Tutanak Nedir? Nasıl Tutulur? Orka Bilgisayar 29 Mart 2023

Tutanak Nedir? Nasıl Tutulur?

Tutanak, bir olayın yaşandığına dair kesinlik gösteren resmi bir belgedir. Olayların doğru bir şekilde belgelenmesi, sonradan referans olması, bilgi paylaşımı için kullanılması ve hukuki koruma sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Tutanak düzenleme işlemi, duyurmak istediğiniz olayı kanıtlar nitelikte bir belge elde etmenizi sağlar.

Tutanak Nedir?

Tutanak bir olayın, bir toplantının, bir görüşmenin ya da bir işlem sürecinin ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak kaydedildiği resmi bir belgedir. Tutanaklar, bir durumun doğru bir şekilde belgelenmesi, sonradan referans olunması, bilgi paylaşımı için kullanılması ve hukuki koruma sağlamak amacıyla kullanılır. Tutanaklar genellikle noterler, mahkemeler, şirketler, kurumlar, devlet daireleri gibi resmi kurumlar tarafından hazırlanır ve imzalanır.

Tutanak Ne İşe Yarar?

Tutanaklar, çeşitli sektörlerde ve kurumlarda farklı amaçlar için kullanılır. Bu durum ve amaçlara örnek verilmek istenirse şunlar belirtilebilir:

  • Hukuki koruma: Tutanaklar, bir olayın yasalar önünde de kabul görmesini sağlamak için kullanılır. Özellikle cezai işlem ya da yaptırım uygulanacağı durumlarda tutanaklar, yaşanan olayın yasalar önünde tanınabilmesi için gerekli bilgileri içerir.
  • İşletme ve yönetim amaçları: Şirketler tutanakları toplantıların, müzakerelerin ve işlem süreçlerinin ayrıntılarını kaydetmek için kullanır. Bu tutanaklar sonradan referans olmak, bilgi paylaşımı yapmak ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılır.
  • Yasal koruma: Noterler, mahkemeler, kamu kurumları ve resmi daireler, tutanakları yasal belge olarak kullanır. Bu belgeler, yasal süreçlerde delil olarak kullanılabilir ve hukuki koruma sağlar.
  • İşçi ve işveren ilişkileri: İşyerlerinde tutanaklar, işçi ve işveren ilişkilerinin yönetimi için kullanılır. Örneğin, işyerinde yaşanan bir olayın ayrıntılarının kaydedildiği bir tutanak, işçinin veya işverenin haklarını korumak için kullanılabilir.

Tutanaklar, farklı amaçlar için kullanılabileceği gibi, farklı şekillerde düzenlenebilir. Ancak, tutanakların doğru ve dürüst bir şekilde hazırlanması önemlidir. Bu nedenle, tutanak hazırlama işlemi, kaydedilen bilgilerin doğru, tam ve açık bir şekilde aktarılması için özenle yapılmalıdır.

Tutanak Nasıl Tutulur?

Tutanak tutmak temelde resmi bir belge hazırlama işlemidir ve gerekli şartları taşıması istenir. Tutanak düzenleme işlemi, olayın veya toplantının niteliğine, amacına ve belgelenecek ayrıntılara göre farklı şekillerde yapılabilir. Ancak tutanak tutarken belirli şartlara dikkat edilmesi gerekir. Aşağıdaki şartlara dikkat edilerek hazırlanan tutanaklar, geçerli ve resmi bir belge olarak kabul edilir:

  • Tutanak başlığı, büyük harflerle ve kağıdın ortasına yazılmalıdır. Eğer tutulan olay için özel bir başlık yoksa sadece “TUTANAKTIR” yazılmalıdır.
  • Tutulan olayın niteliği belirtilmeli ve ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Olaya dair detaylı bilgiler tutanakta yer almalıdır ve olaya dair bilgilerin nasıl öğrenildiği de açıklanmalıdır.
  • Olayın yaşandığı yer ve zaman bilgisini içermelidir.
  • Tutanakta yer alması gereken deliller varsa, bunlar eklenmelidir. Delillerin hangi şekilde elde edildiği belirtilmelidir.
  • Tutanak sadece kağıdın ön yüzüne yazılmalıdır. Arka yüz tamamen boş olmalıdır. Birden fazla tutanak düzenlemek isteniyorsa, numaralandırma yapılmalıdır.
  • Tutanakta yer alan tarafların ıslak imzaları mutlaka alınmalıdır. İmzası olmayan tutanaklar geçerli değildir.

Tutanak Hangi Durumlarda Tutulur?

Tutanak, bir olayın ya da durumun yaşandığı ve kayıt altına alınması gereken birçok durumda tutulur. Hukuki işlemler, iş hayatı, eğitim, sağlık ve spor gibi birçok alanda tutanak hazırlanabilir. Mahkemelerde delil olarak kullanılmak üzere iş yerinde yaşanan olaylar, okullarda öğrencilerin disiplin cezaları, hastanelerde yapılan muayeneler ve tedavi süreçleri, spor müsabakaları vb. gibi durumlar için tutanak tutulması gerekebilir. Tutanak resmi bir belge olduğundan, belirli şartlara uygun olarak tutulması ve tarafların ıslak imza ile onaylaması gerekir.

Tutanak Çeşitleri

Günümüzde farklı alanlarda kullanılan ve düzenlenme şartları değişiklik gösterebilen tutanak çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitler arasında olay yeri inceleme ve tespit tutanağı, yangın yeri tutanağı, buluntu tutanağı, değer tespit tutanağı, suçüstü tutanağı, ihbar tutanağı, üst arama tutanağı, teslim tutanağı, yakalama ve el koyma tutanağı gibi çeşitler yer almaktadır. Her bir tutanak çeşidi, kullanım alanına göre isimlendirilir ve belirli şartlara göre düzenlenir.

İşletmenize ait bir tutanak tutmanız gerektiğinde veya e-ticaret, finans, insan kaynakları gibi konular özelindeki diğer işleyiş sorularınızda Orka Bilgisayar uzmanlarından dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz.