Şahıs Şirketinde Gelir Vergisi Hesaplama Orka Bilgisayar 26 Haziran 2022

Şahıs Şirketinde Gelir Vergisi Hesaplama

şahıs şirketlerinde gelir vergisi

 

Düzenlemedeki tanımına göre, tek veya birden fazla kişiyle kurulup tüzel kişiliği bulunan şirketler şahıs şirketidir. TTK’na göre üç farklı türü bulunan şahıs şirketlerinin adi, kolektif ve komandit olmak üzere üç farklı türü bulunmaktadır. Şahıs şirketleri özellikleri itibarıyla yönetilmesi en kolay olan şirket türüdür ve çoğunlukla KOBİ olarak da tanımlanmaktadırlar. Çoğunlukla anonim ve limited şirkete kıyasla daha küçük yapıda olan bu şirket türünün de gelir vergisi sorumluluğu bulunmaktadır. Şahıs şirketi gelir vergisi ise düzenlemeye göre farklı düzeylerde kazanca göre farklı yüzdelik dilimlerle ödenmektedir. Bu yazımızda şahıs şirketler için gelir vergisi düzenlemesi hakkında merak edilen çeşitli konulara değineceğiz.

 

Şahıs Şirketleri için Gelir Vergisi Hesaplama

Şahıs şirketleri, gelir vergisi mükellefidirler ve bu kapsamda da her yıl 25 Mart’a dek önceki yılın kâr veya zararını yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan etmelidirler. Beyana istinaden de vergi dairesi tarafından tahakkuk işlemi gerçekleştirilir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi çerçevesinde artan oranlı dilime göre hesaplama yapılarak vergi tutarı belirlenmektedir. Artan oranlı dilime göre şahıs şirketi vergi oranları %15’ten başlar ve %40 üst seviyesine kadar çıkabilir. Şirketin gelir seviyesi yani karlılığı arttıkça ödemesi gereken gelir vergisi tutarı da artan orana bağlı olarak artış gösterir. Vergi dairesine ibraz edilen gelir beyannamesine istinaden ilk vergi taksidi ise Mart ayı sonuna dek 2. taksit ise Temmuz sonuna dek ödenmelidir.

 

Şahıs şirketi gelir vergisi dilimleri 2022 yılında aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmiş olup, şirketlerin gelir düzeyleri doğrultusunda aşağıdaki oranlardan yararlanarak gelir vergilerini hesaplamaları ve beyanlarını da bu hesaba göre gerçekleştirmelidirler. Ödemelerde ise gecikme ve ceza durumu ile karşılaşmamak adına ilgili tarihlerde zamanında ödeme yapılmasına özen gösterilmelidir. Güncel vergi dilimleri şu şekildedir:

  • 32.000 TL’ye kadar: %15
  • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası: %20
  • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası: %27
  • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası: %35
  • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası: %40

Yukarıda berilen 2022 gelir vergisi tarifesi çerçevesinde şahıs şirketi gelir vergisi hesaplama işlemi gerçekleştirilerek vergi dairesine gerekli beyanda bulunulabilir.

Hesaplama işlemi için yukarıdaki vergi dilimlerinden yararlanılarak yapılacak olan hesaplamada ise şu formül kullanılır:

Gelir vergisi hesaplama formülü: Gelir Tutarı (Matrah) X  Gelir Vergisi Oranı

Günümüzde şirketlerin gelir vergilerini hesaplamasında yararlanabilecekleri birçok dijital araç bulunmaktadır. Orka muhasebe programlarıyla da hali hazırda kayıt altına aldığınız tüm finansal akışlarınız çerçevesinde gelirinizi kolayca görebilir, gelir verginizi otomatik olarak hesaplayarak vergi dairesine en hızlı şekilde ve zamanında beyanda bulunarak gelir verginizi tahakkuk ettirebilirsiniz. Üstelik şahıs şirketi gelir vergisi ne zaman ödenir konusunu da dert etmeden, Orka muhasebe programınız sayesinde ödeme zamanlarınızı en pratik şekilde takibe alabilirsiniz. Yalnızca gelir vergisi için değil tüm vergi takiplerinizi, finansal tablolarınızı ve gelir-gider hesaplarınızı da gerçekleştirebileceğiniz muhasebe programıyla departmanınızın verimliliğini artırarak elde edeceğiniz zaman, kağıt ve harcama tasarruflarıyla şirketinizin geleceğine güç verebilirsiniz. Şimdi siz de formumuzu doldurun, sizinle iletişime geçerek ihtiyacınız olan muhasebe programı desteğini sağlayalım.