İk Politikamız admin 7 Nisan 2022

İK Politikamız

İK Politikamız

ORKA’nın yönetim felsefesi, bütün çalışanların aynı vizyon ve misyona sahip olması, ortak hedeflerin paylaşımı ve kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine dayanır. Şirket süreçler ve verilerle yönetilerek, bütün çalışanların kendi kendini yönetimi esas alınmaktadır. Süreçler çalışanların farklı rolleri üstlenebilecekleri şekilde geliştirilmektedir.
ORKA İnsan Kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirilerek verimli işler ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlamak, çalışanlarına rahat, güvenli bir iş ortamı sağlamak ve objektif değerlendirmeler yapmaktır. ORKA, insana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. ORKA’nın başarısının arkasında kaliteli ve eğitimli insan gücü yatmaktadır. Şirket, kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu çalışanlar tarafından üretilebileceğine inanır, çalışanlarının gelişimine ve eğitimine önem verir. Başarı, şirket amaçlarına uygun üretimle değerlendirilir. Bu yaklaşım işten ayrılma oranının sektör ortalamalarına göre düşük olmasını, dolayısıyla beyin gücünün temel olduğu yazılım sektöründe uzun vadede ORKA’nın rekabet gücünü artırmasını sağlamaktadır.
Seçme ve Yerleştirme
ORKA’da personel seçme ve yerleştirme süreci, açık pozisyonlara kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayı bulup yerleştirecek şekilde yapılmaktadır. İşe alımlarda adayın cinsiyeti, milliyeti, inancı, etnik kökeni, medeni durumu, cinsel tercihleri değil, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek değerlendirmeler bilgi ve deneyime göre yapılır.
Başvuru Süreci
İşe alım sürecimizde www.orka.com.tr, www.kariyer.net üzerinden gelen başvurular değerlendirilir. Stajyer olarak kabul edilen adayların staj süreci ve sonrası ilgili bölüm yöneticileri tarafından takip edilerek İnsan Kaynakları Departmanı’na raporlanır. Olumlu görünen stajyerler, gelecekte değerlendirilmek üzere aday havuzuna alınır ve istihdamda öncelikle değerlendirilirler. Yıllık yapılan iş gücü planlaması doğrultusunda açık pozisyonlar için mevcut veri tabanından araştırma yapılarak, yeni ilanlar çıkarak ya da danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır.
İş Görüşmeleri
Gerekli ön değerlendirmeler sonucu kriterlere uygun adaylarla yetkinlik bazlı mülakat süreci başlatılır. İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisinin takip ettiği mülakat sürecinden sonra, pozisyon-aday eşleşmesine uygun adaylar için ölçme ve değerlendirme kapsamında ilgili testler uygulanır. Mülakat ve test sonuçları değerlendirilirken, kurum kültürüne uygunluk, analitik düşünme, yaratıcılık, konularındaki yetkinlikleri yanında mesleki ve teknik bilgileri de değerlendirilir. Süreci olumlu tamamlayan adaylar ile referans görüşmeleri yapılır ve ücret teklifi aşamasına geçilir.< Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır. Tüm adaylar iş başvurusu süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.
Eğitim
Çalışanların teknik, davranışsal ve yönetsel yetkinlikleri ölçülmekte, izlenmekte ve geliştirilmektedir. Gelişim için profesyonel eğitimler alındığı gibi, farklı projeler ve departmanlarda görev alma gibi yöntemler de uygulanmaktadır. Eğitimler bütün çalışanların hem mesleki, hem de kişisel gelişimleri için düzenlenmekte, organizasyon piyasa şartları ve teknolojideki gelişmeler eğitim planlarına hemen yansıtılmaktadır. Özellikle teknolojik olarak sürekli gelişen bir sektörde faaliyet gösterilmesi nedeniyle teknik eğitimler şirketimiz açısından çok önemlidir. Yeni teknolojiler izlenmekte, altyapı, çalışanların kaynaklara hızlı ulaşımı, yönetime etkin katılımı ve müşterilerle hızlı iletişim, amaçlarına yönelik olarak sürekli olarak geliştirilmektedir
Performans ve Değerlendirme
Çalışanların performansları, iş sonuçları, mesleki ve kişisel gelişimleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre, yaratılan katma değere bakılarak iyi performans gösteren çalışanlarımız performans primi ile ödüllendirilir.
Yetenek Yönetimi
Çalışanların yetkinlikleri ve performans sonuçları ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyelleri değerlendirilerek, geleceğin yeteneklerini ve yöneticilerini çıkarmayı ve böylece geleceğin organizasyonunu hedefliyoruz.
Kariyer Yönetimi
ORKA’nın başarısının arkasında kaliteli, eğitimli ve gelişmeye açık insan kaynağı yatmaktadır. ORKA’nın yönetim felsefesi, bütün çalışanlarının aynı vizyon ve misyona sahip olması, ortak hedeflerin paylaşımı ve kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine dayanmaktadır. Şirketimizde işe alım ve performans değerlendirmelerinde din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel engel konularında ayrım yapılmaz, fırsat eşitliği ilkesine uyulur. ORKA İnsan Kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirirerek, mutlu çalışanlar ile verimli işler çıkarılmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak çalışanlarıyla her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlayıp çalışanlarına rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktır.
Ücretlendirme ve Yan Haklar
ORKA’da çalışanların tamamını kapsayan bir derece, pozisyon ve ücretlendirme sistemi mevcuttur. Ücretlendirme ve yan haklar politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Çalışanlarımızın ücretlerini; piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ücret araştırmaları doğrultusunda, uluslararası alanda kabul görmüş “Hay" sistemini kullanarak ve şirket içi dengeleri de dikkate alarak her yıl başı güncelleriz. ORKA’nın çalışanlarına sunduğu yan haklar şunlardır:
-GSM Hat ve Telefon: Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza GSM hat, telefon ve taşınabilir bilgisayar tahsis edilir.
-Şirket Aracı: Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza şirket aracı verilir.
-Dış serviste çalışan personellerimize yemek kartı verilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Yükleniyor