ORKA Tarihçe

1987

1987

KURULDUK

KURULDUK
 • 1987 Yılında Kurulduk. İlk Ofisimiz İçerenköy – Üstbostancı ’da idi.

1988

1988

İlk Programımız

İlk Programımız
 • İlk” Programımız “İşletme Defterini” COBOL lisanı geliştirdik ve satışını yaptık.

1989

1989

Programımızı Geliştirdik

Programımızı Geliştirdik
 • Tekstil Fason Üretim ve Cari Hesap-Stok Takibi programımızı geliştirdik.
 • Demirbaş ve Amortisman Takibi” programımızı geliştirdik.

1990

1990

ISMMM Odasına yazılım geliştirdik.

ISMMM Odasına yazılım geliştirdik.
 • İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Otomasyon Yazılımlarını yazmaya başladık.
 • Microsoft Profesyonel Basic ile yazılım geliştirmeye başladık.
 • Türkiye’de ilk olarak Matbu Vergi Beyanname Formlarının yazıcılardan otomatik olarak doldurulmasını sağlayan yazılımı gerçekleştirdik

1991

1991

Kadıköy Yeldeğirmeni’ne Taşındık

Kadıköy Yeldeğirmeni’ne Taşındık
 • Ofisimizi Kadıköy-Yeldeğirmeni’ne taşıdık.
 • Muhtarlara yönelik Muhtarlık otomasyonu, Sürücü kurslarına ise sürücü kurs otomasyonu yazılımını gerçekleştirdik.
 • Vergi daireleri için Memur Ücret Bordrosu yazılımını gerçekleştirdik.
 • Bilanço Defteri ve Personel Ücret Bordrosu Programımızı gerçekleştirdik.

1992

1992

Büro Otomasyonlarını Geliştirdik

Büro Otomasyonlarını Geliştirdik
 • Muhasebe Bürosu otomasyon programını geliştirdik.
 • İSMMMO için Stajer Takip Programını geliştirdik.
 • Turbo Pascal” Lisanı ile yazılım geliştirmeye başladık. Dosya Sistemi ise Btrieve kullanmaya başladık.
 • Yolcu/Öğrenci Taşıma Servis Takip Otomasyon Programı geliştirdik.

1998

1998

Kadıköy Hasanpaşa’ya Taşındık.

Kadıköy Hasanpaşa’ya Taşındık.
 • Kadıköy Hasanpaşa’daki ofisimize taşındık.
 • Genel Cari Hesap Takip Programı Yazılımı gerçekleştirdik.
 • Optik Beyanname formların doldurulmasını gerçekleştirdik.

2000

2000

Profesyonel Ticari Yazılımlara Başladık

Profesyonel Ticari Yazılımlara Başladık
 • Profesyonel Ticari Yazılımlara başladık.
 • 2003 Yılında İlk Ticari Yazılımımız “Iceberg” Firma Yönetim Sistemini satışına başladık.
 • DOS LPT1 portunun, USB portlarından kullanılmasını gerçekleştirdik.

2006

2006

Windows-SQL Programımızın yazılımına başladık.

Windows-SQL Programımızın yazılımına başladık.
 • Maliye BDP programı beyannamelerini otomatik olarak doldurulmasını sağladık.
 • Delphi ile Windows-SQL Yazılımlarımızın yazılımına başladık.
 • İlk Excel üzerinden Fatura/Veri Transferi Modülü gerçekleştirdik.

2010

2010

ORKA SQL

ORKA SQL
 • İlk SGK web sitesi entegrasyon yazılımımızı gerçekleştirdik.
 • Iceberg-SQL yazılımımızın satışına başladık.
 • Bilanço Defteri, İşletme Defteri, Demirbaş-Amortisman Takibi ve Büro otomasyon takibi programının Windows-SQL kısımlarının satışına başladık.

2012

2012

e-Defter

e-Defter
 • Gelirler Dairesi e-Defter Onaylı Programımızın yazılımını gerçekleştirdik.
 • Personel Ücret Bordrosu-SQL Yazılımı satışına başladık.

2014

2014

e-Fatura Entegrasyon

e-Fatura Entegrasyon
 • Merkez Ofisimizi Küçükyalı-Aydınevler’deki Binamıza taşıdık.
 • AR-GE Departmanımızı Gebze Teknopark Bünyemize taşıdık.
 • e-Fatura Entegrasyon Yazılımımızı gerçekleştirdik.
 • Yazarkasa otomasyon modülü gerçekleştirdik.
 • Genel Transfer modülü yazılımı gerçekleştirdik.

2016

2016

GİB, İŞKUR, TÜİK Entegrasyonları

GİB, İŞKUR, TÜİK Entegrasyonları
 • Bütçe/Finans Modülü gerçekleştirdik.
 • Personel Modülü gerçekleştirdik.
 • Yönetici Bakış Modülü ile firmanın kar-zarar durumunun ve finans durumun anlık izlenmesini sağlayan modülü gerçekleştirdik.
 • e-Defterlerin mevcut sistemimize aktarımını gerçekleştirdik.
 • Gelirler İdaresi Beyanname Portal Entegrasyonu, SGK portal entegrasyonu yazılımlarımızı geliştirdik.
 • İŞKUR, TÜİK … gibi web siteleri entegrasyon yazılımlarımızı gerçekleştirdik.

2018

2018

Web tabanlı Yazılımlar

Web tabanlı Yazılımlar
 • e-Arşiv Entegrasyon Yazılımımızı gerçekleştirdik.
 • Firmalar arası konsoladisyon rapor işlemlerini gerçekleştirdik.
 • Web tabanlı, Hibrid yapılı İnsan Kaynakları ve Ön Muhasebe Ticari yazılımlarımızı gerçekleştirdik.
 • e-SMMM, e-Müstahsil, e-İrsaliye yazılımlarımızı gerçekleştirdik.
 • Defter Beyan Sistemi portal entegrasyonu gerçekleştirdik.
 • Web-API Modülü yazılımına başladık.