e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari alışverişlerde alıcı tarafından
kâğıt olarak düzenlenen ticari belge ile aynı işlem ve niteliklere sahip olan elektronik belgeye verilen addır.

Müstahsil Makbuzu Transferi

Orka Ticari Programınızdan müstahsil makbuzu belge türüyle ürün alışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kaydedilen müstahsil makbuzlarını toplu olarak işaretleyerek e-müstahsil makbuzu olarak iletebilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kâğıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarını 1 Temmuz 2020’den itibaren elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar için ise zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir.