Excel Transfer

Excel'den Veri Aktarımı

Ticari Programınız, SQL Tabanlı olduğundan birçok veriyi EXCEL olarak programınıza transfer edebilirsiniz. Transfer edilen verilerin bazılarını maddeler halinde listeliyoruz.

Alış – Satış Faturalarınız

Tahsilat – Tediyeler

Banka Ekstre Kayıtlarınız

Muhasebe Fişleri

Mizan

E-Fatura Notları

Cari Kartlar (120 – 320 …)

Stok Kartları

Stok Fiyatları

Barkod Sistem

Hesap Planı

Firma Bankaları

Gruplar

Demirbaş Kayıtlarınız

Çalışan Personeller

Personel Adres Bilgileri

Personel Eğitim bilgileri

Çalıştığı Yerler

Personel Puantaj ve Maaş Bilgileri

Makbuz Transferi

Muhasebe Kayıtlarınızı Otomatik Oluşturun

Excel dosyasındaki fatura listesini programınıza aktararak muhasebe fişlerinizi otomatik oluşturabilirsiniz. Bu sayede mali müşavir bürolarında tek tek kaydedilen muhasebe fişlerinizi daha hızlı bir şekilde kaydetmenizi sağlayabiliriz.

Muhasebe Fiş Transferi

Muhasebe Programınıza EXCEL formatındaki yevmiye defteri ya da muhasebe fiş listesi gibi verileri transfer edebilirsiniz. Transfer esnasında Excel dosyalarının sıralaması istediğiniz gibi olabilir. Programınızın şablon ayarları özelliği sayesinde satır ve sütun tanımlamalarını yapabilirsiniz.

Faturalarınızı Otomatik Oluşturun

Excel Dosyasındaki veriler doğrultusunda e-Fatura ya da e-Arşiv faturalarınızı programınıza transfer edebilirsiniz. Fatura satırları çok olan ihracat firmalarında tek tek ürünleri kaydetmek yerine Excel dosyanızın şablon ayarlarını programa kaydetmeniz neticesinde fatura kayıtlarınız ve akabinde muhasebe fişleriniz otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Stok Kartı Transferi

Orka Ticari Programında Stokları tek tek açabileceğiniz gibi hızlı stok kartı aç özellikleriyle ürün kartları açmak çok kolaydır. Ürün kartlarının toplu bir şekilde programa kaydetmek için Excel transfer modülündeki stok transfer modülünü kullanabilirsiniz. Bu sayede ürün kartlarının Kodu, adı, barkodu, KDV Oranı, Fiyatları… gibi parametreleriyle birlikte ürün listenize ekleyebilirsiniz.

Mizan Transferi

Excel Formatındaki bir mizan raporunu ORKA SQL programınıza transfer edebilirsiniz. Transfer esnasında mizan raporunuzdaki hesap kodları ve isimleri hesap planınızda otomatik olarak açılmaktadır. Programın tam zamanlı entegre özelliği sayesinde transfer edilen mizan raporunu Bilanço ve Ticari programınızda eş zamanlı raporlayabilirsiniz.

Hesap Planı Transferi

Orka Ticari Programınızda yeni bir firma açtığınızda programınız hesap planını UFRS (Uluslararası finansal Raporlama Standartlarına) göre oluşturmaktadır. Yeni bir hesap planı transferine gerek duymayacaksınız. Firmanızın açılışında Sektörünüze özel hesap planınızı oluşturma seçenekleriniz bulunmaktadır.

Ticari Hizmet Üretim
Pazarlama İnşaat Dernek Vakıf

Firma Bankaları

Orka Ticari Programınızın senkronize özelliklerinden bir diğeri de banka hesaplarının diğer finansal hesap kodlarıyla birlikte açılması özelliğidir. Bir banka hesabına bağlı 102 Banka, 101 Alınan Çek, 103 Verilen Çek Hesapları, 108 Pos Hesaplarınız 300 Kredi Kartı … gibi hesapları duruma göre hazırlamasıdır. Bu özellik sayesinde muhasebe fişleriniz otomatik olarak oluşturulduğu gibi finans raporlarınızın da daha doğru sonuçlar vermesini sağlamış oluyoruz.