Google ve Diğer İnternet Reklam Faaliyetleri için Stopaj Uygulaması Orka Bilgisayar 26 Nisan 2022

Google ve Diğer İnternet Reklam Faaliyetleri için Stopaj Uygulaması

İnternet ortamı için hazırlanan reklamlara vergi uygulanması kararı 2019 yılında hayata geçirildi. Yani dijital reklam stopaj miktarı hayata geçirildi ve internet üzerinden verilen tüm reklamlar için %15 stopaj alınmaya başlandı. Google, Facebook gibi dijital ortamlarda reklam veren veya bu mecralar gibi yerlerde ürün tanıtımı yapan kişiler %15 gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. İnternet üzerinden reklam veren ve reklam verenlerin reklam karşılığında yayınlanan veya yayınlanmasına aracılık eden kişilere ödeme yapması ve bu durumun gider olarak kaydedilmesi halinde stopaj hesaplaması yapılır. Ödemeler reklam ödemesi yapan ve yapılan ödemeye dair detayları muhtasar beyannamede yoluyla devlette ödenecektir.

İnternet Reklamlarında Stopaj

Dijital reklamlar için stopaj oranı %15 olarak belirlendi. Sosyal medya veya Google üzerinden verilecek tüm reklamlara stopaj uygulanmaktadır. İnternet reklam stopaj oranı dijital ortamlarda hazırlanan tüm reklamlara uygulanır. Hizmet veya tanıtım bedelinin %15’i kadar eklenir ve hesaplama buna göre yapılır. Google, Facebook, Instagram gibi mecralarda veya benzer yerlerde reklam veren gerçek kişi veya dar mükellef fenomenlere yapılan ödemelere %15 stopaj vergisi eklenmelidir. Stopaj vergisi ödenmesi için zorunludur. Mükellef konumunda olan kişiler %15 stopaj oranını faturalarına yansıtabilir. Ayrıca faturada stopaj ile birlikte uygulanan KDV miktarı da belirtilebilir. Limited veya anonim şirketi gibi mükellef olan sermaye şirketleri stopaj vergisinden hariç sayılmaktadır. Gerçek kişi mükellefiyeti olan bir fenomen veya influencer ile çalışılıyorsa da %15 stopaj ödemesi yapmak gerekir. Stopaj vergisi için gerekli kayıtlar faturalarda tutulmalıdır. Vergi ödemelerinde faturalar resmi belge olarak geçer. Bu nedenle faturaların dikkatli ve doğru bir şekilde düzeltilmesi gerekir.

Reklamlarda Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Dijital mecralar için hazırlanan reklamlar için %15 stopaj vergisi uygulanır. Reklam stopajı müşteriye uygulanacak olan fiyata eklenir ve bu şekilde hesaplama yapılır. Bu vergi hizmeti veren kişiler tarafından ödenmez. Vergi ödemesi reklam hizmeti almış olan kişiler tarafından ödenmek zorundadır. Yani marka tanıtımı için ülkemizde kurulu olan Ltd veya A.Ş dışında herhangi bir yerden hizmet alan kişiler stopaj vergisi ödemelidir. Stopaj ödemeleri faturalara yansıtılarak taraflar arasında paylaşılır. 1.700 TL’lik bir dijital reklam tanıtımı için %15 stopaj uygulanır. Böylece gelir vergisi ile birlikte ödenen miktar 2.000 TL olur. Hizmet almakta olan şirket Türkiye’de kurulu bir sermaye şirketi ise gelir vergisi ödememe hakkına sahiptir. Dar mükellefler ve gerçek kişiler gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Türkiye’de yer alan sermaye şirketleri gelir vergisinin yerine sadece KDV öder. Hizmetin KDV’li tutarı faturaya yansıtılarak fiyat muhtasarda gösterilir. İnternet reklam hizmetleri stopaj uygulaması sayesinde alıcı ve müşteri arasındaki alışveriş denetlenebilir hale gelmiştir.

Facebook Reklamlarında Gelir Vergisi

Günümüzde e-Ticaret pek çok pazaryerinden yapılabilmektedir. E-Ticaret artık sosyal medya uygulamaları üzerinden de yapılabilmektedir. En fazla kullanılan sosyal medya platformlarından olan Facebook da gelir vergisinin uygulandığı mecralardan bir tanesidir. Dijital reklam vergisi olarak da bilinen bu vergi Facebook ve bu şirkete bağlı olan Instagram’da uygulanmaktadır. Facebook reklam stopaj oranı diğer dijital platformlarla aynıdır ve %15 olarak belirlenmiştir. Facebook üzerinden reklam hizmeti alan kişilerin gelir vergisi hesaba katılarak ödeme yapması gerekir. Hizmet veren ve alan kişiler arasında fatura düzenlenir. Bu faturada ödenen tüm vergiler hesaba katılır. Vergilerin hesaplanmasının ardından reklam hizmet tutarı belirlenir. Dijital mecraların tümünde reklam yapmak isteyen kişilerin stopaj vergisi ödemesi gerekir. Stopaj vergisi %15 olarak belirlenmiştir ve dijital reklamlarda uygulanır.