Orka Iceberg Yenilikler admin 12 Nisan 2022

Güncel Yenilikler


Tarih Modül İşlem Açıklama Versiyon
23.05.2022GenelYenilike-Belge listesinde dönüşmüşler seçeneğine fiş ID eksi olan değerlerinde görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1009
23.05.2022GenelYenilikTevkifatlı faturaların excel transferi ile aktarılması sırasında 191 90 hesaplarının kullanılması sağlandı.2022.0.0.1009
23.05.2022BilançoYenilikTevkifat oranlarını fiş kdv oran tanımlarına eklendi.2022.0.0.1009
20.05.2022GenelYenilikDöviz cinsleri, faaliyet kodları, banka tanımlamaları yenilendi.2022.0.0.1009
20.05.2022TicariYenilikDövizli alış e-faturalarının transferinde döviz tutarındaki eşitsizlik giderildi.2022.0.0.1009
20.05.2022GenelYenilikT.C. Kimlik numarasından arama yapıldığında silinen T.C. kimlik numarası düzeltildi.2022.0.0.1009
16.05.2022GenelYenilikBazı programların özel fiş ve yevmiye kayıtlarından aktarımını sağlayan uygulama eklendi.2022.0.0.1009
16.05.2022TicariYenilike-Belgelerdeki ekstra açıklamalara özel stok kodu, matrah hesap kodu ve departmanlar vb. alanların tanımlanarak eşleştirilmesi sağlandı.2022.0.0.1009
16.05.2022TicariYenilikAlış e-belgelerin transfer edildikten sonra belgeleri seçerek grup kodlarınının değiştirilmesi sağlandı.2022.0.0.1009
16.05.2022TicariYenilikGelir tablosundaki maliyet tutarının satılan malın maliyeti raporundaki (FIFO, Hareketli ve Aritmetik ortalama) değerlerinden de oluşturulabilmesi sağlandı.2022.0.0.1009
16.05.2022BordroYenilikKıdem tazminatında gelmediği gün için geçmiş yıllardaki günler ve devir olarak yazılmış gün raporlanması ve güncellenmesi sağlandı.2022.0.0.1009
16.05.2022BordroYenilikTazminat hesaplamasında gelmediği gün sayısının hangi çalışma tiplerinden hesaplanacağı seçeneğe bağlandı.2022.0.0.1009
09.05.2022TicariYenilikÜretim programında çalıştırılan reçetelerde kalan stoklarda pin durumunun ayarlamasını kullanıcı isteğine bırakıldı.2022.0.0.1009
09.05.2022GenelYenilikKDV istisna ve tevkifat kodları ile ilgili eklemeler yapılmıştır.2022.0.0.1009
09.05.2022DemirbaşYenilikDB, DS ve Dİ amortisman düzeltmeleri ile ilgili ekran güncelleme yapılmıştır.2022.0.0.1009
09.05.2022BilançoYenilikDiğer hesap virmanlarına standartları yükle seçeneği getirildi.2022.0.0.1009
09.05.2022TicariYenilikBanka hesap numarası ve şube kodu alanları ilgili genel bir düzenleme yapıldı.2022.0.0.1009
09.05.2022GenelDüzeltmeDemo kayıtlarının yüklenmesi sırasındaki gelir_01_gun hatası düzeltildi.2022.0.0.1009
05.05.2022TicariYenilikİade, iskontro belgelerinin de kopyalanması sağlandı.2022.0.0.1009
05.05.2022GenelYenilikSene sonu devrin dönem bitiş tarihinden 1 ay öncesinde yapılması halinde uyarı verilmesi sağlandı.2022.0.0.1009
05.05.2022GenelYenilikSene sonu devirde 2 firmada da olan alanlara göre yapılması sağlandı.2022.0.0.1009
05.05.2022BilançoYenilikFirmadan firmaya kopyalama sırasında 2 firmada da olan alanlara göre yapılması sağlandı.2022.0.0.1009
29.04.2022TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporuna cari banka bilgileri eklendi.2022.0.0.1008
29.04.2022TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporundan tahsilat ve ödeme girişi sağlandı.2022.0.0.1008
26.04.2022Büro YönetimiYenilikKurum geçici vergi beyannamesine ilave alanlar oluşturuldu.2022.0.0.1008
26.04.2022TicariYenilikKasa banka defteri raporunda banka hesabı seçildiğinde tahsil ve tediye fişlerinin detayı iptal edildi.2022.0.0.1008
26.04.2022TicariYenilikFatura ekranında cari fiyat taşınması sırasında sadece serbest fiyat alanına taşınıyordu, düzeltildi.2022.0.0.1008
22.04.2022GenelYenilike-Makbuz transferi sağlandı.2022.0.0.1008
22.04.2022TicariYenilikNegatif stok kontrolünde dönüştürülen irsaliyenin dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1008
22.04.2022Büro YönetimiYenilikKurum Geçici Vergi vergi oranları güncellendi.2022.0.0.1008
22.04.2022BordroYenilikFirma KEP başvuru formları güncellendi.2022.0.0.1008
21.04.2022Büro YönetimiYenilikKurum geçici vergi beyannamesi KGECICI_31 versiyonu ile ilgili çalışmalar tamamlandı.2022.0.0.1008
21.04.2022Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesinde firma kar, zarar bilgisi eklendi.2022.0.0.1008
21.04.2022GenelYenilikTevkifatlı serbest meslek makbuzu transferinde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1008
21.04.2022GenelYenilikBanka ekstresi şablonları yenilendi.2022.0.0.1008
21.04.2022GenelYenilikStandart yazıcı formları yenilendi.2022.0.0.1008
21.04.2022BilançoYenilike-Defter uygulamasına parça adeti önerisi getirildi. max. defter boyutu 45 mb çekildi.2022.0.0.1008
21.04.2022TicariYenilikStok muavin raporuna kar oranı eklendi.2022.0.0.1008
21.04.2022TicariYenilikHızlı stok mizan raporuna üretim sipariş belgelerinin de alınmaması sağlandı.2022.0.0.1008
19.04.2022BordroYenilikAsgari ücrete kadar vergi indirimin 638.01 aşmaması sağlandı.2022.0.0.1008
19.04.2022BilançoYenilikBanka ekstrelerinin pdf dönüşümünde format tipi eklendi.2022.0.0.1008
13.04.2022BordroYenilikSendika ücretinin noktadan sonra yuvarlanması sağlandı.2022.0.0.1008
13.04.2022BordroYenilikTanımlı bordro raporuna gelir günleri ve mesai oranları ilave edildi.2022.0.0.1008
13.04.2022BordroYenilikŞubeler arası personel transferinde çalıştığı yerler bölümüne aktif şube bilgilerinin taşınması sağlandı.2022.0.0.1008
13.04.2022BordroYenilikİcra ve nafaka ödemelerinin personel avans sistemine aktarılması sağlandı.2022.0.0.1008
13.04.2022Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi için teknopark listesi kodları yenilendi.2022.0.0.1008
13.04.2022Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesine teknoparkdaki her projenin gelirinin aktarılması sağlandı.2022.0.0.1008
13.04.2022BordroYenilikPersonel eğitim durumlarına öğrenim tipi eklendi. {Örgün, Açıköğretim)2022.0.0.1008
12.04.2022BordroYenilikPersonel profil tanımlarında muhtasara dahil etme seçeneği eklendi. Gelir ve personellerde kullanılabilir.2022.0.0.1008
11.04.2022Büro YönetimiYenilikMUHSGK 3 aylıklarda işçi sayılarının ekrandaki görüntüsü düzeltildi.2022.0.0.1007
11.04.2022BordroYenilikİcra kayıt ekranında kesinti bölümü seçili kesintiye göre ayarlanması sağlandı.2022.0.0.1007
08.04.2022Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesi için gerekli alanlar oluşturuldu. KURUMLAR_24 versiyon ile gönderim sağlandı.2022.0.0.1007
08.04.2022Büro YönetimiYenilikKurumlar vergisi beyannamesinde gerçek faydalanıcı bilgilerinin gönderilmesi sağlandı.2022.0.0.1007
08.04.2022BordroYenilikÖzel icra matrahları için icra ve nafakaların ayrı ayrı hesaplanması sağlandı. 2022.0.0.1007
08.04.2022BilançoYenilikPoşet beyannamesi 2022 için düzenleme yapıldı.2022.0.0.1007
08.04.2022BordroYenilikPersonel kartı düzeltme aşamasında başlığın düzeltimesi sağlandı.2022.0.0.1007
17.03.2022GenelYenilikKDV4 beyannamesinde versiyon güncellendi.2022.0.0.1006
17.03.2022GenelYenilikPencerelerde çift klik kontrolü sağlanarak aynı işlemi iki kere tıklanmaması sağlandı.2022.0.0.1006
17.03.2022Büro YönetimiYenilikEntegre işaretini kaldırma anında firma ve smmm kayıtlarında işaretin kaldırılması sağlandı.2022.0.0.1006
17.03.2022Büro YönetimiYenilikGelir vergisi beyannamesinde Kanunen kabul edilmeyen giderlerin tutar bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1006
14.03.2022GenelYenilikİndirilmesi için «Turizm Beyannamesi» eklendi.2022.0.0.1005
14.03.2022GenelYenilike-Posta tanımlarına «SSL güvenlik» türü eklendi.2022.0.0.1005
14.03.2022GenelYenilikStandart yazıcı formları yenilendi.2022.0.0.1005
14.03.2022BordroYenilikİcralar bölümüne «Nafaka» eklendi. Muvafakatname seçeneği ile «En Yüksek İcra Tutarında» dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1005
14.03.2022BordroYenilikGelir türlerine “Taşıt, Yol ve Bilet» seçeneği eklendi.2022.0.0.1005
14.03.2022Büro YönetimiDüzeltmeDiğer serbest meslek makbuzu yazdırılma sırasında gelen hata düzeltildi.2022.0.0.1005
14.03.2022BordroYenilikMaaş giriş ekranında var olan kesintilerin mutlaka görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1005
14.03.2022BordroYenilikİcra kayıt ekranı yenilendi.2022.0.0.1005
07.03.2022Büro YönetimiYenilikGelir vergisi beyannamesi için damga vergisi ve vergi diliminde düzenleme yapıldı.2022.0.0.1005
07.03.2022BordroYenilikGelir ve kesinti türleri yenilendi.2022.0.0.1005
07.03.2022TicariYenilikTanımlı Muavin Raporuna «Konsolidasyon» eklendi.2022.0.0.1005
07.03.2022BilançoYenilikHesaba ait pratik mizan raporunda güncelleme yapıldı.2022.0.0.1005
07.03.2022BordroYenilikBanka ödeme listesine yazdır seçeneği eklendi.2022.0.0.1005
07.03.2022BordroYenilikBordro hesap pusulası yazdır seçeneğinde filtre ayarlarının kayıt edilmesi sağlandı.2022.0.0.1005
07.03.2022BordroYenilikMuhtasar raporundaki personel listesinde Asgari Ücret Gelir ve Damga Vergisi tutarlarının belirlenen limitten yüksek olması durumu raporlandı.2022.0.0.1005
07.03.2022TicariYenilikStok kartında pratik stok mizan raporu yenilendi.2022.0.0.1005
07.03.2022GenelYenilikExcel transfer modülünde cari kartların e-mükellefiyeti güncellemesi sırasında vergi numalarını da dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1005
01.03.2022Büro YönetimiYenilikHizmet belgesinde «Eksik Gün» yoksa nedeninin de silinmesi sağlandı.2022.0.0.1005
28.02.2022BordroYenilikMuhtasar raporundaki personel listesine asgari ücrete ait gelir ve damga vergisi istisna tutarları eklendi.2022.0.0.1004
28.02.2022BordroYenilikMaaş giriş ekranında düzenleme yapıldı…2022.0.0.1004
28.02.2022BordroYenilikYakınlık derecesine göre sendika gelir türlerinde yakınının doğum ve ölüm tarihleri dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1004
25.02.2022Büro YönetimiYenilikMUHSGK şube ve faaliyet koduna göre şube bilgilerinin bir kere yazılması sağlandı.2022.0.0.1004
25.02.2022TicariYenilike-mükellefiyet sorgulamasında birden fazla posta kodlarında seçim yapılmadığında ilk kaydın alınması sağlandı.2022.0.0.1004
22.02.2022BordroYenilikKıdem ve ihbar tazminatlarında asgari ücrete ait gelir ve damga vergisi muafiyeti seçeneğe bağlandı.2022.0.0.1004
22.02.2022BordroYenilikTanımlı bordro raporunda standart alanların tekrar eklenmesi sonucu gelen hata düzeltildi.2022.0.0.1004
22.02.2022BordroYenilikYeni eklenen kesinti türlerinin isimlerinin değiştirilebilmesi sağlandı.2022.0.0.1004
22.02.2022Büro YönetimiYenilikKiralar için gelir vergisi oranı %20 dışında ise uyarı verilmesi sağlandı.2022.0.0.1004
21.02.2022BordroYenilikBordro entegresinde ayni yardımlar kaldırıldı.2022.0.0.1004
21.02.2022DemirbaşYenilikYeniden değerlemede dönem içi amortisman ile ilgili çalışma yapıldı.2022.0.0.1004
16.02.2022BordroYenilikİhbar ve kıdem tazminatlarında damga vergisi brüt, istisna ve net tutarlarının görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1004
16.02.2022Büro YönetimiYenilikMUHSGK alanların zorunlu sıfır değerleri düzenlendi.2022.0.0.1004
16.02.2022Büro YönetimiYenilikMUHSGK işçi sayıları T.C. kimlik numarasına göre oluşturulması sağlandı.2022.0.0.1004
16.02.2022Büro YönetimiYenilik2022 kira stopaj oranları düzenlendi.2022.0.0.1004
16.02.2022BordroYenilikBordro, gelir türleri, faaliyet kodları ve standart yazıcı formları yenilendi.2022.0.0.1004
16.02.2022GenelYenilikTüm raporlarda gruplar aynı sırada olacak şekilde dizayn edildi.2022.0.0.1004
16.02.2022GenelYenilikFirma güncelleme numarası eski ise alan kontrollerinin otomatik çalıştırılması sağlandı.2022.0.0.1004
16.02.2022Büro YönetimiYenilikFirma tanımlarında kullanılan smmm silinmemesi sağlandı.2022.0.0.1004
16.02.2022GenelYenilikPersonel kesinti türleri arttırıldı.2022.0.0.1004
16.02.2022GenelYenilikExcel transfer modülündeki e-mükellefiyetlerin sorgulanmasına müdahale edildi.2022.0.0.1004
16.02.2022GenelYenilikExcel transfer modülünde aktarılan kayıtların sayısını gösteren bilgi penceresi güncellendi.2022.0.0.1004
15.02.2022TicariYenilikCari Hesap Risk Limitleri Hesaplamaları düzeltildi.2022.0.0.1004
15.02.2022TicariYenilikÜretim Fişleri Toplu İşlemleri İçin Ek alan ilave edilerek, toplu silme ve yazdırma işlemleri sağlandı.2022.0.0.1004
15.02.2022TicariYenilikAçık Tutar Dönüşümlerinde Muhasebe Fişlerinde Açıklamaları serbest giriş ve Nitelik Açıklamaları İlave Edildi.2022.0.0.1004
15.02.2022GenelYenilikNot ve Görev Sistemindeki Kayıtların Geçmiş Yıllarında Gösterilmesi Sağlandı.2022.0.0.1004
15.02.2022TicariYenilikCari Hesaplara Ulusal Kargo Firmaları Tanımlamaları Getirildi.2022.0.0.1004
15.02.2022TicariYenilike-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye Belgelerine «Kargo Firma Tanımlama» Modulü Eklendi.2022.0.0.1004
08.02.2022BordroYenilik4447 say. kanuna ait terkin edilen tutar bordro hesaplamasında kaldırıldı.2022.0.0.1004
08.02.2022Büro YönetimiYenilikMUHSGK terkin edilen tutarladan 4447 ve 5084 ait satırlar ve ek tabloları kaldırıldı.2022.0.0.1004
08.02.2022Büro YönetimiYenilikMUHSGK çalışan sayıları tablo şeklinde çevrildi ve asgari ücrete ait gelir ve damga vergisi istisnaları yazıldı.2022.0.0.1004
08.02.2022Büro YönetimiYenilikMUHSGK ekler bölümünde yer alan teknopark, serbest bölge, arge merkezi tablolarına personel adı soyadı eklendi.2022.0.0.1004
02.02.2022GenelYenilikGelir türleri ve faaliyet kodları yenilendi.2022.0.0.1003
02.02.2022BordroDüzeltme2022 dövizli bordro yazdirda gelen hata mesajı düzeltildi.2022.0.0.1003
02.02.2022BordroYenilik12 Aylık özet personel raporuna asgari ücrette ait gelir vergisi alanları eklendi.2022.0.0.1003
02.02.2022BordroYenilikPersonel ay içinde birden fazla kanuna ait çalışması ve sgk tavan rakamını aşması durumunda gün sayılarına müdahale edilmesi sağlandı.2022.0.0.1003
02.02.2022BordroYenilikPersonel maaşı hesaplama sırasında oluşacak kuruş farkları ile ilgili düzenleme yapıldı.2022.0.0.1003
02.02.2022TicariYenilike-İrsaliyeye kargo ve taşıma bilgileri eklendi.2022.0.0.1003
01.02.2022BordroYenilik2022 yılı günlük brüt ücret hesaplaması değiştirildi.2022.0.0.1003
01.02.2022İşletmeYenilikExcel fiş girişinde kredi kartı tutarının matrahlara göre dağılımı iptal edildi.2022.0.0.1003
01.02.2022BordroYenilikYıllık izin hesaplamalarında tüm izinlerin görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1003
28.01.2022DemirbaşYenilikYeniden değerleme gider kayıtlarının dikkate alınmaması sağlandı.2022.0.0.1002
28.01.2022BordroYenilikÜcret bordrosunda Asgari ücrete kadar olan gelir vergisi matrahı bulma yöntemleri eklendi.2022.0.0.1002
28.01.2022TicariDüzeltmeİndirilen alış e-faturalarında önceki yıllardan da stok kodunu bulma yönteminde düzeltme yapıldı.2022.0.0.1002
25.01.2022BordroYenilikKıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasında damga vergisi istisnası ve asgari ücret vergi matrah indiriminin dikkate alınması sağlandı.2022.0.0.1001
25.01.2022BordroYenilikKıdem tazminatı tavan değerleri güncellendi.2022.0.0.1001
25.01.2022BordroDüzeltmeTeknopark bordrosu hesaplama anında hata mesajı düzeltildi.2022.0.0.1001
25.01.2022DemirbaşYenilikYeniden değerleme yapıldıktan sonra amortisman hesaplamasında yeniden değerleme tutarının düşülmesi sağlandı.2022.0.0.1001
24.01.2022BordroYenilikYemek istisnası kdv dahil tutar olarak güncellenmiştir.2022.0.0.1001
24.01.2022BordroDüzeltmePDKS giriş çıkış listesinde çift tıklanarak kaydın seçilmesi durumunda işaretleme yapmıyordu, düzeltildi.2022.0.0.1001
21.01.2022TicariYenilikSüper Ent. faturanın görüntülenmesi sağlandı.2022.0.0.1001
21.01.2022TicariYenilikYüklenilen kdv listesinde stok grubuna göre seçildiğinde gelen hata düzeltildi.2022.0.0.1001
21.01.2022DemirbaşDüzeltmeGenel kontrol işlemlerine demirbaşlarla ilgili kontrol eklendi.2022.0.0.1001
18.01.2022BordroYenilikGüncel versiyona göre hesaplatılmamış bordrolarda uyarı verilmesi sağlandı.2021.0.0.1012
18.01.2022BordroYenilikBordro raporlarına asgari ücrete denk gelen vergi tutarının da gösterilmesi sağlandı.2021.0.0.1012
18.01.2022BordroYenilikPersonel muhtasar raporundaki kişi sayılarına vergi olmasa da kişinin eklenmesi sağlandı.2021.0.0.1012
17.01.2022TicariYenilikSUP Ent. canlı web service aktif edildi.2021.0.0.1011
17.01.2022TicariYenilikAlış e-faturalarında kullanılan stok kodlarını geçen yıldan da araştırılması sağlandı.2021.0.0.1011
17.01.2022TicariDüzeltmeStok kodu sıralaması eski haline alındı.2021.0.0.1011
17.01.2022BordroYenilikAsgari ücrete kadarlık muafiyet hakkında yenilik yapıldı.2021.0.0.1011
17.01.2022GenelDüzeltmeGruplar açık olduğunda fiş girişinde alan bulunamadı hatası düzeltildi.2021.0.0.1011
12.01.2022GenelYenilikLisans güncelleme bedellerinin görüntülenmesi sağlandı.2021.0.0.1010
12.01.2022BordroYenilikKEP bildirim listesinin hazırlanması sağlandı.2021.0.0.1010
12.01.2022BordroYenilikHarcırah tutarları yüklendi.2021.0.0.1010
12.01.2022GenelYenilikKullanıcı haklarında fiyat yetkisinde değişiklik yapılmış olup fiyatı görebildiği halde müdahale edememesi sağlandı.2021.0.0.1010
12.01.2022GenelYenilikKEP Yazıcı formları yenilendi.2021.0.0.1010
12.01.2022GenelYenilikŞube adının karakter uzunluğu 50 yapıldı.2021.0.0.1010
12.01.2022BordroYenilikPersonel maaş hesaplamasında asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden istisnadır.2021.0.0.1009
29.12.2021BordroYenilik2022 asgari ücrete kadar olan muafiyetin kümülatif vergi matrahına eklenmesi sağlandı.2021.0.0.1009
29.12.2021DemirbaşYenilikYeniden değerleme tutarlarının muhasebe fişinde düzenleme yapıldı.2021.0.0.1009
29.12.2021BordroYenilikToplu ücret değişim ekranına belirli oran ve sabit tutar arttırılması sağlandı.2021.0.0.1009
27.12.2021BordroYenilik2022 Asgari ücret ve diğer tanımlamalar yüklendi.2021.0.0.1009
27.12.2021TicariYenilikCari adresler bölümüne 2 adet ek kodu eklendi.2021.0.0.1009
27.12.2021TicariYenilikGün faaliyet raporuna güncel kurdan mevduat hesaplarının tutarları eklendi.2021.0.0.1009
27.12.2021GenelYenilikSene sonu devirde son yeniden değerleme tarihi güncellendi.2021.0.0.1009
27.12.2021GenelYenilikSene sonu devirde vadeli sliplerde pos hesaplarına aktarılan kayıtların devir edilmemesi sağlandı.2021.0.0.1009
27.12.2021BordroYenilikİzin girişinde 0.5 izin girişine izin verildi.2021.0.0.1009
27.12.2021BordroYenilikPDKS günlük kayıtlarda sql rapor isteklerinde performans çalışması yapıldı.2021.0.0.1009
27.12.2021BordroYenilik2022 yılında asgari ücrete kadar olan kısmı gelir ve damga vergisinden istisna edilmesi sağlandı.2021.0.0.1009
27.12.2021BordroYenilik2022 yılından itibaren agi oranı sıfırlanarak agi tutarının hesaplanmaması sağlandı.2021.0.0.1009
27.12.2021Büro YönetimiYenilikGeçici vergide teknopark proje kodu eklendi.2021.0.0.1009
27.12.2021TicariYenilikİthal malın maliyetinin hesaplama seçeneklerine hacim miktarına göre dağıtılması eklendi.2021.0.0.1009
27.12.2021TicariYenilikHızlı stok mizan raporuna döviz çevrimlerine ait kur ve diğer çevrim tutarları eklendi.2021.0.0.1009
27.12.2021TicariYenilikHızlı stok mizan raporuna pratik raporlar eklendi. {Negatif stoklar, Çalışmayanlar vb.}2021.0.0.1009
13.12.2021TicariYenilikEğitim kurumlarına ait taksit girişinde istenilen grupların boş geçilememesi sağlandı.2021.0.0.1009
13.12.2021TicariYenilikCari kartlarda istenilen grupların boş geçilememesi sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021BordroYenilikPersonel kimlik kartındaki kilo ve ayakkabı no alanları düzenlendi.2021.0.0.1009
09.12.2021TicariYenilikTurpak transferlerinde fiyat alanını 1000 veya 100 bölebilme imkanı getirildi.2021.0.0.1009
09.12.2021TicariYenilikGenel mizan raporuna güncel kurdan dövizin tl karşılığının raporlanması sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021TicariYenilikFatura kopyalama, sipariş dönüşümlerinde döviz cinsi, kuru, tevkifat türü ve benzeri alanlarında kopyalanması sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021GenelYenilikTÜFE, ÜFE ve ALTIN indeks değerleri eklendi ve mizanın bu değerlere göre raporlanması sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021TicariYenilike-Belgelerin indirme aşamasında tarih aralıklarının terminal bazlı değiştirilebilmesi sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021GenelYenilikKayıt girişlerinde belli grupların boş geçilemez şekilde ayarlanabilmesi sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021GenelYenilikDöviz kurlarının indirilmesi sırasında başlangıç ve bitiş tarihlerinin otomatik ayarlanması sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021TicariYenilikEğitim kurumlarındaki grupların taksitlere otomatik taşınması sağlandı.2021.0.0.1009
09.12.2021DemirbaşYenilikYeniden değerleme hesaplamalarında dönem başı ayrılmamış amortismanın da dikkate alınması sağlandı.2021.0.0.1009
25.11.2021BilançoYenilikKDV1 eklerine serbest bölgelere özel tablo eklendi.2021.0.0.1008
25.11.2021İşletmeYenilikİşletme defter hadleri yenilendi.2021.0.0.1008
25.11.2021BilançoYenilikFiş başlık düzelt seçeneklerine sadece belge tarihi değiştirme eklendi.2021.0.0.1008
25.11.2021Büro YönetimiYenilikDefter numaralamada türmob api key bilgilerinin gönderilmesi sağlandı.2021.0.0.1008
25.11.2021TicariYenilikBanka kredisi giriş ekranına hafızadan kopyala seçeneğinde taksit sayısı kontrolü eklendi.2021.0.0.1008
25.11.2021GenelYenilike-Defter saklayıcılar bölümüne EDM ve Süper entegratör eklendi.2021.0.0.1008
25.11.2021BordroYenilikTanımlı bordro raporunda eksik gün nedeni raporda gösterilmesi sağlandı.2021.0.0.1008
10.11.2021GenelYenilikT.C. kimlik sorgulama sistemi Türmob üzerinden yapılması sağlandı.2021.0.0.1008
10.11.2021BilançoDüzeltmeİndirilecek KDV listesindeki satış kdv oranının aktarılmasındaki hata mesajı düzeltildi.2021.0.0.1008
10.11.2021Büro YönetimiYenilikGelir geçici vergi beyannamesi işletme unvanının ekine (İH) eklendi.2021.0.0.1008
10.11.2021GenelYenilikLisans dosyalarının içindeki bilgilerinin görüntülenmemesi sağlandı.2021.0.0.1008
10.11.2021GenelYenilikAna modül yetkileri ve tek modül yetkileri yeniden düzenlendi.2021.0.0.1008
10.11.2021TicariDüzeltmeSözleşmeler bölümünde taksit detayının görüntülenmesindeki hata mesajı düzeltildi.2021.0.0.1008
10.11.2021TicariYenilikSatış faturalarındaki lot çıkışlarına satış fiyatının aktarılması sağlandı.2021.0.0.1008
10.11.2021BordroYenilikToplu işe giriş ve çıkışlarda şube meslek grup kodu 20’den fazla olmaması sağlandı.2021.0.0.1008
08.11.2021GenelYenilikLisans dosyalarının şifrelenmesi sağlandı.2021.0.0.1008
08.11.2021BordroYenilikToplu işe giriş ve çıkışta şube meslek kodunu 20 büyük olmaması sağlandı.2021.0.0.1008
08.11.2021Büro YönetimiYenilikGeçici vergi beyannamesindeki kazanç tespit şekline göre unvana ilaveler yapıldı.2021.0.0.1008
08.11.2021BilançoYenilikBA-BS formlarında bazı belge tiplerinin rapora dahil edilmemesi sağlandı.2021.0.0.1008
08.11.2021Büro YönetimiYenilikGeçici vergi beyannamesine son fatura bilgilerinin aktarımında bazı kontroller kaldırıldı.2021.0.0.1008
05.11.2021GenelYenilikYetki sistemindeki pin bölümüne standart seçeneği eklendi.2021.0.0.1008
05.11.2021GenelYenilikRapor tanım ekranına kayıt anında istenilen alanlar seçeneği eklendi.2021.0.0.1008
05.11.2021GenelYenilikFiş girişindeki gider tahakkuku ekranına döviz kuru seçebilme imkanı sağlandı.2021.0.0.1008
05.11.2021GenelYenilikBanka hesaplarının açılışında hesap planındaki banka ve hesap sıra numarasının güncellenmesi sağlandı.2021.0.0.1008
05.11.2021TicariYenilikSiparişin faturaya dönüşümünde sipariş miktarından fazla yazılamaması sağlandı.2021.0.0.1008
05.11.2021GenelYenilikYazıcı formlarının veri tabanına aktarımı sırasında ilgili klasöre konumlanması sağlandı.2021.0.0.1008
05.11.2021TicariYenilikYazdırılan makbuzu e-posta gönderildiğinde cari hesabın e-posta adresinin gelmesi sağlandı.2021.0.0.1008
01.11.2021BilançoYenilikKDV1_34 version güncellendi.2021.0.0.1008
01.11.2021GenelYenilikFaaliyet kodları yenilendi.2021.0.0.1008
01.11.2021GenelDüzeltmeBeyannamelerin gönderildi işareti ile ilgili connection hatası düzeltildi.2021.0.0.1008
26.10.2021GenelYenilikProgram genel versiyonu arttırıldı.2021.0.0.1007
26.10.2021GenelDüzeltmeCTRL + 6 tuşları ile firma değiştir seçeneğinde pencerelerin kapanması sağlandı.2021.0.0.1007
26.10.2021Büro YönetimiYenilikMuhtasar kayıt girişinde standart muhtasar kodunun 22 olarak ayarlanması sağlandı.2021.0.0.1007
26.10.2021TicariYenilikSiparişlerin faturaya dönüşümü sırasında dönüşen belge bilgilerinin de yazılması sağlandı.2021.0.0.1007
26.10.2021BilançoYenilike-Defter uygulamasının Orka.Net dizininde çalışması sağlandı.2021.0.0.1007
21.10.2021TicariYenilikTahsilat giriş ekranında CTRL+F2 hesap planının çağrılması sağlandı.2021.0.0.1007
21.10.2021TicariYenilikYazar kasa modülündeki yetkiler kontrol edildi.2021.0.0.1007
21.10.2021GenelYenilikSunucu listesine güvenlik duvarına ekleme ile ilgili çalışma yapıldı.2021.0.0.1007
21.10.2021GenelYenilikHesap planından çağrılan muavin raporunda kullanıcı sayısı kontrolü yenilendi.2021.0.0.1007
21.10.2021GenelYenilikYENI_EDEFTER.INI ile güncel e-defter programının testi yapılması sağlandı.2021.0.0.1007
21.10.2021TicariYenilikCari kartlardaki resim kayıtları hesap planına aktarıldı.2021.0.0.1007
18.10.2021TicariDüzeltmeStok belgesinde ajanda ekle bölümündeki hata düzeltildi.2021.0.0.1007
18.10.2021GenelYenilikGriddeki tarih filtresinde saat bölümü kaldırıldı.2021.0.0.1007
18.10.2021GenelDüzeltmeEk alanlarda kontrol alanının değeri düzeltildi.2021.0.0.1007
14.10.2021BilançoYenilikSon gönderilmiş e-defter dosyasından yevmiye no, satır no ve devir parça adeti bilgilerinin aktarılması sağlandı.2021.0.0.1007
14.10.2021Büro YönetimiYenilikDefter beyana gönderilmesi için kredi kartı tutarı eklendi.2021.0.0.1007
14.10.2021GenelDüzeltmee-Defter transferlerindeki cari kart ile ilgili hata mesajları düzeltildi.2021.0.0.1007
14.10.2021BilançoYenilikFiş girişinde 101,103 gibi hesaplarda vade tarihi alanının otomatik açılmaması sağlandı.2021.0.0.1007
14.10.2021GenelYenilikTürmob şifresini tanımlama imkanı getirildi.2021.0.0.1007
14.10.2021DemirbaşYenilikDemirbaş ek maliyet girişinde son satırın kayıt edilebilmesi sağlandı.2021.0.0.1007
14.10.2021TicariYenilikÖzel proje raporunda iyileştirmeler yapıldı.2021.0.0.1007
14.10.2021GenelYenilikStok ek kodunun fatura satırlarına aktarılması sağlandı.2021.0.0.1007
11.10.2021TicariYenilikE-fatura gönderiminden sonra durumlarının sorgulanması seçeneğe bağlandı.2021.0.0.1006
11.10.2021GenelYenilikEk alan tablosundaki açıklama alanının uzunluğu diğer tablolarla uyumluluğu açısından değiştirildi.2021.0.0.1006
11.10.2021BilançoYenilikAdat hesaplamasında bitiş tarihinin vade tarihine kadar olması sağlandı.2021.0.0.1006
11.10.2021BilançoDüzeltmeKebir bazlı mizan raporundaki hesap tanımlama ekranındaki hata düzeltildi.2021.0.0.1006
11.10.2021Büro YönetimiYenilikGeçici vergi beyannamesindeki gerçek faydalanici bilgilerinden dolayı göndermeme sorunu düzeltildi.2021.0.0.1006
11.10.2021GenelYenilikProgram dışarıdan parametre vererek çalıştırma şekli değiştirildi.2021.0.0.1006
11.10.2021TicariYenilikWatsons üretici stok fiyatı seçeneği eklendi.2021.0.0.1006
11.10.2021GenelYenilikFişleri kontrol et seçeneğindeki hata mesajı düzeltildi.2021.0.0.1006
11.10.2021GenelYenilikVeri tabanında olmayan procedure ile ilgili uyarı mesajının çıkması sağlandı.2021.0.0.1006
05.10.2021DemirbaşYenilikDemirbaş ek maliyet girişinde amortisman yılına müdahale edilmesi sağlandı.2021.0.0.1006
05.10.2021BordroYenilikİzin günü hesaplamalarında çalışmadığı gün girişinde 12 aylık özet rapor eklendi.2021.0.0.1006
05.10.2021BilançoYenilikExcel fiş girişinde belge seri numarasının da hafızadan kopyalanabilmesi sağlandı.2021.0.0.1006
05.10.2021GenelYenilikProgramdaki alan başlıkları güncellendi.2021.0.0.1006
05.10.2021BilançoYenilikEnflasyon hesaplaması oranı yenilendi.2021.0.0.1006
05.10.2021GenelYenilikDöviz cinsi simgeleri yenilendi.2021.0.0.1006
05.10.2021GenelYenilikTeknoparklar listesi yenilendi.2021.0.0.1006
05.10.2021Büro YönetimiYenilik3 Aylık muhtasarlar teknopark personellerinin toplamının yazılması sağlandı.2021.0.0.1006
05.10.2021TicariDüzeltmeSözleşme giriş ekranındaki hata mesajı düzeltildi.2021.0.0.1006
01.10.2021TicariYenilikİndirilen e-faturaların belge eşleştirme sistemi bir kere hesaplanması sağlandı.2021.0.0.1005
01.10.2021TicariYenilikİndirilen e-irsaliyelerin tek caride toplanıp her müşteri için ayrı bir adres kartı oluşturulması sağlandı.2021.0.0.1005
01.10.2021BordroYenilikGelir türleri yenilendi.2021.0.0.1005
01.10.2021BilançoYenilikYüklenilen kdv listesindeki stok cinsinin karakter sınırı getirildi.2021.0.0.1005
01.10.2021BilançoYenilikKDV4 beyannamesinin bdp gönderimi güncellendi.2021.0.0.1005
01.10.2021GenelYenilikDOS Iceberg transferindeki alan kontrolleri sağlandı.2021.0.0.1005
01.10.2021TicariYenilikToplu irsaliye dönüşümlerinde döviz cinsi alanı kontrol edildi.2021.0.0.1005
01.10.2021TicariYenilikProje maliyet raporuna plasiyer grubu eklendi.2021.0.0.1005
01.10.2021TicariYenilikBarkod doğrulama sistemi getirildi.2021.0.0.1005
01.10.2021TicariYenilikMax. barkoda göre barkod oluşturma seçeneği eklendi.2021.0.0.1005
21.09.2021BilançoYenilikİkili kdv hesaplama ekranına kdv belge tipi eklendi ve son girilen bilgilerin kayıt edilmesi sağlandı.2021.0.0.1005
21.09.2021TicariYenilikAlış e-fatura transferinde çok adımlı işlemlerle ilgili hata olduğunda diğer kayda geçmesi sağlandı.2021.0.0.1005
14.09.2021Büro YönetimiYenilikİngilizce serbest meslek makbuzu xslt eklendi.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikBelge notlarına e-irsaliye için sabit notlar ilave edildi.2021.0.0.1004
14.09.2021BilançoYenilikBA-BS formlarında e-belge tipi için belge numarasının uzunluğu 13 karakter olarak ayarlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021BilançoYenilikİndirilecek kdv listesine yeni ve eski versiyonlar eklendi.2021.0.0.1004
14.09.2021BilançoYenilikKDV1 beyannamesinde 7326 sayılı kanuna ait alanların doldurulma şartları değiştirildi.2021.0.0.1004
14.09.2021BilançoYenilikDefterler bölümündeki fiş listesi formunda performans çalışması yapıldı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikStok belgelerinin kopyalanması sırasında belge notlarının da kopyalanması sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikCari kartlarda sadece seçili alanlara göre raporlanması sağlanarak performanslı çalışması sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikHesap planında sadece seçili alanlara göre raporlanması sağlanarak performanslı çalışması sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikEğitim kurumları ekranından cari kart açılışında öğrenci kaydının gelmesi sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021BilançoYenilikGenel mizan raporuna kur farkı belgelerinin de çevrilip çevrilmemesi sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021BilançoYenilikHızlı muavin defter raporuna sadece kullanılan alanlara göre raporlanması sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikProje mizan raporuna sadece kullanılan alanlara göre raporlanması sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021BordroYenilikDetaylı personel arama bölümüne kimlik kartındaki not alanlarından da arama eklendi.2021.0.0.1004
14.09.2021DemirbaşDüzeltmeZimmet listesindeki yazdır seçeneğindeki hata mesajı düzeltildi.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikEğitim kurumlarına ait girilen taksitlerin şube bilgisinin de satırlara taşınması sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikTaksitlerin dönüşüm anında şubelere göre filtrelenmesi sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikStok belge listesinde ekranda gözükmeyen bazı alanlarında raporlanması sağlandı.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikE-fatura özel çalışma tiplerine WATSONS eklendi.2021.0.0.1004
14.09.2021TicariYenilikHızlı stok muavin ve mizan raporunda performans çalışmaları yapıldı.2021.0.0.1004
01.09.2021BilançoYenilikGenel mizan raporuna TL + Ek tutar alanı seçeneği eklendi.2021.0.0.1003
01.09.2021BilançoYenilikİndirilecek KDV listesine belge referansı eklendi.2021.0.0.1003
01.09.2021TicariYenilikFişi döviz çevir seçeneğine hesap planındaki döviz cinsini aktar eklendi.2021.0.0.1003
01.09.2021BordroDüzeltmeZimmet listesindeki yazdır seçeneğindeki hata mesajı düzeltildi.2021.0.0.1003
01.09.2021GenelYenilikDöviz cinsleri ve sgk meslek kodları güncellendi.2021.0.0.1003
20.08.2021Büro YönetimiYenilikKira stopaj oranı, gelir türleri, faaliyet kodları, kdv şablonu ve standart hesap planı yenilendi.2021.0.0.1003
20.08.2021GenelYenilikGerçek faydalanici bildirimi için ortaklara ait anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi vb. alanlar ilave edildi.2021.0.0.1003
20.08.2021GenelYenilikStandart yazıcı formlarında güncelleme yapıldı.2021.0.0.1003
20.08.2021TicariYenilikCari kart notlarındaki açıklama alanlarının uzunlukları 255 karaktere çıkarıldı.2021.0.0.1003
20.08.2021TicariYenilikİndirilecek KDV listesi SQL 2012 ve üzeri versiyonlarda hızlı çalışması için performans çalışması yapıldı.2021.0.0.1003
20.08.2021BilançoYenilikKDV1 7326 sayılı kanun ile ilgili düzenlemeler yapıldı. 2021.0.0.1003
20.08.2021DemirbaşYenilikAmortisman entegre kayıt yoksa hesaplatılması uyarısı yapıldı.2021.0.0.1003
20.08.2021GenelYenilikGrid ayarlarının saklanması durumunda mesaj verdi.2021.0.0.1003
20.08.2021TicariYenilikTaksit giriş ekranında kayıt butonları üst banda taşındı.2021.0.0.1003
20.08.2021GenelYenilikTerminal tanımlarına e-devlet sürücü seçimi eklendi.2021.0.0.1003
20.08.2021TicariYenilikTanımlı muavin ekranındaki seçimli alanlara göre raporun oluşması sağlandı.2021.0.0.1003
20.08.2021BordroYenilik2021 Ağustos ayından itibaren asgari ücret altındaki ücretin farkının agi dahil edilmesi sağlandı.2021.0.0.1003
20.08.2021TicariYenilikStok belgeleri listesine seçili alanlara göre sql sorgusu oluşması sağlanarak raporun hızlı oluşması sağlandı.2021.0.0.1003
20.08.2021BilançoYenilikFiş listesi ekranında seçili alanlara göre sql sorgusu oluşması sağlanarak raporun hızlı oluşması sağlandı.2021.0.0.1003
20.08.2021TicariDüzeltmeŞube filtresi olan kullanıcılarda benzin istasyonu otomasyon raporundaki hata mesajı düzeltildi.2021.0.0.1003
20.08.2021TicariYenilikGenel mizan raporunda seçili alanlara göre sql sorgusu oluşması sağlanarak raporun hızlı oluşması sağlandı.2021.0.0.1003
05.08.2021TicariYenilikHızlı yazar kasa giriş ekranındaki paket satışı aktif edildi.2021.0.0.1003
05.08.2021BilançoYenilikBA-BS formunda tablo indexleri yenilendi.2021.0.0.1003
05.08.2021BilançoYenilikKDV Beyannamesi 7326 sayılı kanun ile ilgili çalışma yapıldı.2021.0.0.1003
05.08.2021TicariYenilikÜretim sipariş belgesinden oluşan reçetelerin, belge silindiğinde reçetenin de silinmesi sağlandı.2021.0.0.1003
05.08.2021TicariYenilikSipariş üretimlerinde teslim edilecek miktar alanındaki hata düzeltildi.2021.0.0.1003
05.08.2021TicariYenilikHızlı depo hareketi formuna hızlı stok mizan eklendi.2021.0.0.1003
05.08.2021TicariYenilikÜretim reçetelerinde toplu silme eklendi.2021.0.0.1003
02.08.2021BordroYenilikHarcırahlar, sgk meslek kodları vb. tablolar yenilendi.2021.0.0.1003
02.08.2021BilançoYenilikBA-BS formunda e-belgelerin dikkate alınmaması sağlandı.2021.0.0.1003
02.08.2021BilançoYenilikExcel fiş girişi kayıt listesinde boş kayıt adetlerinin raporlanması sağlandı.2021.0.0.1003
02.08.2021TicariDüzeltmeYönetici bakış ekranındaki açık ödenmemiş belgeler raporundaki alan kontrolü hatası düzeltildi.2021.0.0.1003
02.08.2021TicariYenilikAçık ödenmemiş belgeler raporuna cari ay veya kümülatif toplamların isteğe bağlı raporlanması sağlandı.2021.0.0.1003
02.08.2021TicariYenilikEğitim bilgilerinden öğrenciye ait ödenmemiş belgelerin raporlanmasındaki alan kontrol hatası düzeltildi.2021.0.0.1003
02.08.2021TicariDüzeltmeCari kartlardan öğrenci kartlarının oluşmasındaki kebir kod hatası düzeltildi.2021.0.0.1003
14.07.2021GenelYenilikBanka ekstrelerinde açıklamalardan departman kodlarının oluşturulmasında sorun düzeltildi.2021.0.0.1002
14.07.2021GenelYenilikGüncelleme sisteminde global değişikliğe gidilerek dosya boyutlarının düşürülmesi sağlandı.2021.0.0.1002
14.07.2021GenelYenilikTek güncelleme ile tüm programların yenilenmesi sağlandı.2021.0.0.1002
14.07.2021BilançoYenilikKDV1 Beyannamesinde 7236 sayılı kanun ile ilgili versiyon sorunu giderilmiştir.2021.0.0.1002
14.07.2021GenelYenilikFaaliyet kodları, dönem endex oranları güncellendi.2021.0.0.1002
14.07.2021BordroYenilikKıdem tazminatı tavan ücretleri yenilendi.2021.0.0.1002
08.07.2021BordroYenilik2021 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı güncellendi.2021.0.0.1001
08.07.2021TicariYenilikFatura içerisinde satır kopyalama sorunu düzeltildi.2021.0.0.1001
05.07.2021BilançoYenilikKDV Beyanname versiyonu değişti. Şablon yenilendi.2021.0.0.1001
05.07.2021GenelYenilikProgram güncellemelerine Orka.Net ilave edildi. Dosya güncelleme boyutlarının düşmesi sağlandı.2021.0.0.1001
05.07.2021GenelYenilikHesap kodu değiş, fiş kopyalama hesap planı hataları düzeltildi.2021.0.0.1001
30.06.2021TicariYenilikBağlı reçetelerin çalıştırılması durumunda grup bilgilerinin de taşınması sağlandı.2021.0.0.1000
30.06.2021TicariYenilikBağlı reçetelerden grup tanımlarına ulaşması sağlandı.2021.0.0.1000
30.06.2021TicariYenilikSQL Rapor ekranında yenilikler yapıldı. Fonksiyonların listelenmesi ve standart sorguların eklenmesi sağlandı.2021.0.0.1000
30.06.2021TicariYenilikGün faaliyet raporuna gruplar eklendi.2021.0.0.1000
30.06.2021BordroYenilikSendika tanımlarının gelir girişinde günlük seçeneği eklendi.2021.0.0.1000
30.06.2021TicariDüzeltmeİrsaliye dönüşümlerinde çok adımlı işlemler hatası düzeltildi.2021.0.0.1000
29.06.2021GenelYenilikSancak Ecza Deposunun transferi sağlandı.2021.0.0.1000
25.06.2021YenilikÇiçeksepeti için iade transferi sistemi geliştirildi.2021.0.0.1000
25.06.2021YenilikÇiçeksepeti iadeleri için iade gün sistemi eklendi.2021.0.0.1000
24.06.2021GenelYenilikExcel veri transferinde e-fatura mükellefi sorgulama da düzeltme yapıldı.2012.0.0.2881
24.06.2021BordroYenilikPDKS Aylık raporu yenilendi.2012.0.0.2881
24.06.2021BilançoDüzeltmeİndirilecek KDV listesindeki satış raporundaki hata mesajı düzeltildi.2012.0.0.2881
24.06.2021GenelYenilikHesap planındaki kullanılmayan alanlar ile ilgili çalışmalar yapıldı.2012.0.0.2881
22.06.2021GenelYenilikTüfe oranları yenilendi.2012.0.0.2881
22.06.2021GenelYenilikFaaliyet kodları yenilendi.2012.0.0.2881
22.06.2021TicariYenilikHızlı stok mizanda kullanılanılacak alanlara göre ayarlanması sağlandı.2012.0.0.2881
22.06.2021TicariYenilikAlış e-faturaların indirilmesi sırasında belge tutarlarının düzeltilmesinde performans çalışmaları yapıldı.2012.0.0.2881
22.06.2021GenelYenilikSayıştaya gönderilecek kayıtlar, mizan, bilanço, gelir tablosu raporlarının otomatik oluşturulması sağlandı.2012.0.0.2881
22.06.2021BordroYenilikToplu işe giriş, çıkış bildirimde nakil işyeri kodunun da gönderilmesi sağlandı.2012.0.0.2881
22.06.2021BordroYenilikZorunlu BES tutarlarının hesaplama seçeneklerine serbest oran eklendi.2012.0.0.2881
22.06.2021BordroYenilikPersonel profillerine uzaktan çalışmalar için profilin otomatik oluşturulması sağlandı.2012.0.0.2881
22.06.2021TicariYenilikÜretim tanımlamalarındaki bağlı reçetenin stok kodu eklendi.2012.0.0.2881
22.06.2021BordroDüzeltmePersonel özel raporlarındaki yakınları bölümündeki hata mesajı düzeltildi.2012.0.0.2881
22.06.2021BordroYenilikSendika gelir tanımlarında özel şartlara personel eğitim durumu eklendi.2012.0.0.2881
16.06.2021BilançoYenilikSayıştay raporları eklendi.2012.0.0.2881
16.06.2021GenelYenilikLogin ekranında değerlerin açıklamaları eklendi.2012.0.0.2881
11.06.2021Büro YönetimiYenilikMUHSGK uzaktan çalışma günü eklendi.2012.0.0.2881
11.06.2021Büro YönetimiYenilikKira stopaj oranı yenilendi.2012.0.0.2881
11.06.2021BilançoYenilikEnflasyon oranları yenilendi.2012.0.0.2881
11.06.2021GenelYenilikYetki sistemindeki filtrelerin stok raporlarında da kullanma hakkı verildi.2012.0.0.2881
11.06.2021TicariDüzeltmeGider fiş şablonlarındaki çevrim hatası düzeltildi.2012.0.0.2881
11.06.2021GenelYenilikBeyanname versiyonları yenilendi.2012.0.0.2881
11.06.2021BilançoYenilike-Defter dosya boyutu yeniden düzenlendi.2012.0.0.2881
11.06.2021BilançoYenilikFiş girişinde 600 ve 601 hesapları kullanılmış ise belge tipinin fatura olarak atanması sağlandı.2012.0.0.2881
11.06.2021TicariYenilikDepartman mizanı, hızlı stok mizan ve muavin raporlarına şube filtresi eklendi.2012.0.0.2881
11.06.2021GenelDüzeltmeShift + 0 kısayol tuşu kaldırıldı.2012.0.0.2881
11.06.2021GenelYenilikALT + R ile kayıt edilen raporların çalıştırılmasındaki sorun düzeltildi.2012.0.0.2881
11.06.2021GenelYenilikTCMB’den indirilen döviz kurlarında döviz cinsi tespiti değiştirildi.2012.0.0.2881
11.06.2021TicariYenilikÜretim reçete tanımlarındaki brüt kg ve net kg alanlarındaki format değeri düzeltildi.2012.0.0.2881
11.06.2021GenelDüzeltmeExcel veri transferindeki e-fatura mükellefiyetlerin sorgulanmasında tckimlikno ile ilgili gelen hata düzeltildi.2012.0.0.2881
11.06.2021GenelYenilikLisans sisteminde gelen vade uyarısı düzeltildi.2012.0.0.2881
11.06.2021Büro YönetimiYenilikEDM e-mükellefiyet sorgulamasında alıcı e-posta seçimi düzeltildi.2012.0.0.2881
01.06.2021BilançoYenilike-Defter kontrollerine ödeme tiplerinin otomatik düzeltilmesi eklendi.2012.0.0.2881
01.06.2021BilançoYenilikDöviz kur farklarında muavin hesap raporunun pencere içine açılması sağlandı.2012.0.0.2881
01.06.2021GenelYenilikExcel fiş transferinde fiş ödeme tipi listesi tip dönüşümlerinden getirilemiyordu.2012.0.0.2881
01.06.2021GenelYenilikPencere içerisinde yayılmayan gridlerle ilgili çalışma yapıldı.2012.0.0.2881
01.06.2021GenelYenilikYetki sistemi tanımlarında pencere açılışındaki yavaşlık çözüldü.2012.0.0.2881

*Son 1 yıl içinde yapılan değişiklikler listelenmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Teklif almak ve iletişime geçmemiz için formu doldurun.

    SİZİ ARAYALIM
    FİYAT LİSTESİ
    FORMU DOLDURUN
    SİZİ ARAYALIM