ÖTV’li Fatura Nasıl Kesilir? Orka Bilgisayar 11 Mayıs 2022

ÖTV’li Fatura Nasıl Kesilir?

Özel Tüketim Vergisi, satışa sunulan bir ürün veya hizmet için alınmakta olan bir vergi türüdür. ÖTV’nin ne kadar olacağı ürünün değerine göre değişiklik gösterebilir. Hizmet veya satılmakta olan ürün türlerine göre oranlar hesaplanarak ÖTV miktarı belirlenir. Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmakta olan Özel Tüketim Vergisi’nde amaç toplumsal fayda sağlamaktır. Bundan dolayı ÖTV alınacak ürünler genellikle lüks tüketime, sağlığa ve çevreye zarar verebilecek kapsamdadır. Çevreye zarar verebilecek akaryakıt ve yağ, lüks araçlar, tütün ve alkol, beyaz eşya gibi lüks tüketim ürünlerinden bu vergi alınmaktadır. ÖTV ödemekle yükümlü olan kişilerin ödemelerini yaptıklarına dair kayıtlarını yaptırması gerekir. Özel Tüketim Vergisi, satışın yapılmasının ardından oluşturulan faturalarda belirtilir. Ayıca satış için hazırlanan faturaların muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir.

ÖTV’li Fatura Nedir?

Özel Tüketim Vergisi kanunlara göre belirlenen bir vergidir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yükümlü olunan durumlar belirtilmiştir. İlgili kanunda geçen listedeki ürünleri üretmekte ya da ithal edenlerin yanı sıra bu ürünleri müzayede usulüyle satmakta olan kişiler ÖTV vermekle yükümlüdür. Ayrıca aynı kanun kapsamında mükelleflerin ÖTV’li fatura hazırlamaları da zorunlu kılınmıştır. Özel Tüketim Vergisi faturalarında diğer faturalardaki gibi bazı detaylara yer verilmesi gerekir. ÖTV’de yer alması gerekli detaylar şunlardır:    

– ÖTV miktarı,

– Düzenleme tarihi, seri ve seri numarası,

– Faturayı hazırlayan kişinin ismi, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olunan vergi dairesi ve hesap numarası,

– Müşteri ismi, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,

– Ürün ya da işin türü, adeti, fiyatı,

– Satılan ürünün teslim tarihi,

– İrsaliye numarası.

Kimler ÖTV’li fatura keser?  

Özel Tüketim Vergisi sınırlı sayıda malları kapsamına alan bir vergi türüdür. Bu malların satışını, üretimini, imalatını veya müzayede üzerinden satış yapan kişiler ÖTV ödemek zorundadır. Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında (I),  (III) ve (IV) sayılı listeye yer alan mallar ile birlikte (II) sayılı listedeki ürünlerden kayıt ve tescile tabi olmayan malları, imal, inşa ya da ithal edenler yükümlü olarak ele alınır. Ayrıca (II) sayılı listede yer alan ürünlerden, kayıt ve tescile tabi olanlar için, taşıt ticareti yapanlar, ithal edenler ya da müzayede üzerinden satışını yapanlar ÖTV ödemekle yükümlüdür. ÖTV’li fatura kesimi belli dönemlere ayrılmıştır. Bu süre I. listede yer alan ürünler için her ayın ilk 15 günü birinci dönem, diğer günler ise ikinci dönem olarak belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı, ÖTV yükümlüsü olan kişilerin ülkede yaşamaması halinde bazı şartlar belirlemiştir. Bakanlık mevzuatına göre, ÖTV mükellefi kişiler Türkiye’de yaşamıyorsa vergiye tabi olan kişiler ödemekle yükümlü olarak kabul edilir.     

ÖTV’li Fatura Nasıl Düzenlenir?

ÖTV kapsamında yer alan malların alım ve satımındaki en önemli adımlardan biri de düzenleme ve kayıtların yapılmasıdır. ÖTV’nin tescil işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili kanunlarda belirtilmiştir. ÖTV’li fatura muhasebe kaydı sırasında satılan ürüne dair ÖTV hesaplaması, indirimler ve diğer detaylar gözetilerek yapılır. Muhasebe kaydı ÖTV’li fatura veya diğer türler için zorunludur. Bazı hallerde Özel Tüketim Vergisi kapsamında indirimler yapılmaktadır. ÖTV her bir mal için bir kez uygulanması gereken bir vergi türüdür. Özel Tüketim Vergisi’nin 9. Maddesinde indirim yapılabilecek haller belirtilmiştir. Bir ürün hammadde olarak kullanılacak ise ilk alım için ÖTV alınır. İmalin gerçekleşmesi sonrasında malın teslimi nedeniyle vergi indirimi yapılır. Bu durum ilgili vergi dairesine belirtilir ve ÖTV indirimi uygulanır. ÖTV’li faturalarda KDV miktarına da yer verilir. Fatura oluşturulurken malın fiyatı, ÖTV ve KDV miktarları belirtilir ve ürünün son fiyatı faturada yer alır. ÖTV faturası aynı zamanda e-fatura biçiminde de düzenlenebilmekte ve taraflara iletilebilmektedir. 

ÖTV’li fatura hakkında bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız bir diğer fatura türü olan İstisna faturası hakkındaki blog yazımıza göz atabilirsiniz.