Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar