Orka Iceberg Yenilikler admin 12 Nisan 2022

Güncel Yenilikler


Tarih Modül İşlem Açıklama Versiyon
05.07.2024Büro YönetimiYenilikDTP e-Serbest meslek makbuzu gönderimi ve görüntüleme düzeltildi.2022.0.0.1043
05.07.2024Büro YönetimiYenilikFirma listesinde unvan sahası değeri görüntülendi.2022.0.0.1043
05.07.2024DemirbaşYenilikEntegre hesap kodları girişinde hesap adı görüntülendi.2022.0.0.1043
05.07.2024BordroYenilikAvans girişinde 100 kasa hesabı ile ilgili hata düzenlendi.2022.0.0.1043
05.07.2024TicariYenilikFatura listesinde kar/zarar hesaplamadaki hata mesajı giderildi.2022.0.0.1043
05.07.2024TicariYenilikHızlı fiş girişindeki cari unvandan arama ve T.C. kimlik no görüntüleme sağlandı.2022.0.0.1043
13.06.2024İnternet AksiyonlarıYenilikGİB’den e-Arşiv Faturalarının XML Dosyasının indirilmesi konusunda çalışma yapıldı.v3.0174
27.05.2024İnternet AksiyonlarıYenilikEGM Bildiriminde yaşanan aksaklık çözüldü.v3.0171
27.05.2024GenelYenilikFaaliyet kodları yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024GenelYenilikÜlke kodları ve genel tanımlamalar yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024İşletmeYenilikExcel fiş girişi şablon alanları yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024GenelYenilikKDV1, KDV2 beyanname versiyonları yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024BilançoYenilikBilanço stok kart listesi yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024DemirbaşYenilikDemirbaş entegre sistemindeki fiş alanları yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024BilançoYenilikOtomatik virmanlardaki fiş alanları yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024BilançoYenilikSayıştaş raporundaki – karakterli hesapların isimleri ve tutar alanları güncellendi.2022.0.0.1042
27.05.2024BilançoYenilikSayıştaş raporundaki işlem tipleri güncellendi.2022.0.0.1042
27.05.2024Büro YönetimiYenilikRapor alanları gruplanarak aralara ———– işareti eklendi.2022.0.0.1042
27.05.2024DemirbaşYenilikRapor alanları gruplanarak aralara ———– işareti eklendi.2022.0.0.1042
27.05.2024GenelYenilikGenel tanımlama alanları gruplanarak aralara ———– işareti eklendi.2022.0.0.1042
27.05.2024DemirbaşYenilikEksi maliyetlerin devirleri güncellendi.2022.0.0.1042
27.05.2024DemirbaşYenilikEk maliyetlerin bağlı olduğu demirbaşların değiştirilebilmesi sağlandı.2022.0.0.1042
27.05.2024İşletmeYenilikİşletme hesap özeti güncellendi.2022.0.0.1042
27.05.2024BordroYenilikPersonel ödeme girişinde ödeme hesap kodunun boş geçilebilmesi sağlandı.2022.0.0.1042
27.05.2024BordroYenilikÖdemelere özel tanımlanan hesap kodlarına göre entegre edilmesi sağlandı.2022.0.0.1042
27.05.2024BordroYenilikSendika ihbar önelleri eklenmesi sağlandı.2022.0.0.1042
27.05.2024DemirbaşYenilikDemirbaş modülündeki tüm raporlar yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024DemirbaşYenilikDemirbaş kayıt ekranı yenilendi.2022.0.0.1042
27.05.2024BordroYenilikExcel transferinde eksik gün nedenleri varsa tekrar sorulmaması sağlandı.2022.0.0.1042
27.05.2024GenelYenilike-Fatura geçiş raporları yenilendi.2022.0.0.1042
23.05.2024Defter BeyanYenilikTevkifatlı Alış gönderiminde “sorumluSifatiylaBeyanEdilecekKDVTutari” alanı gönderimi sağlandı.v3.0170
23.05.2024İnternet AksiyonlarıYenilikGİB üzerinden E-Arşiv XML İndirme konusunda alt yapı çalışması yapıldı. (Kullanıma henüz sunulmadı.)v3.0170
26.04.2024BilançoYenilikYönetici bakış ekranında vergiler raporunda hesabın muavin raporunun alınması sağlandı.2022.0.0.1041
26.04.2024BilançoYenilikBilançoda önceki Önceki dönem bilanço transferi için serbest giriş sağlandı.2022.0.0.1041
24.04.2024BilançoYenilikKDV2 beyannamesinde 192 hesabın dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1041
22.04.2024Büro YönetimiYenilikVergi oranları yenilendi.2022.0.0.1041
22.04.2024BilançoYenilikDönem endeksleri yenilendi.2022.0.0.1041
22.04.2024BilançoYenilikBilanço yazıcı formu yenilendi.2022.0.0.1041
22.04.2024GenelYenilikHesap planında stok kartları ve defter beyan kodları listesi yenilendi.2022.0.0.1041
22.04.2024Büro YönetimiYenilikGelir geçici vergi beyannamesinde bilanço eklendi.2022.0.0.1041
22.04.2024Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi ekleri düzenlendi.2022.0.0.1041
22.04.2024Büro YönetimiYenilikMakbuz kayıt ekranında döviz alanları ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1041
22.04.2024Büro YönetimiYenilikKira kayıt ekranında döviz alanları ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1041
22.04.2024TicariYenilikÖdenmemiş belgeler raporundaki vade tarihi ile ilgili düzenleme yapıldı.2022.0.0.1041
22.04.2024BordroYenilikİcra kayıt ekranında kesinti sıra numarası güncellendi.2022.0.0.1041
22.04.2024BilançoYenilikEnflasyon muhasebesinde 258 hesabına serbest kat sayı girişi sağlandı.2022.0.0.1041
22.04.2024GenelYenilike-Fatura listesinde tarih sahalarının firma döneme göre ayarlanması sağlandı.2022.0.0.1041
15.04.2024İnternet AksiyonlarıYenilikGİB E-Beyannamede Giriş yöntemini değiştirdi, Uyum çalışması yapıldı.v3.0165
12.03.2024BilançoYenilikEnflasyon muhasebesinde önceki dönem hesaplanan ile cari dönem farkı görüntüleme sağlandı.2022.0.0.1040
12.03.2024BilançoYenilikBasit ortalama yönteminde devir enflasyon tutarının sıfırlanması sağlandı.2022.0.0.1040
12.03.2024BilançoYenilikEnflasyon muhasebesinde alış tutarı ve ilk değer tutarlarının serbest girişi sağlandı.2022.0.0.1040
12.03.2024GenelYenilikGenel tanımlama alanlarında DEL silme tuşu eklendi.2022.0.0.1040
12.03.2024GenelYenilikGenel tanımlamalarda tüm para alanlarında toplam, oran alanlarında ortalama ve saat alanlarında toplam eklendi.2022.0.0.1040
12.03.2024TicariYenilikSipariş fatura eşleşme ekranında simge alanına göre filtreleme sağlandı.2022.0.0.1040
12.03.2024TicariYenilikSipariş fatura eşleşme ekranında tüm siparişleri ekle seçeneği getirildi.2022.0.0.1040
12.03.2024TicariYenilikSipariş fatura eşleşme ekranı revizyon edildi.2022.0.0.1040
11.03.2024İnternet AksiyonlarıYenilikİşkur sitesinde değişiklik mevcut, uyum çalışması yapıldı.v3.0158
11.03.2024İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer entagratörler listesinde bazı uyum çalışmaları yapıldı.v3.0158
11.03.2024İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratör listesine SOVOS eklendi.v3.0158
06.03.2024TicariYenilikDiğer entegratörden indirme seçeneği satış tarihinden itibaren 1 ay süre ile otomatik açılmıştır.2022.0.0.1039
06.03.2024BilançoYenilikEnflasyon muhasebesinde alış tutarı ve ilk değerin farklı girilmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024BordroYenilikPersonel kimlik kartına sicil no eklendi.2022.0.0.1039
06.03.2024BordroYenilikPersonel ödeme ekranında personel hesap adını ve ödeme hesap kodu adının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024BordroYenilikPersonel ödeme listesinde Fiş ID görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024GenelYenilikGenel tanımlamaların yenilenmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024Büro YönetimiYenilikGelir geçici ve Kurum geçici oranları yenilendi.2022.0.0.1039
06.03.2024Büro YönetimiYenilikGelir Vergisi Beyannamesinde mali tabloların enflasyon öncesi değerlerin de gönderilmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024Büro YönetimiYenilikKurumlar Vergisi Beyannamesinde mali tabloların enflasyon öncesi değerlerin de gönderilmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024BilançoYenilikGenel mizanda hesap seviyesi, bakiye tipi seçeneklerinin terminale göre kapanması lazım.2022.0.0.1039
06.03.2024BilançoYenilikMali tablolardan bilanço da enflasyon öncesi değerlerin raporlanması sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024TicariYenilikCari kart listesinde tanımlı kebir kodlara ait hesapların tamamının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024BilançoYenilikBA-BS kira kayıtlarında düzenleme yapıldı.2022.0.0.1039
06.03.2024BilançoYenilikKDV1 yazıcı formu yenilendi.2022.0.0.1039
06.03.2024BilançoYenilikKDV2 yazıcı formu yenilendi.2022.0.0.1039
06.03.2024BordroYenilikPersonel kartlarına avans hesap kodu eklendi.2022.0.0.1039
06.03.2024GenelYenilikPersonel kesinti türlerine hesap kodu eklendi.2022.0.0.1039
06.03.2024GenelYenilikMuhasebe fişleri transferinde yevmiye no eklendi.2022.0.0.1039
06.03.2024BordroYenilikTanımlı bordroda tüm grupların seçilebilmesi sağlandı.2022.0.0.1039
06.03.2024BordroYenilikPersonel ödeme listesinde toplu silme seçeneği eklendi.2022.0.0.1039
01.03.2024GenelYenilikMuhasebe fişleri transferinde tl değerlerinde döviz tutarlarının temizlenmesi sağlandı.2022.0.0.1039
01.03.2024TicariYenilike-Fatura listesinde dosya kaynağı seçeneği eklendi. Klasör seçildi ise klasörden görüntüleme yapıldı.2022.0.0.1039
19.02.2024GenelYenilikKDV beyannamesinde 109 nolu satıra serbest girişi sağlandı.2022.0.0.1038
19.02.2024BilançoYenilikKDV beyannamesinde 109 satırda değer yok ek tablolar silinmesi sağlandı.2022.0.0.1038
19.02.2024Büro YönetimiYenilikKira gelir vergisi oranı %20 değilse tanım penceresi otomatik gelmesi sağlandı.2022.0.0.1038
19.02.2024GenelYenilikModüllere göre tanım ekranında konumlanma sağlandı.2022.0.0.1038
19.02.2024GenelYenilikMobil veri server canlı seçeneği yenilendi.2022.0.0.1038
19.02.2024GenelYenilikBA-BS kira kayıtlarının gelmemesi sağlandı.2022.0.0.1038
19.02.2024GenelYenilikGenel tanımlar penceresinde aktif sorguların yenilenmesi sağlandı.2022.0.0.1038
13.02.2024BilançoYenilikEnflasyon endeks oranları ve hesap tanımlamaları yenilendi.2022.0.0.1038
13.02.2024BilançoYenilik2024 yılı içi enflasyon muhasebesi uygulandığında endeks dönemi düzenlendi.2022.0.0.1038
13.02.2024BilançoYenilikKDV2 şablonu veya yazıcı çıktısı güncellendi.2022.0.0.1038
13.02.2024BilançoYenilikKDV2_14 versiyonu ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1038
13.02.2024BordroYenilikBordro tanımlamaları genel tanımlamalar penceresine taşındı.2022.0.0.1038
13.02.2024GenelYenilikTüm tanımlamaların tek bir pencereden yönetimi sağlandı.2022.0.0.1038
13.02.2024GenelYenilikMobil uygulama için tüm yazıcı çıktılarının pdf olarak gönderilmesi sağlandı.2022.0.0.1038
30.01.2024GenelYenilikEnflasyona tabi hesaplar yenilendi.2022.0.0.1037
30.01.2024BordroYenilikSGK meslek kodları yenilendi.2022.0.0.1037
30.01.2024BordroYenilikHarcırah dilimleri yenilendi.2022.0.0.1037
30.01.2024GenelYenilikVergi daireleri yenilendi.2022.0.0.1037
30.01.2024GenelYenilikDöviz çevrim tarihine fiş tarihi eklendi.2022.0.0.1037
30.01.2024BilançoYenilikEnf. muhasebesi 697 ve 698 hesap isimlerinin kebir hesap isimlerinden oluşması sağlandı.2022.0.0.1037
30.01.2024BilançoYenilikEnf. muhasebesi 170..177 ve 350..357 hesap isimlerinin 697 hesabına aktarımı sağlandı.2022.0.0.1037
30.01.2024BilançoYenilikEnf. muhasebesi 570,580,590 ve 591 hesap virmanları sağlandı.2022.0.0.1037
30.01.2024BilançoYenilikEnf. muhasebesi serbest kayıt girişi sağlandı.2022.0.0.1037
30.01.2024BilançoYenilikEnf. muhasebesi işlemin yapıldığı aya göre seçeneğinde düzenleme yapıldı. 2022.0.0.1037
30.01.2024BilançoYenilikEnf. muhasebesi yapılan değişikliklerin sürekli kaydı sağlandı.2022.0.0.1037
30.01.2024TicariYenilikYeni stok kartı açılış ekranında bağlantıların otomatik olması sağlandı.2022.0.0.1037
30.01.2024BordroYenilikKümülatif bordro raporuna T.C. kimlik numarasından arama seçeneği eklendi.2022.0.0.1037
26.01.2024Büro YönetimiYenilikMUHSGK agi alanının csv formatında aktarılmaması sağlandı.2022.0.0.1036
22.01.2024DemirbaşYenilikDemirbaş envanter raporunda uzun demirbaş isimleri ile ilgili düzenleme yapıldı.2022.0.0.1036
22.01.2024DemirbaşYenilikDemirbaş amortisman defteri uzun demirbaş isimleri ile ilgili düzenleme yapıldı.2022.0.0.1036
22.01.2024GenelYenilikStok birimleri yenilendi.2022.0.0.1036
22.01.2024GenelYenilikFirma tanım ekranında bağlantıların otomatik oluşması sağlandı.2022.0.0.1036
18.01.2024TicariYenilikMarka, model, renk, nitelik vb. bazı tanım ekranları yenilendi.2022.0.0.1035
18.01.2024TicariYenilikBanka hesapları tanım ekranı yenilendi.2022.0.0.1035
18.01.2024GenelYenilikSene sonu devirde parametrelerin tüm firmalar için yapılması sağlandı.2022.0.0.1035
16.01.2024TicariYenilikAlış e-fatura transferinde stok eşleştirme yapılırken update yöntemi değişti.2022.0.0.1035
15.01.2024GenelYenilikGeçici vergi oranları yenilendi.2022.0.0.1035
15.01.2024GenelYenilikFaaliyet kodları yenilendi.2022.0.0.1035
12.01.2024GenelYenilikLisans indirme sistemine ftp seçeneği eklendi.2022.0.0.1035
11.01.2024GenelYenilikVergi dilimleri ve bordro tanımları yenilendi.2022.0.0.1035
10.01.2024TicariYenilikKasa defteri raporu güncellendi.2022.0.0.1034
09.01.2024GenelYenilikServis Programına «ORKA VERİTABANLARI» Tablolarına ait kayıtsayıları, kapladıkları alan ve diğer bilgileri raporu eklendi.2022.0.0.1019
08.01.2024GenelYenilikTablo özelliklerine hücre sabitleme eklendi.2022.0.0.1034
05.01.2024GenelYenilikÖTV listesi yenilendi.2022.0.0.1034
04.01.2024TicariYenilikKargo firma tanımlamaları düzenlendi.2022.0.0.1034
04.01.2024Büro YönetimiYenilikMUHSGK hizmet belgesini csv olarak kaydı sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024TicariYenilikBanka entegrasyonunda durum kontrolü yapılarak fiş oluşumu sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikExcel transferinde kdv oranının tam sayı olarak aktarımı sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikFirma kayıtlarının muhasebe bürosuna gönderimindeki ftp sorunları düzeltildi.2022.0.0.1033
04.01.2024TicariYenilikSipariş raporunda kullanılan alanlara göre raporun hazırlanması sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024TicariYenilikSiparişlerin faturaya dönüşümünde sipariş alanlarının faturada müdahale edilememesi sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024TicariYenilikAlış e-belge faturalarının indirildikten sonra düzeltilen sql sorgular güncellendi.2022.0.0.1033
04.01.2024BordroYenilikZorunlu bes listesinin yalnız aktif personeller için hazırlanması sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024TicariYenilikToplu çek senet girişinde belge tutarı güncellendi.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikSene sonu devirde açık hesapların devrindeki kebir kodu hatası düzeltildi.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikToplu firma devrinde döviz cinsi, gruplar ve konum bilgileri genel değişkenlere göre yapılması sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikİndirilen lisansın güncelleme tarihi değiştirildi.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikLisans indirilirken sql bağlantısı yapamayanlar için genel bir çalışma yapıldı.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikBütün lisansların ftp gönderimi sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024TicariYenilikGün faaliyet raporunun parametrelerinin saklanması sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikKasa defteri raporu güncellendi.2022.0.0.1033
04.01.2024BordroYenilikBordro entegresinde seçili gruplara göre fişin oluşması sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024TicariYenilikFatura detayında stok adının sabit, ekstra açıklamanın farklı ise açılması sağlandı.2022.0.0.1033
04.01.2024GenelYenilikVergi, bordro, tatil vb. tanımlamalar güncellendi.2022.0.0.1033
26.12.2023TicariYenilikGün faaliyet raporuna Belge Seri No eklendi.2022.0.0.1032
26.12.2023Büro YönetimiYenilikTurizm beyannamesindeki pay oranı düzenlendi.2022.0.0.1032
26.12.2023TicariYenilikToplu çek girişinden sonra açık ödenmemiş belgeler ekranına toplam çek tutarı yansıtıldı.2022.0.0.1032
26.12.2023TicariYenilikFatura üzerinde çift tıklanıldığında ekstra açıklama alanının devamlı açık gelmesi sağlandı.2022.0.0.1032
26.12.2023GenelYenilikLogin ekranındaki versiyon yılı düzenlendi.2022.0.0.1032
14.12.2023GenelYenilikDiğer Entegratörler’e ‘Bien Teknoloji’ Entegratörü eklenmiştir.v3.0151
05.12.2023GenelYenilik2024 Güncelleme bedelinin Program üzerinden K.Kartı ile alınabilmesi sağlandı.v3.0150
30.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDijital Vergi Dairesi gibi sitelere girişte “Token” Bilgisinin saklanması ve Oturum kurtarmada kullanılması sağlandı.v3.0148
30.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB Siteleri için otomatik olarak Oturum kurtarma yapılması sağlandı.v3.0148
30.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikAna ekrana “GİB Oturum Kapat” Düğmesi eklendi.v3.0148
30.11.2023BilançoYenilikMizan Raporlarına Pivot (12 Aylık yatay Mizan) Raporları Eklendi.2022.0.0.1031
30.11.2023TicariYenilikCari bazlı fiyat tanımında ilk para birimine göre otomatik gelmesi sağlandı.2022.0.0.1031
30.11.2023TicariYenilikSüper entegratörde kalan kontor sorgulama güncellendi.2022.0.0.1031
30.11.2023BilançoYenilikFiş tanımlarına fiş giriş metodu eklendi.2022.0.0.1031
30.11.2023TicariYenilikGider faturalarına ait istatistik raporlarının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1031
28.11.2023BordroYenilikPuantajı excele gönder aşamasında ayın 1 olduğunda yazmıyordu düzeltildi.2022.0.0.1031
28.11.2023BordroYenilikVardiya tanımlarında giriş, çıkış saati hesaplama metodu güncellendi.2022.0.0.1031
28.11.2023BordroYenilikTeknoparklarda sakatlık indirimi ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1031
28.11.2023GenelYenilikSQL Raporlar ekranında tarih alanlarında saat değerlerinin de görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1031
27.11.2023GenelYenilikAlış Gider Faturaları İstatistik Raporları Modülü İlave Edildi.2022.0.0.1031
21.11.2023TicariYenilikİrsaliye fatura dönüşümlerinde fiyatların birleştirilmesi seçeneğinde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1031
21.11.2023BordroYenilikBordro icmal raporundaki yetki hatası düzeltildi.2022.0.0.1031
21.11.2023GenelYenilikExcel transferinde stopaj tutarı var ise belge tutarı hesaplamasında otomatik düzeltme yapıldı.2022.0.0.1031
20.11.2023TicariYenilikAçık hesaplar mizan raporuna ödeme tipi seçeneklerinin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1031
20.11.2023TicariYenilikCari kart seçiminde merkez adresi yoksa uyarıdan önce oluşturulması sağlandı.2022.0.0.1031
20.11.2023BordroYenilikTanımlı bordro raporunda banka kodunun merkez bankası kodu ilave edildi.2022.0.0.1031
16.11.2023GenelYenilikTÜRMOB’un zorunlu olarak talebiyle VKN Sorgulamada günlük “500” adet limit getirildi. v3.0147
13.11.2023BilançoYenilikFiş numaralama işlemi yeni metod ile hızlandırıldı.2022.0.0.1031
13.11.2023GenelYenilikSQL Transferi ve dış veri transferi ayarlarının firma bazlı veri tabanına saklanması sağlandı.2022.0.0.1031
13.11.2023TicariYenilikİrsaliye fatura dönüşüm ayarlarının firma bazlı veri tabanına saklanması sağlandı.2022.0.0.1031
13.11.2023TicariYenilikSipariş, teklif ve üretim sipariş belge numara takibinde belge satır sayısının dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1031
10.11.2023TicariYenilikToplu sipariş, irsaliye dönüşümlerinde farklı fiyatları birleştir metodu güncellendi.2022.0.0.1031
10.11.2023TicariYenilikToplu sipariş, irsaliye dönüşümlerinde dönüştürülecek satırlarında raporlanması sağlandı.2022.0.0.1031
10.11.2023DemirbaşYenilikDemirbaş kayıt ekranında max. amortisman tutarının dönem başı envanter değerinden fazla girilmemesi sağlandı.2022.0.0.1031
10.11.2023DemirbaşYenilikAmortisman hesaplama yönteminde max. amortisman tutarının dönem başı envanterden küçük olanlar için hesaplanması sağlandı.2022.0.0.1031
09.11.2023BordroYenilikHarcırah tutarlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eklendi.2022.0.0.1031
09.11.2023GenelYenilikFirma açılışında demo kayıtlarının transferinde güncelleme yapıldı.2022.0.0.1031
09.11.2023BilançoYenilikHesaplanan kur farklarında kullanılacak hesap kodlarının değiştirilebilmesi sağlandı.2022.0.0.1031
09.11.2023GenelYenilikTanımlı sunucu listesinde sunucu silme seçeneği düzenlendi.2022.0.0.1031
09.11.2023GenelYenilikMobil veri gönderiminde alan kontrolü yapılmaması sağlandı.2022.0.0.1031
09.11.2023TicariYenilikÇek senet girişinde tutar girilmemiş satırın iptal edilmesi sağlandı.2022.0.0.1031
09.11.2023İşletmeYenilikİşletmede evrak girişinde 800 hesabından büyük hesapların adının açıklamaya eklenmesi sağlandı.2022.0.0.1031
09.11.2023BordroYenilikHarcırah tutar girişinde günün de girişi sağlandı.2022.0.0.1031
09.11.2023BordroYenilikBordro icmal raporunda alt toplamların kapatılma seçeneği eklendi.2022.0.0.1031
03.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörler’e ‘Ticari-1’ Entegratörü eklenmiştir.v3.0144
03.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörlerden Uyumsoft’tan İrsaliye indirme eklendi.v3.0144
03.11.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGerçek Faydalanıcı bildirimiyle ilgili Dijital VD uyum çalışması yapıldı.v3.0144
02.11.2023Büro YönetimiYenilikMakbuz entegre sistemine tüm belgelerin entegre işaretini kaldırma seçeneği eklendi.2022.0.0.1031
02.11.2023Büro YönetimiYenilikMakbuz entegre listesinde yalnız entegre edilmemiş, entegre edilmiş ve tümü seçeneği eklendi.2022.0.0.1031
02.11.2023Büro YönetimiYenilikMakbuz entegrasyonu sırasındaki yavaşlık giderildi.2022.0.0.1031
02.11.2023TicariYenilikSipariş raporunda seçili alanların sıra numarası verilmesi sağlandı. 2022.0.0.1031
02.11.2023TicariYenilikAlış e-faturalarının transferinde stok kodu eşleşmesinde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1031
31.10.2023BordroYenilikGemi personeli için yemek istisna bedelleri düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023BilançoYenilikKDV2 tam tevkifat satırlarında %10 değerlerinin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023GenelYenilikExcelden mesai tutar ve saat transferi sahası 15’e çıkartıldı.2022.0.0.1030
31.10.2023TicariYenilike-Fatura transferinden sonra eşleşme tanımlamaları önce cariye özel sonra genel eşleşme yapılması sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023BilançoYenilikYüklenilen kdv listesinde açıklama alanındaki hata düzeltildi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikBordro entegrasyonunda firmada kullanılan gruplara göre fiş oluşturulması sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023BilançoYenilikOtomatik virmanlarda karşı hesabın oluşumu için kebirden sonraki veya gruptan sonraki hesap kodunun ilave edilme seçeneği eklendi.2022.0.0.1030
31.10.2023GenelYenilikSQL datalarının listesi için genel rapor eklendi. 2022.0.0.1030
31.10.2023GenelYenilikYedekleri geri al seçeneği düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikİcra kayıt ekranına dosya ekleme seçeneği getirildi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikİzinler listesinde kullanıcı yetkisine ait kayıtların getirilmesi sağlandı.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroYenilikPersonel listesinde maaş bilgilerinin görüntüleme yetkisi düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023BordroDüzeltmePuantaj bilgilerinin excele gönderiminde grup değerleri seçildiğindeki hata mesajı düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023DemirbaşYenilikYeniden değerleme mad. 298 başlangıç dönemi düzenlendi.2022.0.0.1030
31.10.2023TicariYenilikKapalı fatura girişinde aktif cari değişkenleri düzenlendi.2022.0.0.1030
23.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörlerden aktarımda (DİA) için Firma seçimi eklendi.v3.0141
23.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratörlerden DİA’dan Alış belgelerinin aktarımda iyileştirmeler yapıldı.v3.0141
19.10.2023GenelYenilikVergi daireleri yenilendi.2022.0.0.1030
19.10.2023BordroYenilikPuantaj listesinin excele gönderiminde departman, projeler vb. gönderiminde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1030
19.10.2023DemirbaşYenilikYeniden değerlenmiş demirbaşların endex dönemi bir ay sonrasının alınması sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023DemirbaşYenilikSatılabilecek demirbaşlar listesinde işaretleme ve işaret kaldırma seçeneği güncellendi.2022.0.0.1030
19.10.2023DemirbaşYenilikSatılabilecek demirbaşlar listesinde giderlerin gelmemesi sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023GenelYenilikPuantajların excel transferinde firma dönem kilit kontrolü düzenlendi.2022.0.0.1030
19.10.2023TicariYenilikCarilerin toplu e-mükellefiyet sorgulamasında değişenlerin liste halinde raporlanması sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023TicariYenilikDövizli faturalarda %100 indirim yapıldığında tl tutarının da sıfırlanması sağlandı.2022.0.0.1030
19.10.2023TicariYenilikSayım ekranında bulunamayan stokların transfer sonrası listesinin hazırlanması sağlandı.2022.0.0.1030
16.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDiğer Entegratör transferlerine DIA eklendi.v3.0135
10.10.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDijital VD Entegrasyonu ile ilgili çalışma yapıldı.v3.0132-34
09.10.2023BordroYenilikToplu personeller aramalarına personel kart no eklendi.2022.0.0.1030
09.10.2023BordroYenilikYeni kimlik kartında zorunlu bes sorusu seçeneğe eklendi.2022.0.0.1030
09.10.2023Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi KVK 32/7 mad. kapsamındaki vergi oranı güncellendi.2022.0.0.1030
09.10.2023DemirbaşYenilikDemirbaş belgesinde şube değişim imkanı getirildi.2022.0.0.1030
09.10.2023GenelYenilikExcelden personel adresleri transferi ile ilgili çalışmalar yapıldı.2022.0.0.1030
09.10.2023Büro YönetimiYenilikGeçici vergi oranları güncellendi.2022.0.0.1030
02.10.2023Büro YönetimiYenilike-Serbest meslek xslt dosyasının olduğu klasöre gitme seçeneği eklendi.2022.0.0.1030
02.10.2023TicariYenilikAlış e-fatura transferindeki stopaj sahasının cari ile aynı tarafa yazılması sağlandı.2022.0.0.1030
02.10.2023TicariYenilikTevkifatlı faturanın fiş oluşum yöntemi 2’de düzenleme yapıldı.2022.0.0.1030
02.10.2023GenelYenilikBeyanname versiyonları güncellendi.2022.0.0.1030
02.10.2023Büro YönetimiYenilikTurizm beyannamesinde pay oranı noktadan sonra 4 hane yazılması sağlandı.2022.0.0.1030
02.10.2023BilançoYenilikKDV1 tevkifat oranları bölümüne %10, %20 eklendi.2022.0.0.1030
25.09.2023BordroYenilikMaaş hesaplamasında belge bildirim türü sıralamasında değişikliğe gidildi.2022.0.0.1029
25.09.2023BilançoYenilikKDV1 tam tevkifat hesaplamasında düzenleme yapıldı.2022.0.0.1029
20.09.2023BordroYenilikSerbest puantaj olan personellerin sadece sgk vergi profilleri toplu puantaj değişikliği ile yapılabilmesi sağlandı.2022.0.0.1029
20.09.2023GenelYenilikSerbest puantaj transferinde personelin puantajı günlük, saatlik ise puantaj tarihine göre otomatik oluşması sağlandı.2022.0.0.1029
20.09.2023TicariYenilikStok kodu, ek kodu 100 karakter, stok adi ve ek adı 255 karakter olarak güncellendi.2022.0.0.1029
14.09.2023BordroYenilikTanımlı bordro raporuna toplam sgk ve net sgk tutarları eklendi.2022.0.0.1029
12.09.2023BordroYenilikToplu bordro hesaplama ekranında seçili şube seçildiğinde dönemin de dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1029
12.09.2023GenelYenilikPersonel kimlik ve çalışan bilgilerinin transfer aşamasında güncelleme seçeneği eklendi.2022.0.0.1029
12.09.2023BordroYenilikPuantajda çalışılan gün ile çalışılması gereken gün uyuşmazsa uyarı verilmesi ve sadece aylık ve günlük çalışan personellerde kontrolü sağlandı.2022.0.0.1029
12.09.2023BilançoYenilikBanka kredi girişinde banka ve kredi hesaplarının serbest girişi sağlandı.2022.0.0.1029
07.09.2023BordroYenilikPuantaj girişinde hızlı puantajda ücretli denkleştirme de sgk saatinin yazılması sağlandı.2022.0.0.1029
07.09.2023BordroYenilikToplu giriş ve çıkışta adı, soyadı alanlarının temizlenmesi sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023TicariYenilikDaha önce girilmiş çek, senet no kontrolü sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023GenelYenilikTransferde kdv oranının belge tarihine göre kontrolü sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023TicariYenilikÇek çıkışlarında grupların değiştirilmesine imkan sağlandı.2022.0.0.1029
04.09.2023Büro YönetimiYenilikMUHSGK versiyonları güncellendi.2022.0.0.1029
25.08.2023BordroYenilikBordro icmal raporuna SGK No,Şube bilgileri eklendi.2022.0.0.1029
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikDefter beyan gönderiminde SERİNO alanı ile ilgili düzenleme yapıldı.v3.0128
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB İnteraktif VD, EArşiv dökümlerinde VKN/TCKN+Belge No/Tarihi filtresi yapısına göre kayıtların alınması sağlandı.v3.0128
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilike-Müstahsil Makbuzu transferinde Satırlarda Vergi bilgileri yeralmıyorsa başlıktan okuma sağlandı.v3.0128
21.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikİnteraktif VD sitesinde oturum açma sonrası direkt Varsayılan Tarayıcıya yönlendirme yapıldı. v3.0128
17.08.2023BordroYenilikHizmet belgesinde Tüm şubeler XML özelliği getirildi.2022.0.0.1029
17.08.2023BordroYenilikHizmet belgesinde eksik gün listesinde Şubenın adı yazılması sağlandı.2022.0.0.1029
17.08.2023BordroYenilikHizmet belgesinde puantajı olmayan Personeller raporunda Şube adı yazılması sağlandı.2022.0.0.1029
17.08.2023GenelYenilikKDV-4 Beyannamesi %10/%20 ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1029
11.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikBorcu yoktur sitesine giriş ile ilgili uyum çalışması yapıldı.v3.0125
11.08.2023İnternet AksiyonlarıYenilikİnteraktif VD sitesine giriş ile ilgili uyum çalışması yapıldı.v3.0125
10.08.2023GenelYenilikBanka entegrasyonunda başlangıç ve bitiş tarihi eklendi.2022.0.0.1029
09.08.2023TicariYenilikBanka entegrasyonunda cari hesap araştırırken 800 hesapların dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1029
09.08.2023TicariYenilikBanka entegrasyonunda tarihlerin de dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1029
09.08.2023BordroYenilikPersonel maaş hesaplama profillerine kıdem ve ihbar tazminatları için ayrı profil seçme imkanı getirildi.2022.0.0.1029
27.07.2023BordroYenilikAsgari ücrete kadar vergi muafiyetinde gelir vergisi matrahı hesaplamasında değişiklik yapıldı.2022.0.0.1028
27.07.2023TicariYenilikAçık hesap belgelerindeki düzeltme seçeneğinde grupların taşınmasında düzeltme yapıldı.2022.0.0.1028
25.07.2023GenelYenilikBanka entegrasyonunda son bakiye ve satır numarası eklendi.2022.0.0.1028
25.07.2023BordroYenilikTanımlı bordro raporu girişinde hesaplatılmamış puantajların raporlanması sağlandı.2022.0.0.1028
25.07.2023BordroYenilikTüm bordroların hesaplatılması ekranında sadece seçili şube bordrolarının hesaplatılması sağlandı.2022.0.0.1028
25.07.2023TicariYenilikSipariş satır numarasının dönüşümlerde taşınması sağlandı.2022.0.0.1028
21.07.2023BordroYenilikPersonel arama ekranında sadece kullanının firmalarında arama imkanı getirildi.2022.0.0.1028
21.07.2023BordroYenilikAranan personel bulunduktan sonra ilgili personele konumlanılması sağlandı.2022.0.0.1028
21.07.2023BordroYenilikPersonel listesinde otomatik düzeltme iptal edildi.2022.0.0.1028
20.07.2023BilançoYenilikKDV1 %10, %20 kdv oranlarına ait hesap kodları tanımlanmamışsa oluşması sağlandı.2022.0.0.1028
20.07.2023GenelYenilikDemo kayıtlarında %10 ve %20 kdv oranına göre oluşması sağlandı.2022.0.0.1028
19.07.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB E-Arşiv indirmede KDV Oran kontrolü eklendi.v3.0122
19.07.2023İnternet AksiyonlarıYenilikGİB E-Arşiv indirme işleminde %10/%20 KDV Oranları otomatik ikili KDV hesaplamasında iyileştirmeler yapıldı.v3.0122
19.07.2023TicariYenilikBire bir irsaliye dönüşümlerinde e-fatura notunun faturaya taşınması sağlandı.2022.0.0.1028
19.07.2023TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporuna tam vade gün eklendi.2022.0.0.1028
19.07.2023BordroYenilikBrüt, Net Ücretin belli oranda sendika kesintisi yapılabilmesi sağlandı.2022.0.0.1028
18.07.2023GenelYenilikÖTV oranları yenilendi.2022.0.0.1028
18.07.2023TicariYenilikAlış e-fatura transferinde standart kdv oranın ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1028
17.07.2023TicariYenilikAlış e-fatura transferi ekranına %10 ve %20 kdv oranlarının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1028
17.07.2023GenelYenilikHesap kodu değiş ekranında ardışık kod seçeneği güncellendi.2022.0.0.1028
17.07.2023GenelYenilikHesap kodu değiş ekranında başlangıç tarihini son e-defter gönderim döneminden sonraki tarihin gelmesi sağlandı.2022.0.0.1028
17.07.2023TicariYenilikYeni stok kartı açılışında kdv oranının %20 gelmesi sağlandı.2022.0.0.1028
17.07.2023BilançoYenilikKDV2 detaylı belge listesi raporu eklendi.2022.0.0.1028
13.07.2023BordroYenilikBordro kilit ekranında tüm şubelerin görüntülenebilmesi sağlandı.2022.0.0.1028
13.07.2023BordroYenilikAsgari ücrete ait gelir vergisi matrahı hesabında sgk oranının direkt %15 hesaplama yöntemine geçildi.2022.0.0.1028
12.07.2023TicariYenilikÇek giriş ekranında kendi çeki seçeneğinin ayarlardaki seçeneğe göre default kayıt oluşturulması sağlandı.2022.0.0.1028
12.07.2023Büro YönetimiYenilikArge Personelinin terkin tutarındaki yuvarlama toplam üzerinden yapılması sağlandı.2022.0.0.1028
12.07.2023TicariYenilikBanka entegrasyonu ekranında bankanın mizan değerinin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1028

*Son 1 yıl içinde yapılan değişiklikler listelenmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Yükleniyor