e-Fatura admin 3 Ocak 2022

e-Fatura

Tam zamanlı entegre özelliği sayesinde e-Faturalarınız oluşturulurken, muhasebe kayıtlarınız da otomatik hazırlanmaktadır.
Gelen e-Faturalarınız Tek Tuşla Sisteminizde.

Kurumunuza kesilmiş olan elektronik faturalarınızı tek tuşla muhasebe sisteminize kaydedebilir, kolaylıkla arşivleyebilirsiniz. Bu işlem ile birlikte e-faturayı size kesen tedarikçi kartı ve e-fatura içerisinde yer alan stok kartları sisteminizde yoksa, otomatik olarak Ticari Program tarafından açılır ve kullanıma hazır hale getirilir.

Müşteri ve Tedarikçi Bilgilerine Ulaşmak Çok Kolay

Bir Cari hesap açılması esnasında, sadece vergi kimlik numarasını kullanarak kartınıza ait adres bilgileri, e-fatura kapsamında olup olmadığı gibi özellikleri otomatik olarak doldurabiliriz. Bu özellik ile birlikte çok daha ayrıntılı bir cari hesap açma işlemine yardımcı olarak e-fatura, e-arşiv, e-mutabakat gibi uygulamaların kullanımını oldukça kolay bir hale getirebilirsiniz.

Diğer Yazılımlardan e-Fatura Transferi

e-Fatura programı ile başka veya özel bir yazılımda hazırlanmış olan e-faturaları Excel, SQL Direkt bağlantı ve Dış transfer metoduyla Ticari programa transfer edebilir,gönderim ve imzalama işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Excel, Word ve PDF Dokümanları E-Faturada!

Göndermiş olduğunuz bir e-fatura ile birlikte, İstediğiniz herhangi bir dokümanı da karşı tarafa ulaştırabilirsiniz. Belge izleme sistemini kullanarak, ilgili belgeye Word, Excel ve PDF dokümanlarını iliştirerek çok daha ayrıntılı bir bilgilendirme yapabilirsiniz.

Kurumsal İhtiyaçlarınıza Yönelik E-Fatura Çözümleri

Çalışmakta olduğunuz kurumsal firmaların (Migros, Ford, Metro, Toyota, SGK vb.) İhtiyaçlarına yönelik özel E-fatura uygulamaları sayesinde, birçok ek bilgiyi elektronik fatura sistemine entegre edebilir, kurumsal e-fatura dizaynı oluşturabilirsiniz.

Anahtar Teslim E-Fatura Başvuru Süreci

Kendi tercihlerinize uygun olan Entegratör yöntemini belirleyip, teknik tanımlama ve aktivasyon işlemleri ile uğraşmadan hızlı bir şekilde e-fatura sürecinizi başlatabilirsiniz. Firma tanımlarında, bir e-fatura oluşturmak için kullanılması gereken bütün alanlar sistem tarafından kontrol edilir ve eksiksiz bir e-fatura oluşturmak için bütün kontroller sistem tarafından otomatik yapılır.

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tüzel ve gerçek kişilerin, şirketleri adına gerçekleştirdikleri birçok finansal işlem bulunmaktadır. Bu işlemlerin her biri firma adına hem zaman hem de mali tüketim anlamına gelmektedir. Türkiye’de firmaların devlet daireleri ile olan ilişkilerinde hem işlemlerin hızlanması hem de şirketlerin çeşitli yönlerden tasarruf edebilmesi adına bu finansal işlemlerin dijitalleşmesi adına birçok adımlar atılmıştır. e-Fatura da bu uygulamalardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Ticarette verimliliği artırmak, kayıtların en iyi şekilde takip edilip saklanabilmesini mümkün kılmak adına kurgulanan bu uygulama, yasalar çerçevesinde çeşitli kurallara tabiidir ve firmaların bu kuralları iyi bir şekilde biliyor olması gerekmektedir. e-Fatura nedir sorusu da bu noktada ilk olarak sorulması ve yanıtlanması gereken sorulardan birisidir. Artık günümüz için ‘’yeni bir belge türü’’ tanımının dışına çıkarak tüm büyük şirketleri ve dijitalleşmeyi benimseyen şirketleri ilgilendiren e-Fatura, temel özellikleri itibarıyla geçmişte fiziksel olarak kullanılan fatura ile aynı özellikleri taşımaktadır. Fiziksel formattaki faturadan farkı ise bu faturanın dijital ortamda gönderilmesi ve alınmasıdır. Yapısal özellikleri Gelir İdare Başkanlığı’nca standartlaştırılan e-Fatura, Türkiye’de 397 no’lu Vergi Usul Kanunu tebliği ile yasal çerçeve kazanmış; 5 Mart 2010’dan itibaren ise resmi olarak uygulamaya alınmıştır.

Ülkemizde şirketlerin dijital olanaklardan faydalanarak kolaylıklara sahip olmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilerin daha kolay bir şekilde takip edilebilmesini sağlamak amacıyla uygulamaya giren e-Fatura, Vergi Usul Kanunu gereği standart faturalarda yer alan tüm bilgiler yer almaktadır. Fiziksel faturadan farkı fatura iletişiminin dijital ortamda gerçekleştiriliyor olmasıdır. E-Fatura kesme uygulamasında, ticari işlem sonrasında müşteriye dijital formatta fatura gönderimi yapılır. Faturanın dijital olarak kesilmesinden sonra gönderim dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. İşletme sahipleri açısından bu zaman ve maliyet tasarrufu anlamına gelmektedir. Ayrıca yazılı formatta meydana gelebilecek hataların giderilmesi de daha zor olduğundan, bu sistem hataların gerçekleşme olasılığını minimize etmekte; düzeltilmesini kolaylaştırmaktadır. Ek olarak, fiziksel fatura gönderimi için yapılan kargo ve kurye maliyetleri de bu uygulama sayesinde ortadan kalkmaktadır. E-Fatura oluşturma ve gönderme işlemleri dijital ortamda gerçekleştiğinden, uzak mesafedeki iki taraf arasındaki faturalandırmada, faturanın kaybolması riski tamamen ortadan kalkar ve her iki taraf için de geçmişe dönük bir faturalandırmanın kaydı istendiğinde görüntülenebilir. Şirketlerin içsel yapılarındaki faydalar arasında ise e-Faturanın daha sonra denetleme ve kontrolünde kolaylık sağlamasıdır. Şirketlerde yetki sahibi herkes, tüm faturalandırmaları kolayca görüntüleyebilir ve denetleyebilir.

Uygulama açısından sağladığı kolaylıkları ile öne çıkan e-Fatura sisteminin kimler tarafından kullanılabileceği de birçok kişi tarafından merak edilir. Çünkü şirketinin iş yükünü ve maliyetlerini azaltmak isteyen herkes, bu uygulamadan faydalanmak isteyebilir. E-Fatura sistemi genel olarak ticari herhangi bir iş yapan herkes tarafından kullanılabilmektedir. Kanunlara uygun olarak, e-Fatura kullanımı zorunlu tutulmayan tüm işletmeler için de gönüllü olarak bu sistemden faydalanabilme olanağı bulunmaktadır. Öte yandan, Türkiye’de birçok firma, sağladığı kolaylıklar açısından bu sistemden yararlanmayı tercih etmektedir. Çünkü, dijital bir portal aracılığıyla gerçekleştirilen faturalandırma işlemi ve daha sonra e-Fatura görüntüleme oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede de şirketin muhasebe kayıtları çok pratik bir şekilde oluşturulabilir; işletme yönetimine kolaylık sağlanabilir. Türkiye’de e-Fatura sistemini kullanması zorunlu olan bazı şirketler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • 2020 ve sonrasında, bir sene içerisindeki brüt satış tutarı 5 milyon TL üzerinde olan tüm işletmeler için e-Fatura uygulamasının kullanımı zorunludur.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli kurumlar
 • Özel Tüketim Vergisi I ve III sayılı listelerdeki ürünleri imal ve ithal edenler
 • Aracı hizmet sağlayanlar
 • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları
 • İnternette reklam yayını yapanlar
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.

Bu listede yer almayan firmalar da gönüllü olarak e-Fatura başvuru işlemlerini gerçekleştirerek, sistemden yararlanmayı tercih edebilirler.

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
 • Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
 • Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
 • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (Gelir İdaresi Başkanlığı – e-Fatura Hakkında)
 • Şirketler isterlerse Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aktif edilen portaldan yararlanmak suretiyle e-Arşif fatura işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bunun için e-Arşiv portal üzerinden gerekli giriş yapılarak dijital ortamda işlemleri sürdürebilirler.
 • Şirketler tercihen kendi e-Arşiv fatura işlemlerini gerçekleştirebilmek adına entegrasyonlarını kendileri yapabilirler. Bunun için ilgili uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Uygulamanın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onayı sonrasında e-Arşiv portal giriş işlemi yapmadan, kendi entegrasyonu üzerinden ilerleyebilme imkanına sahip olan şirketler, bu uygulama üzerinden ilerlediklerinde şirket içerisinde ayrı bir birim oluşturma gereksinimi duyabilirler.
 • Şirketler, e-Arşiv fatura kesebilmek için özel entegratör desteği de alabilirler. Bu yöntem ile ilerlendiğinde ise şirketin herhangi bir uygulama geliştirmesi veya yazılım yatırımı yapması gerekmemektedir.

e-Fatura başvurusunun gerçekleştirilebilmesi için şirketlerin bazı belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak olan firma türü ve yasal düzenlemelere göre bu belgeler farklılık gösterebilmektedir ancak genel olarak başvuru yapılabilmesi için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru formu ve taahhütname
 • Mali mühür sertifika sahibine ait taahhütname
 • İlgili şirketin kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticari Sicil gazetesinin noter onaylı nüshası
 • Şirkette yetki sahibi kişinin noter onaylı imza sirkülerinin örneği,
 • BİS raporu. Eğer e-Fatura uygulaması kapsamında bir özel entegratör aracılığıyla ilerlenecekse yazılı müracaat esnasında bildirilmesi gerekmektedir.

 Özel entegratör ile ilerleyerek başvurusunu gerçekleştirmek isteyenler şu adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilirler:

 1. Firma öncelikle eğer yoksa mali mühür başvurusunu yaparak, mühür sertifikasyonunu sağlar.
 2. E-Fatura sözleşmesi hazırlanıp, imzalanır ve başvuru dijital ortamda efatura.gov.tr üzerinden gerçekleştirilir.
 3. Firma, özel entegratör tarafından yönlendirilen link üzerinden ilgili bilgileri doldurur ve bilgiler entegratör tarafından incelenir.
 4. Entegratörün kontrolleri sonrasında eğer hatalı bir durum söz konusu değilse e-Fatura programı için aktivasyon kodu iletilir.
 5. Firma aktivasyon linkini mali mühürle imzalamak suretiyle yasallaştırır.
 6. İmzalama sonrasında ise son aşamada artık Gelir İdaresi Başkanlığının onayı gerekmektedir. Onay sonrasında e-Fatura sistemine resmi olarak giriş yapılmış olur.
 7. Onay süreci ile ilgili kontroller ise e-Fatura mükellef sorgulama aracılığıyla başvuru sayfasından yapılabilir.

Şirketler açısından elektronik fatura uygulamasının sağladığı avantajlar yalnızca zaman ve maliyet tasarrufu ile sınırlı değildir. Burada öne çıkan avantajlardan birisi olarak mobilitenin altı çizilebilir. Şirketiniz tarafından kesilecek olan faturayı yalnızca ofisteki bilgisayarınızdan değil, internet ve mobil cihaz bulundurduğunuz her ortamda fatura kesmeniz mümkündür. Öte yandan alıcı ve satıcı arasında güvenli bir ilişki kurulmasını sağlar; standart format sayesinde anlaşılır bir şekilde geriye dönük kontrolü mümkün kılar. e-Fatura görüntüleme kolaylığı müşteri ve şirket için kolay olurken aynı zamanda paydaşlar ve finansal sorumlular için de veri takibi avantajı yaratır. Özel entegratör aracılığıyla faydalanabileceğiniz bu sistemde, faturalarınız sistemde kayıtlı kalır ve güvenli bir şekilde arşivlenir. Böylelikle finansal hataların ve muhasebe sorunlarının önüne geçilebilir. Bu sistemde Vergi Usul Kanunu’na göre 7 güne kadar geriye yönelik olarak e-Fatura kesilebilmektedir. Bu da çeşitli hataların giderilmesinde bir avantaj olabilmektedir. E-Fatura programı aracılığıyla sistemde kaydı bulunan kullanıcılara çok basit bir şekilde faturalandırma yapabilirsiniz. Eğer müşteri e-Fatura kullanıcı değilse, bu durumda da e-Arşiv fatura özelliğinden yararlanarak faturanızı kesebilirsiniz. E-Fatura sistemine kaydı zorunlu olmayan bir işletmeyseniz, e-Fatura iptal işlemi de kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Sistemden çıkmak için gerekli başvurularınızı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yönergelerine uygun olarak gerçekleştirebilir, iptal başvurunuzu yapabilir ve kaydınızı silebilirsiniz.

Tüm bu özellikleri ile şirketlere çeşitli avantajlar sağlayan e-Fatura sistemi, günümüzde ticari hayatın olmazsa olmaz pratiklerinden birisi haline gelmiştir. Kolaylıklarının yanında güvenilirliği açısından da öne çıkan sistem, Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Siz de ticari dünyada ihtiyacınız olan finansal kolaylıkları size sağlayacak olan e-Fatura sistemine geçmek için Orka ile iletişime geçebilir, tüm işlemlerinizi en pratik şekilde gerçekleştirerek e-Fatura uygulamasından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?