Vergi Dilimi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Orka Bilgisayar 25 Ağustos 2022

Vergi Dilimi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

nace kodu nedir

Vergi, kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlayan en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Ödenecek vergi oranları devlet tarafından belirlenir ve yine devlet kurumlarınca tahsil edilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tahsil edilen yedi farklı vergi türü mevcuttur. Bunlar;

  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Damga Vergisi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi
  • Özel Tüketim Vergisi
  • Emlak Vergisi
  • Katma Değer Vergisi

Vergi Dilimi Nedir?

Gelir vergisi, bir çalışanın kazandığı gelirden tahsil edilen vergi türüdür. Gelir elde eden herkes, gelirinin bir bölümünü devlete vergi olarak ödemek zorundadır. Kişilerin ne kadar gelir vergisi ödeyeceği kesin değildir. Vergi dilimi, gelir vergisi oranına verilen isimdir ve kişiler vergi dilimlerine göre ödeme yaparlar. Gelir değişiklikleri gerçekleştiğinden dolayı, her yıl vergi dilimleri değişir.

Vergi Dilimleri Nelerdir?

Ücretli vergi dilimleri ve ücret dışı vergi dilimleri olmak üzere iki farklı vergi dilimi kategorisi mevcuttur. Ücretli vergi dilimleri, kişinin çalışma karşılığında aldığı maaştan kesilecek vergiyi betimler. Ücret dışı vergi dilimleri ise, kişinin aldığı maaş dışında elde ettiği gelirlerden kesilecek vergidir.

Ücretli Vergi Dilimleri Nelerdir?

Kişilerin yıllık maaşlarına %15 ile %40 oranları arasında değişen 5 farklı vergi dilimi bulunur. Bunlar, kişinin elde ettiği yıllık gelire göre belirlenir.

32 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin vergi dilimleri %15,

70 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin, 32 Bin Türk Lirası için 4.800 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi %20,

250 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin, 70 Bin Türk Lirası için 12.400 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi %27,

880 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin, 250 Bin Türk Lirası için 61.000 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi %35,

880 Bin Türk Lirası’ndan fazla yıllık gelir elde eden kişilerin, 880 bin Türk Lirası için 281.500 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi ise %40’dır.

Ücret Dışı Vergi Dilimleri Nelerdir?

Kişilerin yıllık maaş dışı gelirlerine göre %15 ile %40 oranları arasında değişen 5 farklı vergi dilimi bulunur. Bunlar, kişinin elde ettiği yıllık gelire göre belirlenir.

32 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin vergi dilimleri %15,

70 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin, 32 Bin Türk Lirası için 4.800 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi %20,

250 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin, 70 Bin Türk Lirası için 12.400 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi %27,

880 Bin Türk Lirası’na kadar yıllık gelir elde eden kişilerin, 250 Bin Türk Lirası için 61.000 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi %35,

880 Bin Türk Lirası’ndan fazla yıllık gelir elde eden kişilerin, 880 bin Türk Lirası için 281.500 Türk Lirası, geri kalan gelirin vergi dilimi ise %40’dır.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Bahsedildiği gibi vergiler devlet kurumları tarafından tahsil edilen ücretlerdir. Kişi, mükellef olduğu vergi ücretlerini, ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesine, iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine ve bankalara yatırabilir.

İki farklı gelir usulü bulunur ve gelir vergisi iki taksit şeklinde ödenir. Eğer kişiler gelirlerini basit usuldeki ticari kazançlardan elde ediyorsa şubat ayının sonuna kadar ilk taksiti, haziran ayının sonuna kadar da ikinci taksiti ödemek zorundadır. Şayet, kişiler gelirlerini basit usuldeki ticari kazançlardan oluşmayan usullerden elde ediyorsa, ilk taksitlerini mart ayının sonuna kadar, ikinci taksitlerini ise temmuz ayının sonuna kadar ödemelidir.