Orka Iceberg Yenilikler admin 12 Nisan 2022

Güncel Yenilikler


Tarih Modül İşlem Açıklama Versiyon
16.11.2023GenelYenilikTÜRMOB’un zorunlu olarak talebiyle VKN Sorgulamada günlük “500” adet limit getirildi. v3.0146
03.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörler’e ‘Ticari-1’ Entegratörü eklenmiştir.v3.0144
03.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörlerden Uyumsoft’tan İrsaliye indirme eklendi.v3.0144
03.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGerçek Faydalanıcı bildirimiyle ilgili Dijital VD uyum çalışması yapıldı.v3.0144
31.10.2023BordroYenilikGemi personeli için yemek istisna bedelleri düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023BilançoYenilikKDV2 tam tevkifat satırlarında %10 değerlerinin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023GenelYenilikExcelden mesai tutar ve saat transferi sahası 15’e çıkartıldı.2022.0.0.1030
31.10.2023TicariYenilike-Fatura transferinden sonra eşleşme tanımlamaları önce cariye özel sonra genel eşleşme yapılması sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023BilançoYenilikYüklenilen kdv listesinde açıklama alanındaki hata düzeltildi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikBordro entegrasyonunda firmada kullanılan gruplara göre fiş oluşturulması sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023BilançoYenilikOtomatik virmanlarda karşı hesabın oluşumu için kebirden sonraki veya gruptan sonraki hesap kodunun ilave edilme seçeneği eklendi.2022.0.0.1030
31.10.2023GenelYenilikSQL datalarının listesi için genel rapor eklendi. 2022.0.0.1030
31.10.2023GenelYenilikYedekleri geri al seçeneği düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikİcra kayıt ekranına dosya ekleme seçeneği getirildi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikİzinler listesinde kullanıcı yetkisine ait kayıtların getirilmesi sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikPersonel listesinde maaş bilgilerinin görüntüleme yetkisi düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroDüzeltmePuantaj bilgilerinin excele gönderiminde grup değerleri seçildiğindeki hata mesajı düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023DemirbaşYenilikYeniden değerleme mad. 298 başlangıç dönemi düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023TicariYenilikKapalı fatura girişinde aktif cari değişkenleri düzenlendi.2022.0.0.1030
23.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörlerden aktarımda (DİA) için Firma seçimi eklendi.v3.0141
23.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörlerden DİA’dan Alış belgelerinin aktarımda iyileştirmeler yapıldı.v3.0141
19.10.2023GenelYenilikVergi daireleri yenilendi.2022.0.0.1030
19.10.2023BordroYenilikPuantaj listesinin excele gönderiminde departman, projeler vb. gönderiminde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1030
19.10.2023DemirbaşYenilikYeniden değerlenmiş demirbaşların endex dönemi bir ay sonrasının alınması sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023DemirbaşYenilikSatılabilecek demirbaşlar listesinde işaretleme ve işaret kaldırma seçeneği güncellendi.2022.0.0.1030
19.10.2023DemirbaşYenilikSatılabilecek demirbaşlar listesinde giderlerin gelmemesi sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023GenelYenilikPuantajların excel transferinde firma dönem kilit kontrolü düzenlendi.2022.0.0.1030
19.10.2023TicariYenilikCarilerin toplu e-mükellefiyet sorgulamasında değişenlerin liste halinde raporlanması sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023TicariYenilikDövizli faturalarda %100 indirim yapıldığında tl tutarının da sıfırlanması sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023TicariYenilikSayım ekranında bulunamayan stokların transfer sonrası listesinin hazırlanması sağlandı.2022.0.0.1030
16.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratör transferlerine DIA eklendi.v3.0135
10.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDijital VD Entegrasyonu ile ilgili çalışma yapıldı.v3.0132-34
09.10.2023BordroYenilikToplu personeller aramalarına personel kart no eklendi.2022.0.0.1030
09.10.2023BordroYenilikYeni kimlik kartında zorunlu bes sorusu seçeneğe eklendi.2022.0.0.1030
09.10.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi KVK 32/7 mad. kapsamındaki vergi oranı güncellendi.2022.0.0.1030
09.10.2023DemirbaşYenilikDemirbaş belgesinde şube değişim imkanı getirildi.2022.0.0.1030
09.10.2023GenelYenilikExcelden personel adresleri transferi ile ilgili çalışmalar yapıldı.2022.0.0.1030
09.10.2023Büro YönetimiYenilikGeçici vergi oranları güncellendi.2022.0.0.1030
02.10.2023Büro YönetimiYenilike-Serbest meslek xslt dosyasının olduğu klasöre gitme seçeneği eklendi.2022.0.0.1030
02.10.2023TicariYenilikAlış e-fatura transferindeki stopaj sahasının cari ile aynı tarafa yazılması sağlandı.2022.0.0.1030
02.10.2023TicariYenilikTevkifatlı faturanın fiş oluşum yöntemi 2’de düzenleme yapıldı.2022.0.0.1030
02.10.2023GenelYenilikBeyanname versiyonları güncellendi.2022.0.0.1030
02.10.2023Büro YönetimiYenilikTurizm beyannamesinde pay oranı noktadan sonra 4 hane yazılması sağlandı.2022.0.0.1030
02.10.2023BilançoYenilikKDV1 tevkifat oranları bölümüne %10, %20 eklendi.2022.0.0.1030
25.09.2023BordroYenilikMaaş hesaplamasında belge bildirim türü sıralamasında değişikliğe gidildi.2022.0.0.1029
25.09.2023BilançoYenilikKDV1 tam tevkifat hesaplamasında düzenleme yapıldı.2022.0.0.1029
20.09.2023BordroYenilikSerbest puantaj olan personellerin sadece sgk vergi profilleri toplu puantaj değişikliği ile yapılabilmesi sağlandı.2022.0.0.1029
20.09.2023GenelYenilikSerbest puantaj transferinde personelin puantajı günlük, saatlik ise puantaj tarihine göre otomatik oluşması sağlandı.2022.0.0.1029
20.09.2023TicariYenilikStok kodu, ek kodu 100 karakter, stok adi ve ek adı 255 karakter olarak güncellendi.2022.0.0.1029
14.09.2023BordroYenilikTanımlı bordro raporuna toplam sgk ve net sgk tutarları eklendi.2022.0.0.1029
12.09.2023BordroYenilikToplu bordro hesaplama ekranında seçili şube seçildiğinde dönemin de dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1029
12.09.2023GenelYenilikPersonel kimlik ve çalışan bilgilerinin transfer aşamasında güncelleme seçeneği eklendi.2022.0.0.1029
12.09.2023BordroYenilikPuantajda çalışılan gün ile çalışılması gereken gün uyuşmazsa uyarı verilmesi ve sadece aylık ve günlük çalışan personellerde kontrolü sağlandı.2022.0.0.1029
12.09.2023BilançoYenilikBanka kredi girişinde banka ve kredi hesaplarının serbest girişi sağlandı.2022.0.0.1029
07.09.2023BordroYenilikPuantaj girişinde hızlı puantajda ücretli denkleştirme de sgk saatinin yazılması sağlandı.2022.0.0.1029
07.09.2023BordroYenilikToplu giriş ve çıkışta adı, soyadı alanlarının temizlenmesi sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023TicariYenilikDaha önce girilmiş çek, senet no kontrolü sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023GenelYenilikTransferde kdv oranının belge tarihine göre kontrolü sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023TicariYenilikÇek çıkışlarında grupların değiştirilmesine imkan sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023Büro YönetimiYenilikMUHSGK versiyonları güncellendi.2022.0.0.1029
25.08.2023BordroYenilikBordro icmal raporuna SGK No,Şube bilgileri eklendi.2022.0.0.1029
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDefter beyan gönderiminde SERİNO alanı ile ilgili düzenleme yapıldı.v3.0128
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB İnteraktif VD, EArşiv dökümlerinde VKN/TCKN+Belge No/Tarihi filtresi yapısına göre kayıtların alınması sağlandı.v3.0128
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilike-Müstahsil Makbuzu transferinde Satırlarda Vergi bilgileri yeralmıyorsa başlıktan okuma sağlandı.v3.0128
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikİnteraktif VD sitesinde oturum açma sonrası direkt Varsayılan Tarayıcıya yönlendirme yapıldı. v3.0128
17.08.2023BordroYenilikHizmet belgesinde Tüm şubeler XML özelliği getirildi.2022.0.0.1029
17.08.2023BordroYenilikHizmet belgesinde eksik gün listesinde Şubenın adı yazılması sağlandı.2022.0.0.1029
17.08.2023BordroYenilikHizmet belgesinde puantajı olmayan Personeller raporunda Şube adı yazılması sağlandı.2022.0.0.1029
17.08.2023GenelYenilikKDV-4 Beyannamesi %10/%20 ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1029
11.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikBorcu yoktur sitesine giriş ile ilgili uyum çalışması yapıldı.v3.0125
11.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikİnteraktif VD sitesine giriş ile ilgili uyum çalışması yapıldı.v3.0125
10.08.2023GenelYenilikBanka entegrasyonunda başlangıç ve bitiş tarihi eklendi.2022.0.0.1029
09.08.2023TicariYenilikBanka entegrasyonunda cari hesap araştırırken 800 hesapların dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1029
09.08.2023TicariYenilikBanka entegrasyonunda tarihlerin de dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1029
09.08.2023BordroYenilikPersonel maaş hesaplama profillerine kıdem ve ihbar tazminatları için ayrı profil seçme imkanı getirildi.2022.0.0.1029
27.07.2023BordroYenilikAsgari ücrete kadar vergi muafiyetinde gelir vergisi matrahı hesaplamasında değişiklik yapıldı.2022.0.0.1028
27.07.2023TicariYenilikAçık hesap belgelerindeki düzeltme seçeneğinde grupların taşınmasında düzeltme yapıldı.2022.0.0.1028
25.07.2023GenelYenilikBanka entegrasyonunda son bakiye ve satır numarası eklendi.2022.0.0.1028
25.07.2023BordroYenilikTanımlı bordro raporu girişinde hesaplatılmamış puantajların raporlanması sağlandı.2022.0.0.1028
25.07.2023BordroYenilikTüm bordroların hesaplatılması ekranında sadece seçili şube bordrolarının hesaplatılması sağlandı.2022.0.0.1028
25.07.2023TicariYenilikSipariş satır numarasının dönüşümlerde taşınması sağlandı.2022.0.0.1028
21.07.2023BordroYenilikPersonel arama ekranında sadece kullanının firmalarında arama imkanı getirildi.2022.0.0.1028
21.07.2023BordroYenilikAranan personel bulunduktan sonra ilgili personele konumlanılması sağlandı.2022.0.0.1028
21.07.2023BordroYenilikPersonel listesinde otomatik düzeltme iptal edildi.2022.0.0.1028
20.07.2023BilançoYenilikKDV1 %10, %20 kdv oranlarına ait hesap kodları tanımlanmamışsa oluşması sağlandı.2022.0.0.1028
20.07.2023GenelYenilikDemo kayıtlarında %10 ve %20 kdv oranına göre oluşması sağlandı.2022.0.0.1028
19.07.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB E-Arşiv indirmede KDV Oran kontrolü eklendi.v3.0122
19.07.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB E-Arşiv indirme işleminde %10/%20 KDV Oranları otomatik ikili KDV hesaplamasında iyileştirmeler yapıldı.v3.0122
19.07.2023TicariYenilikBire bir irsaliye dönüşümlerinde e-fatura notunun faturaya taşınması sağlandı.2022.0.0.1028
19.07.2023TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporuna tam vade gün eklendi.2022.0.0.1028
19.07.2023BordroYenilikBrüt, Net Ücretin belli oranda sendika kesintisi yapılabilmesi sağlandı.2022.0.0.1028
18.07.2023GenelYenilikÖTV oranları yenilendi.2022.0.0.1028
18.07.2023TicariYenilikAlış e-fatura transferinde standart kdv oranın ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1028
17.07.2023TicariYenilikAlış e-fatura transferi ekranına %10 ve %20 kdv oranlarının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1028
17.07.2023GenelYenilikHesap kodu değiş ekranında ardışık kod seçeneği güncellendi.2022.0.0.1028
17.07.2023GenelYenilikHesap kodu değiş ekranında başlangıç tarihini son e-defter gönderim döneminden sonraki tarihin gelmesi sağlandı.2022.0.0.1028
17.07.2023TicariYenilikYeni stok kartı açılışında kdv oranının %20 gelmesi sağlandı.2022.0.0.1028
17.07.2023BilançoYenilikKDV2 detaylı belge listesi raporu eklendi.2022.0.0.1028
13.07.2023BordroYenilikBordro kilit ekranında tüm şubelerin görüntülenebilmesi sağlandı.2022.0.0.1028
13.07.2023BordroYenilikAsgari ücrete ait gelir vergisi matrahı hesabında sgk oranının direkt %15 hesaplama yöntemine geçildi.2022.0.0.1028
12.07.2023TicariYenilikÇek giriş ekranında kendi çeki seçeneğinin ayarlardaki seçeneğe göre default kayıt oluşturulması sağlandı.2022.0.0.1028
12.07.2023Büro YönetimiYenilikArge Personelinin terkin tutarındaki yuvarlama toplam üzerinden yapılması sağlandı.2022.0.0.1028
12.07.2023TicariYenilikBanka entegrasyonu ekranında bankanın mizan değerinin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1028
11.07.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB E-Arşiv transferinde 10/20 KDV Oranları ile ilgili çalışma yapıldı.v3.0119
11.07.2023İnternet AksiyonlarıYenilikİstirahat sorgulamada çalışma yapıldı.v3.0119
11.07.2023TicariYenilike-Belge durum kodlarınının toplu değiştirme seçeneği geldi.2022.0.0.1028
11.07.2023TicariYenilikBelge dönüşüm kodlarını toplu değiştirme seçeneği eklendi.2022.0.0.1028
11.07.2023TicariYenilikİndirilecek kdv listesinde eski yönteme tevkifat kodu eklendi.2022.0.0.1028
11.07.2023TicariYenilikGenius yazarkasasına yeni kdv oranlarının gönderilmesi sağlandı.2022.0.0.1028
10.07.2023GenelYenilikServis işlemlerinden KDV Oran değişikliğini tüm firmalarda uygulanabilme imkanı getirildi.2022.0.0.1028
10.07.2023TicariYenilikAçık tutar dönüşümlerinde kdv’nin tekrar hesaplatılması sağlandı.2022.0.0.1028
10.07.2023TicariYenilikFiyat listelerinin yeni kdv oranlarına göre tekrar güncellenmesi sağlandı.2022.0.0.1028
09.07.2023GenelYenilikKDV Oran değişikliği yapıldı.2022.0.0.1027
09.07.2023BordroYenilikKıdem tazminatı tavanı güncellendi.2022.0.0.1027
05.07.2023BilançoYenilike-Defter parça satır sayısının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1027
05.07.2023TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporunun ödemeye ait vade farkı hesaplama seçeneğinde performans çalışması yapıldı.2022.0.0.1027
05.07.2023TicariYenilikKargo ve taşıma ekranında sadece kargo firmasının kayıtlarının getirilmesi sağlandı.2022.0.0.1027
05.07.2023BordroYenilikİzin listesine kullanıcı yetki filtresi eklendi.2022.0.0.1027
04.07.2023BordroYenilikAsgari ücret bordro tanımları yenilendi.2022.0.0.1026
23.06.2023TicariYenilikGenel mizan raporuna seçili hesapların mizanı eklendi.2022.0.0.1026
23.06.2023TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporuna seçili hesapların raporu eklendi.2022.0.0.1026
23.06.2023TicariYenilikExcel transferi ile fatura stopaj ve damga vergisi tutarlarının transferi sağlandı.2022.0.0.1026
14.06.2023TicariYenilikFatura içinde stok kartlarından aktarılma anında fiyat alanı kapalı ise fiyat hariç aktarılması sağlandı.2022.0.0.1026
14.06.2023TicariYenilikExcelden fatura transferinde ettn number alanının da aktarılması sağlandı.2022.0.0.1026
13.06.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer entegratörler listesine Doğan E-Dönüşüm eklendi.v3.0118
13.06.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeİnteraktif VD oturum açma değişikliğine uyum çalışması yapıldı.v3.0118
13.06.2023GenelYenilikKullanıcı listesinde yeni kayıt, düzelt ekranı yenilendi.2022.0.0.1025
13.06.2023BordroYenilikAskerlik ve doğum borçlanması takip sistemi geliştirildi.2022.0.0.1025
13.06.2023TicariYenilikSipariş dönüşümlerinde sipariş cari e-posta bilgisinin de faturaya aktarılması sağlandı.2022.0.0.1025
09.06.2023BordroYenilikDemirbaş kayıtlarının zimmet kayıtlarına aktarılması sağlandı.2022.0.0.1025
08.06.2023İnternet AksiyonlarıYenilikToplu İstirahat sorgulamada Hastane eBildirim sorgulama eklendi.v3.0117
08.06.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeGüvenlik kodu okuma algoritmasında iyileştirmeler yapıldı.v3.0117
08.06.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeObifin Entegrasyonunda iyileştirmeler yapıldı.v3.0117
08.06.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeQNB Finansbank’tan eFatura/e-Arşiv Fatura aktarmada iyileştirmeler yapıldı.v3.0117
08.06.2023TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler rapor ekranında güncellemeler yapıldı.2022.0.0.1025
07.06.2023BordroYenilikPersonel listesinde T.C. Kimlik numarasından toplu arama sağlandı.2022.0.0.1025
30.05.2023TicariYenilikSipariş raporuna yalnız dönüşmemişleri listele seçeneği eklendi.2022.0.0.1025
30.05.2023TicariYenilikYazar kasa modülünde miktar alanına müdahalesi sağlandı.2022.0.0.1025
30.05.2023TicariYenilikYazar kasa modülünde yukarı, aşağı ok ile geçişlerde alt toplamların hesaplanması sağlandı.2022.0.0.1025
30.05.2023GenelYenilikYeni kullanıcı tanım ekranında sol taraftaki ekrana müdahale edilemiyordu düzeltildi.2022.0.0.1025
30.05.2023BilançoYenilike-Defter saklama hizmeti aldığı halde entegratör seçilmemiş ise uyarılması sağlandı.2022.0.0.1025
29.05.2023İnternet AksiyonlarıYenilikICE Teknoloji Entegratöründen eBelge transferi konusunda geliştirme yapıldı.v3.0116
29.05.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeMySoft entegratöründen 100 kayıt üstünde indirme konusunda çalışma yapıldı.v3.0116
29.05.2023İnternet AksiyonlarıYenilikBeyanname indirme’de günlük limitler getirililmiş, Çalışma yapıldı.v3.0116
29.05.2023DemirbaşYenilikSatış belgesi olmayan demirbaşların da iptal edilebilmesi sağlandı.2022.0.0.1025
26.05.2023TicariYenilikYazar kasa giriş ekranında ödeme sil seçeneği eklendi.2022.0.0.1025
26.05.2023TicariYenilikYazar kasa giriş ekranında paket satışlarında indirim oranının da gelmesi sağlandı.2022.0.0.1025
25.05.2023TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporunda ödemelerin vade farkı tutarının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1025
25.05.2023TicariYenilike-Fatura transferinde eşleşme tanımlarında alış, satışın dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1025
24.05.2023BordroYenilikGelir türlerinin adının değiştirilmesi sağlandı.2022.0.0.1025
23.05.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeBanka Entegrasyonunda iyileştirmeler yapıldı.v3.0115
23.05.2023TicariYenilikYazar kasa giriş ekranında T.C. ve Vergi No sahaları eklendi.2022.0.0.1025
23.05.2023TicariYenilikYazar kasa giriş ekranında e-belge tipinin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1025
23.05.2023TicariYenilikYazar kasa giriş ekranında KDV Hariç Fiyat girişi sağlandı.2022.0.0.1025
23.05.2023TicariYenilikYazar kasa giriş ekranında sağ klik satır sil seçeneği eklendi.2022.0.0.1025
17.05.2023BilançoYenilikFinansman Kısıtlaması raporuna 660,661 hesapları ilave edildi.2022.0.0.1025
17.05.2023BilançoYenilik7A/7B yansıtma tanımlarına kullanılan hesapların otomatik işaretlenmesi sağlandı.2022.0.0.1025
17.05.2023TicariYenilikFatura giriş ekranına sipariş satır numarası alanı ilave edildi.2022.0.0.1025
17.05.2023TicariYenilikStok kartlarında ek alanlar,stok mizan alanlarının bir kereye mahsus otomatik açılması sağlandı.2022.0.0.1025
17.05.2023TicariYenilikÇek, senet vb. evraklara dosya eklenmişse eklenen dosya adetinin raporlanması sağlandı.2022.0.0.1025
16.05.2023GenelYenilikPrograma giriş aşamasında parola unutulmuşsa görüntüleme sağlandı.2022.0.0.1025
16.05.2023Büro YönetimiYenilikGeçici vergi beyannamesinde hem ticari hem serbest meslek kazancı varsa sadece ticari kazanca eklenmesi sağlandı.2022.0.0.1025
15.05.2023TicariYenilikDepolar arası virmana hafızadan kopyala ve dosyadan aktar seçenekleri eklendi.2022.0.0.1025
15.05.2023BordroYenilikÇalışılan yerlere toplu aktarım eklendi.2022.0.0.1025
15.05.2023GenelYenilikFirma konsolidasyonunda kullanıcı yetkisi kontrol edildi.2022.0.0.1025
15.05.2023BordroYenilikPersonel çalışılan yerlere gruplar ilave edildi.2022.0.0.1025
11.05.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörler’e ‘QNB FinansBank’ Entegratöründe Alış + Yerel’e Aktarılmış durumunda ki belgelerin transferi yapıldı.v3.0112
11.05.2023İnternet AksiyonlarıYenilikSitelere girişte Güvenlik kodu ekranı arka planda kalıyordu, düzeltildi.v3.0112
11.05.2023BordroYenilikDevir kümülatif vergi matrahlarının excelden transferi sağlandı.2022.0.0.1025
11.05.2023TicariYenilikSipariş raporlarında Cari ve Adres Grubunun isimleri rapora dahil edildi.2022.0.0.1025
11.05.2023TicariYenilikDönüştürülmüş siparişlerin sipariş raporuna dahil edilmemesi sağlandı.2022.0.0.1025
11.05.2023TicariYenilikFatura içinde stok mizandan aktar ekranına excele aktar seçeneği eklendi.2022.0.0.1025
11.05.2023TicariYenilikGider pusulasında da muhtasar kodu girişine izin verildi.2022.0.0.1025
11.05.2023Büro YönetimiYenilikGider pusulası kayıtlarının aktarımı sağlandı.2022.0.0.1025
11.05.2023TicariYenilikYazar kasa girişinde e-faturadan e-arşive geçişte belge numarası düzenlendi.2022.0.0.1025
11.05.2023TicariYenilikAlış e-faturaların entegre edilmemesi için sağlanan seçeneğin toplu şekilde yapılması sağlandı.2022.0.0.1025
04.05.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörler’e ‘VeriBase’ Entegratöründe E-Arşiv Faturaları indirme konusunda çalışma tamamlandı.v3.0110
04.05.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörler’e ‘QNB FinansBank’ Entegratöründe Satış Faturaları ile ilgili çalışma yapıldı.v3.0110
03.05.2023BordroYenilikKişisel verilerin koruma kanunu ve muvafakatname çıktısı tasarlandı.2022.0.0.1025
02.05.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeMoka SMMM Makbuz ile ilgili düzeltme yapıldı.v3.0109
02.05.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeDiğer Entegratörlerde QNB Finans ile ilgili İyileştirmeler yapıldı.v3.0109
02.05.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeOBIFIN Banka Transfer Entegrasyonu konusunda iyileştirmeler yapıldı.v3.0109
27.04.2023Büro YönetimiYenilikKDV4 beyannamesi güncel versiyon için çalışma yapıldı.2022.0.0.1025
27.04.2023GenelYenilikSene sonu devir işlemlerindeki açılış ve kapanış fiş açıklaması değiştirilmesi sağlandı.2022.0.0.1025
26.04.2023Büro YönetimiYenilikKurum geçici vergi oranı %20 olarak güncellendi.2022.0.0.1025
26.04.2023TicariYenilikSipariş ve teklif belgelerinin stok raporlarında gösterim şekli ile ilgili yalnız dönüşmemişleri görüntüle seçeneği eklendi.2022.0.0.1025
24.04.2023BilançoYenilikPoşet beyannamesindeki kısayol tuşların çalıştırılması sağlandı.2022.0.0.1025
24.04.2023BordroYenilikExcel transferi ile maaş ve puantaj transferinde gelen uyarıların kapatılması sağlandı.2022.0.0.1025
19.04.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeHızlı Bilişim Entegratörü transferinde iyileştirmeler yapıldı.v3.0108
19.04.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeBDP Gönderiminde yaşanan sorun giderildi.v3.0108
19.04.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesinde nakdi sermaye artışı için düzenleme yapıldı.2022.0.0.1025
18.04.2023Büro YönetimiYenilik15 Nisan 2023 tarihli kurumlar vergisi güncellemesi sağlandı.2022.0.0.1024
18.04.2023BordroYenilikEmeklilerde 15510 sayılı teşvik maddesi eklendi.2022.0.0.1024
17.04.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeİşkur sitesine girişte GÜVENLİK KODU alanı ile ilgili çalışma yapıldı.v3.0106
17.04.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeNetEkstre banka transferinde iyileştirme yapıldı.v3.0106
17.04.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB E-Arşiv/E-Belge Portalından Satış E-Arşiv belge indirme sorunu giderildi.v3.0105
17.04.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB’in sitesine girişte bir yavaşlık mevcuttu, çalışma yapıldı.v3.0104
17.04.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörler’e ‘Zirve e-Dönüşüm’ Entegratörü eklenmiştir.v3.0104
17.04.2023İnternet AksiyonlarıYenilikQNB FinansBank Portaldan kesilen e-Belgelerin transfer edilmesi sağlandı.v3.0104
17.04.2023İnternet AksiyonlarıYenilikOBIFIN Banka Entegrasyonunda iyileştirmeler yapıldı.v3.0104
14.04.2023Büro YönetimiYenilikKurum geçici vergisi düzenlendi.2022.0.0.1024
14.04.2023BordroYenilikBordro hesap pusulasında mesai saat alanının sayı olarak raporlanması sağlandı.2022.0.0.1024
14.04.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesi nakdi sermayenin yatırıldığı dönem bilgisi güncellendi.2022.0.0.1024
14.04.2023TicariYenilikBelge seri numarası seçim ekranında tüm serilerin gelmesi sağlandı.2022.0.0.1024
11.04.2023GenelYenilikDemo kayıtlarının yüklenmesinde dönem bilgisi kontrolü sağlandı.2022.0.0.1024
11.04.2023BordroYenilikBordro icmal raporunda saat toplamlarının sayı olarak raporlanması sağlandı.2022.0.0.1024
10.04.2023GenelYenilikFirma güncelleme dosyası çalışmadığında web mesaj görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1024
10.04.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisinde kanunen kabul edilmeyen gider toplamının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1024
10.04.2023TicariYenilikStok kart listesinde sadece seçili alanlara sorgu hazırlanması sağlandı.2022.0.0.1024
10.04.2023BordroYenilikSerbest puantaj transferinde gelirlerin transferindeki hata mesajı düzeltildi.2022.0.0.1024
04.04.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesi yenilendi.2022.0.0.1023
04.04.2023Büro YönetimiYenilikGelir vergisi beyannamesine toplam matrah eklendi.2022.0.0.1023
04.04.2023BilançoYenilikPoşet beyannamesinde birim poşet bedeli 0,385 güncellendi. 2022.0.0.1023
04.04.2023Büro YönetimiYenilikMUHSGK personel isimleri büyük harf yazılması sağlandı.2022.0.0.1023
31.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörler’e ‘Park Entegrasyon’ Entegratörü eklenmiştir.v3.0103
31.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikMoka Ödeme Talebine Cari Kart seçeneği ile Ödeme talebi eklendi.v3.0103
31.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikObifin Banka entegrasyonunda iyileştirme çalışmaları yapıldı.v3.0103
31.03.2023Defter BeyanYenilikDefter Beyan’da Dönem başı Emtia gönderiminde faaliyet kodu devredışı bırakıldı.v3.0103
31.03.2023GenelYenilikExcel transferindeki personel gelir türleri 20 alana çıkarıldı.2022.0.0.1023
29.03.2023DemirbaşYenilikDemirbaş ek maliyetlerin ana demirbaşa göre yeniden değerlemeye tutulup tutulmayacağına karar verilmesi sağlandı.2022.0.0.1023
29.03.2023İşletmeYenilikEvrak listesine fiş detayı seçeneği eklendi.2022.0.0.1023
29.03.2023İşletmeYenilikEvrak listesinde evrak detay bölümündeki eksik alanların gelmesi sağlandı.2022.0.0.1023
29.03.2023TicariYenilikFatura girişinde fatura satırına ait tüm detayın gösterilmesi sağlandı.2022.0.0.1023
29.03.2023BordroYenilikİhbar tazminatında eksik günün otomatik hesaplanmaması sağlandı.2022.0.0.1023
27.03.2023GenelYenilikExcel transferinden gelen çek, senet vb. belgelerin başlık tablosuna kaydı sağlandı.2022.0.0.1023
27.03.2023Büro YönetimiYenilikGelir ve geçici vergi beyannamesinde taşıt satışlarına ait kkeg ile ilgili eksik alan kontrolü sağlandı.2022.0.0.1023
22.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikIzibiz Entegrasyonunda iyileştirme yapıldı.v3.0101
22.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikTurkcell ile e-Belge İndirme Entegrasyonu geliştirildi.v3.0101
21.03.2023TicariYenilikDiğer entegratörlerden e-belge transferinde şifre kontrolü yapılmaması sağlandı.2022.0.0.1023
20.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilike-Logo ve İzibiz’den Transferde iyileştirmeler yapıldı.v3.0100
20.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikOBifin Banka Entegrasyonu konusunda çalışma yapıldı.v3.0100
20.03.2023TicariYenilikStok mizan ve muavin raporlarında siparişler rapora dahil edilsin seçeneğinde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1023
20.03.2023TicariYenilikStok belge listesinde fiş detayı ve dönüşen belgeler ekranında düzenleme yapıldı.2022.0.0.1023
20.03.2023TicariYenilike-Belge kayıt ekranında notların ekrana gelip gelmemesi ile ilgili tanımlama yapıldı.2022.0.0.1023
16.03.2023BordroYenilikSGK meslek kodları, İşten çıkış nedenleri, vb. tablolar yenilendi.2022.0.0.1022
16.03.2023BordroYenilikTanımlı bordrodaki hesap pusulasına toplam mesai saati eklendi.2022.0.0.1022
16.03.2023TicariYenilikBanka entegrasyon modülüne özel banka kod alanları eklendi. Ekranda düzenlemeler yapıldı.2022.0.0.1022
16.03.2023GenelYenilikSene sonu devirde eksik view ve function devrinde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1022
16.03.2023BordroYenilikToplu yemek geliri girişinde yemek gününün otomatik gelmesi sağlandı.2022.0.0.1022
16.03.2023BordroYenilikSendika modülü tanımlarından kıdem başlangıç tarihi ile ilgili düzenleme yapıldı.2022.0.0.1022
16.03.2023BordroYenilikBordro icmal raporu ekranında geçmiş yıllarında raporlanması sağlandı.2022.0.0.1022
16.03.2023BordroYenilikBordro icmal raporuna grafikler eklendi.2022.0.0.1022
16.03.2023TicariYenilikAçık tutar dönüşümlerine kdv muafiyet kodu eklendi.2022.0.0.1022
16.03.2023TicariYenilikToplu dönüşüm ekranına faturada fiyatların yeniden hesaplanma seçeneği eklendi.2022.0.0.1022
16.03.2023TicariYenilikToplu dönüşümde her belge ayrı belge seçeneğinde fiyat, indirim ve eklenti grupları eklendi.2022.0.0.1022
16.03.2023TicariYenilikGün faaliyet raporuna nitelik kodu eklendi.2022.0.0.1022
16.03.2023TicariYenilikAlışlarda depo hareketi, üretim sipariş vb. belge türlerinde belge numarasının otomatik takibi sağlandı.2022.0.0.1022
15.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikKolaySoft Entegratöründen transfer konusunda iyileştirme yapıldı.v3.0099
15.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikNetEkstre Banka Transferinde “Orka Banka API Entegrasyon” Modülüne transfer sağlandı.v3.0099
14.03.2023BilançoYenilikBanka entegrasyon ekran güncellemeleri yapıldı.2022.0.0.1022
14.03.2023BordroYenilikTanımlı bordro raporuna toplam mesai saati eklendi.2022.0.0.1022
13.03.2023BordroYenilikToplu yemek bileti girişinde çalışılan günün otomatik gelmesi sağlandı.2022.0.0.1022
13.03.2023BordroYenilikSendika gelir şartlarına kıdem başlangıç tarihine göre yapılması sağlandı.2022.0.0.1022
10.03.2023TicariYenilikSipariş belge girişinde sipariş grubu ve döviz cinsi grubu kontrolleri aynı anda yapılması sağlandı.2022.0.0.1022
10.03.2023TicariYenilike-Faturada kargo bilgi girişi ayarlara eklendi.2022.0.0.1022
09.03.2023BordroYenilikSGK personel profili oluşturma ekranında emekli 5510 maddesinin otomatik oluşturulabilmesi sağlandı. 2022.0.0.1022
09.03.2023BordroYenilikBordro icmal raporu yenilendi.2022.0.0.1022
07.03.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeE-Beyanname Yöneticisinde VKN/TCKN ile GİB’ten Aylık Beyanname listeleme iptal edildi.v3.0098
07.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikE-Vizite’de Analık’ta onaysız olsa da Puntaj’a aktarma imkanı verildi.v3.0098
07.03.2023BordroYenilikYeni bordro icmal raporu tasarlandı.2022.0.0.1022
07.03.2023GenelYenilikSene sonu devirde yalnız kapanış fişi seçildiğinde gelen hata mesajı düzeltildi.2022.0.0.1022
06.03.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisinde nakdi sermayedeki yıl uyarısı kaldırıldı.2022.0.0.1022
06.03.2023Büro YönetimiYenilikGelir vergisi beyannamesine taşıt satışına ait kkeg eklendi.2022.0.0.1022
06.03.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesine taşıt satışına ait kkeg eklendi.2022.0.0.1022
03.03.2023TicariYenilikToplu irsaliye ve fatura dönüşümünde belge gruplarının da taşınması sağlandı.2022.0.0.1022
03.03.2023BordroYenilikSendika gelir tanımlarındaki ücret çarpanına sgk gün, hesap gün ve çalıştığı gün seçenekleri eklendi.2022.0.0.1022
02.03.2023İnternet AksiyonlarıYenilikİşkur Gönderiminde Sitede ki değişiklik için uyum çalışması yapıldı.v3.0097
01.03.2023BordroYenilikKimlik listesine ek alanlar ilave edildi.2022.0.0.1022
01.03.2023Büro YönetimiYenilikBeyanname versiyonları güncellendi.2022.0.0.1022
01.03.2023TicariYenilikToplu irsaliye fatura dönüşümünde son kullanım tarihi eklendi.2022.0.0.1022
01.03.2023TicariYenilikStok kart listesine firma numarası eklendi.2022.0.0.1022
28.02.2023BilançoYenilikKira kayıtlarının BA formuna gelmesi sağlandı.2022.0.0.1022
28.02.2023GenelYenilikTransferde e-mükellefiyet sorgusunda vergi ve T.C. kimlik numarasının boş olup olmadığı kontrol edildi.2022.0.0.1022
28.02.2023GenelYenilikVergi daireleri, genel tanımlamalar güncellendi.2022.0.0.1022
27.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikKolaySoft Entegrasyonunda iyileştirme yapıldı.v3.0096
24.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikUyum e-Dönüşüm API’den e-Fatura/e-Arşiv aktarım yapıldı.v3.0095
23.02.2023BordroYenilikİzin girişinde ücretli denkleştir çalışma tipinde tatillerinde dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1022
23.02.2023TicariYenilikSayım ve teslim belgesinde kalan miktarların aktarımında sipariş ve teklif belgelerinin dikkate alınmaması seçeneği eklendi.2022.0.0.1022
23.02.2023BordroYenilikAskerlik borçlanması ile ilgili çalışma yapıldı. Net ücret alanlarda maaşına ilave edilmesi sağlandı.2022.0.0.1022
23.02.2023GenelYenilikToplu firma seçim ekranlarına firma simgesi eklendi.2022.0.0.1022
22.02.2023Büro YönetimiYenilikMakbuz girişine kredi kartı tutarına ait hesap kodu girebilme imkanı sağlandı.2022.0.0.1022
22.02.2023BordroYenilikSendika gelir türlerine başlangıç ve bitiş değeri kontrolü sağlandı.2022.0.0.1022
21.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeGİB E-Arşiv Transferinde İkili Kdv konusunda iyileştirme yapıldı.v3.0094
21.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikN11 Faturam’dan e-Fatura/e-Arşiv transferi ile ilgili çalışma ve iyileştirmeler yapıldı.v3.0094
20.02.2023TicariYenilikStok kartlarına kopyala seçeneği eklendi.2022.0.0.1021
20.02.2023TicariYenilikFatura içinde seçili stokların aktarılması sağlandı.2022.0.0.1021
20.02.2023BordroYenilikTanımlı bordro raporunda seçili firmaların raporunun hazırlanabilmesi sağlandı.2022.0.0.1021
20.02.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesinin versiyonun değiştirilebilmesi sağlandı.2022.0.0.1021
20.02.2023BilançoYenilikEnflasyon muhasebesinde kapanış fişinin dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1021
20.02.2023BilançoYenilikTurizm beyannamesinde bazı alanlar ilave edildi.2022.0.0.1021
20.02.2023Büro YönetimiYenilikStandart yazıcı çıktısındaki ? işareti alanları temizlendi.2022.0.0.1021
16.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikE-Finans Entegratöründen aktarım konusunda iyileştirmeler yapıldı.v3.0093
16.02.2023DemirbaşYenilikBinek otomobillerde max. gider tutarı ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1021
16.02.2023BilançoYenilikDiğer hesapların virmanında kebir hesaba yazılan fiş kontrolü sağlandı.2022.0.0.1021
16.02.2023BordroYenilikİzin listesindeki detayda aktif ve pasif durumu ile ilgili görüntüde düzenleme yapıldı. 2022.0.0.1021
14.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeİşten çıkışta SGK Meslek kodu doldurma ile ilgili sorun giderildi.v3.0092
14.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikMySoft Entegratöründen direkt E-Fatura/E-Arşiv XML aktarımı yapıldı.v3.0092
14.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeİşe Girişte SGK sitesinde ki Meslek Kodu alanında ki değişikliğe uyum çalışması yapıldı.v3.0091
14.02.2023BilançoYenilikMali tablo yazıcı formları yenilendi. Şube bazlı mali tablo yazdırma anında gelen hata düzeltildi.2022.0.0.1021
14.02.2023BilançoYenilikFiş satırlarından arama ekranına döviz tutarı kriteri eklendi.2022.0.0.1021
14.02.2023BilançoYenilikFiş girişinde hesabın döviz kur tipine göre döviz kuruna konumlanması sağlandı.2022.0.0.1021
14.02.2023BilançoYenilikFatura detayı ekranına kdv müdahale seçeneği eklendi.2022.0.0.1021
13.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeGİB Beyanname indirme işleminde “Gerçek kişi” indirme konusunda ki sorun düzeltildi.v3.0090
13.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeBeyanname indirme’de performans çalışması yapıldı.v3.0090
13.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikMySoft Entegratöründen direkt E-Fatura XML transferi geliştirildi.v3.0089
13.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikTrendyol Entegratörü üzerinden direkt E-Fatura/e-Arşiv XML Transferi geliştirildi.v3.0089
13.02.2023TicariYenilikToplu belge dönüşümlerinde cari ek adresinin kullanımı seçeneğe bağlandı.2022.0.0.1021
13.02.2023GenelYenilikExcel transferinde oluşan faturaların kdv müdahale seçeneği evete seçildi.2022.0.0.1021
13.02.2023TicariYenilikToplu dönüşümde kdv müdahele işaretli ise tekrar hesaplatılmaması sağlandı.2022.0.0.1021
13.02.2023TicariYenilikHızlı depo hareketinde stok mizandan aktarılacak miktar ve fiyatlara müdahale edilmesi sağlandı.2022.0.0.1021
09.02.2023GenelYenilikYalnız firma devrinde mesai tanımları ve personel profillerinin de devir edilmesi sağlandı.2022.0.0.1021
09.02.2023TicariYenilikGümrük beyan listesine yurtdışı transit belgeleri eklendi.2022.0.0.1021
08.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeEDM Entegratörü üzerinden alınan Diğer E-SMMM Makbuz XML’inin Transferinde iyileştirme yapıldı.v3.0088
08.02.2023BilançoYenilikBA/BS formunda versiyon yenilendi ve beyanımyok tag kaldırıldı.2022.0.0.1021
08.02.2023GenelYenilikTüm pencerelerde maximize özelliği eklendi.2022.0.0.1021
08.02.2023GenelYenilikSQL Rapor ekranında alt toplam ve bağlantıların sağlanması seçeneğe bağlandı. Raporun daha hızlı gelmesi sağlandı.2022.0.0.1021
08.02.2023GenelYenilikSQL Rapor ekranına kayıt düzeltme ve silme modu eklendi.2022.0.0.1021
07.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikMikrodan UBL aktarımı yapıldı.v3.0087
07.02.2023İnternet AksiyonlarıYenilikE-Logo Entegratöründen UBL aktarımında e-Arşiv aktarımı da eklendi.v3.0087
07.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeE-Finans Entegratöründen Alış aktarımı konusunda iyileştirme yapıldı.v3.0087
07.02.2023DemirbaşYenilikYeniden değerleme ekranına belge tipi eklenerek demirbaşın hangi belgeden kaynaklandığının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1021
07.02.2023TicariYenilikToplu sipariş, irsaliye dönüşüm ekranında gruplama yapılacak alanlar ilgili seçenekler eklendi.2022.0.0.1021
07.02.2023TicariYenilikPratik stok mizan ekranında ön birim, ilk birim vb. alanların kalanlarının da raporlanması sağlandı.2022.0.0.1021
02.02.2023BilançoYenilikKarşılaştırmalı mali tablo için geçmiş yılda otomatik hesaplattırılıp aktarılması sağlandı.2022.0.0.1021
01.02.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeGİB Beyanname indirme ile ilgili değişikliğe uyum çalışması yapıldı.v3.0085
01.02.2023TicariYenilikExcel transferinde satır döviz kuru boşsa merkez bankası kurundan otomatik tespiti sağlandı.2022.0.0.1021
01.02.2023BordroYenilikToplu ücret değiş ekranına personel kartında tanımlanan ücretin taşınabilmesi sağlandı.2022.0.0.1021
30.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikE-SMMM Makbuz Transferinde iyileştirme çalışması yapıldı.v3.0085
30.01.2023TicariYenilikCari risk raporunun yazıcı çıktısı düzenlendi.2022.0.0.1021
30.01.2023BilançoYenilike-Defter saklama ücretinde tespit ekranında yenileme yapıldı.2022.0.0.1021
30.01.2023BordroYenilikOnaylanmış izinlerin otomatik puantaja çevrilmesi sağlandı.2022.0.0.1021
30.01.2023TicariYenilikFatura girişinde belge tarihi ve belge numarası kontrolü sağlandı.2022.0.0.1021
27.01.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeGİB E-Arşiv aktarımında yaşanan aksaklık giderildi.v3.0084
27.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikUyumsoft’dan e-Fatura aktarımla ilgili iyileştirmeler yapıldı.v3.0083
24.01.2023TicariYenilikFatura satırlarına gtip numarası eklendi.2022.0.0.1020
24.01.2023BilançoYenilike-defter saklama ücretinin fatura satır sayısına göre otomatik hesaplayan rapor eklendi.2022.0.0.1020
24.01.2023GenelYenilikModül girişlerinde eksik versiyon uyarısı eklendi.2022.0.0.1020
24.01.2023BordroYenilikÖzlük dosyasını personelin T.C. kimlik numarasına göre hazırlanabilmesi sağlandı.2022.0.0.1020
24.01.2023DemirbaşYenilikMad. 298’e göre oluşturulan yeniden değerleme kaydında son amortisman süresi yeniden düzenlendi.2022.0.0.1020
24.01.2023TicariYenilike-Faturalarda eşleşme yapılmamış stok ve muhasebe kodu varsa entegre yapılmaması sağlandı.2022.0.0.1020
19.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikUyumsoft’tan alınan E-SMMM Makbuz XML dosyalarının transferi sağlandı.v3.0082
19.01.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeE-Finans’tan Direkt XML transferinde iyileştirme çalışması yapıldı.v3.0082
19.01.2023TicariYenilike-İrsaliyede taşıma ve kargo bilgi giriş ekranında aynı bilgilerin tek satırda gelmesi sağlandı.2022.0.0.1020
19.01.2023TicariYenilike-İrsaliye taşıma ve kargo bilgi ekranında düzenlemeler yapıldı.2022.0.0.1020
19.01.2023GenelYenilikSene sonu devirde mevcut firmadaki view ve functionların yeni veri tabanına aktarılması sağlandı.2022.0.0.1020
19.01.2023TicariYenilikFaturada düzeltme anında çift tıklayarak grubun seçilmesi sağlandı.2022.0.0.1020
18.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilike-Logo’dan Direkt UBL (XML) Transfer imkanı getirildi.v3.0081
18.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikHızlı Bilişim Entegratöründen direkt transfer imkanı getirildi.v3.0081
17.01.2023İnternet AksiyonlarıDüzeltmeE-Arşiv Fatura İndirme işleminde farklı VKN/TCKN aynı belge numarasının kontrolünde ki sorun düzeltildi.v3.0080
17.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikE-Finans’tan Direkt XML transferi çalışması yapıldı.v3.0080
17.01.2023TicariYenilikTaşıma firmalarında 329 ve 888 kebir hesapları sınırı kaldırıldı.2022.0.0.1020
17.01.2023DemirbaşYenilikTaşıt amortismanı giderleri 2023 yılı değerleri güncellendi.2022.0.0.1020
17.01.2023TicariYenilikGider şablonlarında kdv hesaplama tipleri belirlendi.2022.0.0.1020
17.01.2023BilançoYenilikKarşıt inceleme tutanağında belge tutarları listelenmiyordu düzeltildi.2022.0.0.1020
17.01.2023BordroYenilikGelecek aya devir bölümünde maaş artış özellikleri eklendi.2022.0.0.1020
16.01.2023GenelYenilikVergi oranları, kıdem tazminatı ve ötv listesi yenilendi.2022.0.0.1020
16.01.2023TicariYenilikSipariş, irsaliye dönüşümlerinde faturanın tarihindeki kura göre otomatik düzenlenmesi seçeneği eklendi.2022.0.0.1020
16.01.2023BilançoYenilikFatura detayına kdv muafiyet kodu eklendi.2022.0.0.1020
16.01.2023BordroYenilikBordro modülüne girişte satın alınmamış lisans uyarısı eklendi.2022.0.0.1020
16.01.2023TicariYenilikÖdeme giriş ekranına günün kurunun otomatik gelmesi sağlandı.2022.0.0.1020
16.01.2023GenelYenilikDönemsel sendika gelirlerinin sene sonu devir ile devir edilmesi sağlandı.2022.0.0.1020
12.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörlerden E-Fatura/E-Arşiv XML transferi çalışması yapıldı.v3.0080
12.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikUyumsoft’tan Direkt XML transferi çalışması yapıldı.v3.0080
12.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikİzibiz’den Direkt XML transferi çalışması yapıldı.v3.0080
12.01.2023İnternet AksiyonlarıYenilikE-Logo’dan Direkt XML transferi çalışması yapıldı.v3.0080
11.01.2023BordroYenilikGelir türüne ait sendika tanımlarınında sene sonu devir ile devir edilmesi sağlandı.2022.0.0.1020
11.01.2023TicariYenilikCari karttaki kur tipine göre belirlenen döviz kurunun tahsil tediye ekranına taşınması sağlandı.2022.0.0.1020
10.01.2023GenelYenilikBir gün öncesine indirilmemiş döviz kurlarında uyarı verilmesi sağlandı.2022.0.0.1020
10.01.2023TicariYenilikCari kartda kur tipi seçeneği eklendi. Fatura girişinde ilgili kur tipine göre döviz kurunun otomatik gelmesi sağlandı.2022.0.0.1020
10.01.2023BordroYenilikSGK meslek kodları yenilendi.2022.0.0.1020
10.01.2023BilançoYenilikDönem sonu yansıtma ekranındaki yansıtma hesap kodu listesi yenilendi.2022.0.0.1020
10.01.2023GenelYenilikToplu e-posta gönderim ekranında güncelleme yapıldı ve 2 kere üst üste dosya hazırlamadaki hata düzeltildi.2022.0.0.1020
10.01.2023TicariYenilikHızlı depo hareketinde stok mizan değerinden aktarım sağlandı.2022.0.0.1020
10.01.2023BilançoDüzeltmeGeçmiş döneme ait fişin ilgili döneme kopyalama sırasındaki hata düzeltildi.2022.0.0.1020
06.01.2023DemirbaşYenilikYeniden değerleme oranlarının standartlarının yüklenmesindeki sorun düzeltildi.2022.0.0.1019
06.01.2023GenelYenilikToplu e-posta çıktı klasörünün değiştirilmesi sağlandı.2022.0.0.1019
06.01.2023GenelYenilikDiğer entegratörlerden indirme yapabilmek için tanımlamalar sağlandı.2022.0.0.1019
05.01.2023GenelYenilikİşyeri türü merkez olup ve aktif olan ilk şube kodu aktif şube olarak belirlenmesi sağlandı.2022.0.0.1019
05.01.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar beyannamesi versiyonu KURUMLAR_25 olarak güncellendi.2022.0.0.1019
04.01.2023Büro YönetimiYenilikMakbuz numarasının geçmiş yıldaki kayıtlardan da alınması sağlandı.2022.0.0.1019
04.01.2023GenelYenilikSene sonu devirde aktif stok alanları devri hayır seçildiğinde yeni maliyet yöntemine göre hesaplanması sağlandı.2022.0.0.1019
04.01.2023GenelYenilikSGK meslek kodları yenilendi.2022.0.0.1019
04.01.2023TicariDüzeltmeHızlı stok kartı açılış ekranındaki hata düzeltildi.2022.0.0.1019
03.01.2023BordroYenilikYemek nakit gelirinde damga vergisi istisnası hesaplanması sağlandı.2022.0.0.1019
03.01.2023TicariYenilikToplu işlemlerde açık hesaplara kaydet seçeneğinde e-belge gönderilmiş kontrolü iptal edildi.2022.0.0.1019
03.01.2023Büro YönetimiYenilik2023 Muhtasar oranları yenilendi.2022.0.0.1019
03.01.2023DemirbaşYenilikDemirbaş detayında grup bilgilerinde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1019
03.01.2023GenelYenilike-Faturada özel firma çalışmalarına ait viewlerin sene sonu devirde yeniden oluşturulması sağlandı.2022.0.0.1019
03.01.2023GenelYenilikPersonelde özel kesinti türlerinin transferi sağlandı.2022.0.0.1019
30.12.2022İnternet AksiyonlarıDüzeltmeNetEkstre banka transferinde hesap kodu kaynaklı hata düzeltildi.v3.0079
30.12.2022Defter BeyanDüzeltmeDBS Muhtasar kodu ile ilgili düzenleme yapıldı.v3.0079
30.12.2022İnternet AksiyonlarıDüzeltmeE-SMMM Makbuz Transferinde Sultanbey VD kodunun bulunması sorunu giderildi.v3.0079
28.12.2022TicariYenilikFatura girişinde bulunan fiyatın nasıl hesaplandığını gösteren açıklama eklendi.2022.0.0.1018
28.12.2022TicariYenilikFatura girişine indirim grubu gibi eklenti grubu seçeneği eklendi.2022.0.0.1018
28.12.2022Büro YönetimiYenilikMakbuz listesine kredi kartı ödeme talebi seçeneği eklendi.2022.0.0.1018
28.12.2022GenelYenilikSene sonu devirde aktif stok alanlarına göre devir edilip edilmeme seçeneği eklendi.2022.0.0.1018
26.12.2022İnternet AksiyonlarıYenilikE-Çözüm banka entegrasyonunda Döviz kurunun manuel girilebilmesi sağlandı.v3.0076
26.12.2022İnternet AksiyonlarıYenilikDBS Tevkifatlı Fatura ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.v3.0076
26.12.2022İnternet AksiyonlarıYenilikMoka Ödeme Sistemi konusunda çalışma yapıldı.v3.0076
20.12.2022BilançoYenilike-Defter geçişlerinde önce 2021 yılı matrahı sonra 2022 yılı matrahı kontrolü sağlandı.2022.0.0.1018
20.12.2022GenelYenilikÜlke kodları yenilendi.2022.0.0.1018
20.12.2022TicariYenilikDüzeltilen fatura cari kart değiştirildiğinde cari epostanın da değiştirilmesi sağlandı.2022.0.0.1018
20.12.2022TicariYenilikFaturanın iade ve iskonto faturasına dönüşümü sırasında standart açıklamanın gelmesi sağlandı.2022.0.0.1018
20.12.2022BilançoYenilike-Defterde ödeme tipi yanlış seçilmiş kontrolünde olması gerekenlerden biri seçilmiş ise uyarı vermemesi sağlandı.2022.0.0.1018
19.12.2022Büro YönetimiYenilikDiğer serbest meslek makbuzu transferinde veri tabanı kodu kontrolü sağlandı.2022.0.0.1018
15.12.2022İnternet AksiyonlarıDüzeltmeEGM Bildirimi ile ilgili düzenleme yapıldı.v3.0074
14.12.2022GenelYenilike-Defter ve e-Fatura geçecek firmaların listesinin hazırlanması sağlandı.2022.0.0.1017
13.12.2022İnternet AksiyonlarıYenilikToplu Beyanname Gönderiminde “5 Beyanname” seçimi eklendi.v3.0073
13.12.2022İnternet AksiyonlarıDüzeltmeBanka entegrasyonu konusunda çalışma yapıldı.v3.0073
13.12.2022İnternet AksiyonlarıYenilikDefter Beyan Sisteminde 627 -> 5/10 kodunu dikkate alması sağlandı.v3.0073
13.12.2022İnternet AksiyonlarıYenilikGramoni banka Entegrasyonu konusunda çalışma yapıldı.v3.0073
07.12.2022TicariYenilikHızlı depo hareketinde belge satırlarındaki grupların açık olan gruplardan oluşması sağlandı.2022.0.0.1017
07.12.2022GenelYenilikcdn.orka.com.tr güncellemesi yenilendi.2022.0.0.1017
07.12.2022TicariYenilikSipariş dönüşümlerinde fatura satırları seçili gruplardan oluşması sağlandı.2022.0.0.1017
05.12.2022GenelYenilikProgram güncelleme kaynağına https://cdn.orka.com.tr eklendi.2022.0.0.1017
05.12.2022GenelYenilikKDV şablon, meslek kodları tablosu yenilendi.2022.0.0.1017
05.12.2022TicariYenilikFatura belge listesinde belge eklenmiş dosya varsa simge çıkması sağlandı.2022.0.0.1017
05.12.2022BilançoYenilikMali tablo yazdırma anında rapor başlığının yazdırılması sağlandı.2022.0.0.1017
29.11.2022BordroYenilikBordro, gelir türü tanımları yenilendi.2022.0.0.1017
29.11.2022GenelYenilikKDV Şablonu yenilendi.2022.0.0.1017
29.11.2022Büro YönetimiYenilikMakbuz kopyalama anında tarihi sabit olarak atanması seçeneği eklendi.2022.0.0.1017
29.11.2022TicariYenilikTedarik raporunda sipariş ve üretim reçeteleri ayrımının yapılması sağlandı.2022.0.0.1017
29.11.2022TicariYenilikİade faturalarında tevkifat oran ve tutarlarının toplu silinmesi seçeneği eklendi.2022.0.0.1017
29.11.2022TicariYenilikBanka entegrasyonuna ait şifre tanımlamaları açıldı.2022.0.0.1017
29.11.2022BilançoYenilikBilançodan enflasyon fişinin oluşturulursa fiş tipi virman olarak ayarlanması sağlandı.2022.0.0.1017
29.11.2022BordroYenilikPersonel yazıcı çıktısına grppersonel_adi alanı eklendi.2022.0.0.1017

*Son 1 yıl içinde yapılan değişiklikler listelenmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Yükleniyor