatura işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bunun için e-Arşiv portal üzerinden gerekli giriş yapılarak dijital ortamda işlemleri sürdürebilirler.
 • Şirketler tercihen kendi e-Arşiv fatura işlemlerini gerçekleştirebilmek adına entegrasyonlarını kendileri yapabilirler. Bunun için ilgili uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Uygulamanın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onayı sonrasında e-Arşiv portal giriş işlemi yapmadan, kendi entegrasyonu üzerinden ilerleyebilme imkanına sahip olan şirketler, bu uygulama üzerinden ilerlediklerinde şirket içerisinde ayrı bir birim oluşturma gereksinimi duyabilirler.
 • Şirketler, e-Arşiv fatura kesebilmek için özel entegratör desteği de alabilirler. Bu yöntem ile ilerlendiğinde ise şirketin herhangi bir uygulama geliştirmesi veya yazılım yatırımı yapması gerekmemektedir.

Türkiye’de aktif olarak ticari faaliyetlerini sürdüren şirketler için özellikle geçmişte finansal açıdan kağıt üzerinde takibi yapılması gereken çeşitli işlemlerin artık elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor olmasının birçok avantajı vardır. e-İrsaliye uygulaması da bu avantajları sağlamaktadır. Başta şirket açısından bir iş yükünün ortadan kalkmasını ve takip kolaylığı sağlamasını göstermek mümkün. e-İrsaliye ile şirketler zamandan ve basım, kargolama, arşivleme maliyetlerinden tasarruf eder. E-irsaliye nasıl kesilir konusu ele alındığında da bir diğer avantaj olan hız dikkat çeker. Geçmişte kağıt üzerinde yazılması ve ibraz edilmesi gereken irsaliyenin, bir özel entegratör portalı aracılığı ile bilgisayardan gerçekleştirilmesi şirket için hız kazandırır. Yine bu belgenin elektronik ortamda görüntülenmesi ve denetlenmesi, geriye dönük olarak incelenmesi de daha kolay olacağından hız ve zaman açısından önemli bir avantaj söz konusu olur. Üstelik bu sistem ile kağıt tüketimi de azaltılmış olur ve doğa dostu olması fayda sağlar.

Siz de Orka’nın sunduğu e-Çözümlerden faydalanmak üzere e-İrsaliye başvuru sürecinizi başlatabilir, özel entegratör desteği ile muhasebe alanında ihtiyacınız olan elektronik irsaliye hizmetini güvenilir şekilde alabilirsiniz

Siz de şirketinizin ticarette bir adım öne geçmesi, maliyetlerinin azalması ve çeşitli yönlerden tasarruf edebilmesi için Orka ile iletişime geçebilir; e-Arşiv özelinde ihtiyacınız olan tüm konularda profesyonel destek alarak güvenle faaliyetlerinizi sürdürmeye devam edebilirsiniz.

 • e-Defter portal aracılığı ile zamanı geldiğinde yükleme yapabilmek için finansal verilerin kayıt altına alınması ve derlenmesi daha kısa sürede tamamlanır. Bunun yanı sıra ilgili kayıt ve kontrol işlerini gerçekleştirmek üzere gerekli olan personel gerekliliği de ortadan kalkar.
 • Defterin onaylanması ve basılması için yapılan harcamalar da bu uygulama sayesinde tasarrufa dönüşmektedir. E-Defterin ibrazında, ilgili finansal akışların takip edildiği defterlerin noter onayının yanı sıra kağıda basılmasına yönelik maliyetler de ortadan kalkmaktadır.
 • Firmalar için yasal bir zorunluluk olan, onaylı defterlerin 5 yıl süreyle saklanması da dijital ortamda yapılan kayıtlar neticesinde ortadan kalkar. Bu noktada da hem zaman hem de mekan tasarrufu oluşur. Dijital ortamda oluşturulan belgeler sistemde 10 sene süreyle saklanabilmektedir ve e-Defter saklama programı aracılığıyla arzulandığında tekrar kontrol edilebilmektedir.
 • e-Defterde bir hata söz konusu olduğunda, fiziksel defter formatındaki kayıtlara kıyasla düzeltme daha kolay olmaktadır.
 • Global şirketler için bu defter sisteminin uluslararası geçerliliği avantajı vardır ve sistemsel açıdan daha pratiktir.
 • Defterlerin üretiminde ağaçlar kullanılmaktadır ve e-defter uygulaması kullanıldığında ağaçların kesilmesinin de önüne geçilmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Yükleniyor