E-Fatura Mükellefine E-Arşiv Fatura Kesilebilir mi? Orka Bilgisayar 24 Ağustos 2022

E-Fatura Mükellefine E-Arşiv Fatura Kesilebilir mi?

Orka Demo

E-Fatura Nedir?

E-fatura, elektronik ortamda oluşturulan ve alıcıya gönderilen fatura türüdür. E-fatura türleri sayesinde faturanın bastırma ve kargolama maaliyetlerinden tasarruf etmiş olunur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-fatura, Vergi Usul Kanunu’nca belirlenen esaslara göre hazırlanır. E-fatura kullanılacaksa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Portal’ını kullanabilir ya da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen entegratör kuruluşlardan hizmet alınılabilir. E-Fatura uygulamasına geçmek için öncelikle, Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurulmalı sonrasında ise mali mührün temin edilmesi gerekir. Eğer söz konusu bir şahıs firmasıysa, e-imza almak E-Fatura uygulamasına geçiş yapabilmeniz için yeterlidir. 509 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen işletmeler e-Fatura sistemine geçiş yapmak zorundadır. Eğer söz konusu şirket, bu şirketler arasında değilse bile, sisteme başvuru yapma ve e-fatura kullanma şansı hala mevcuttur.

E-Arşiv Fatura Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, raporlanması ve muhafaza edilmesidir. Faturanın göndericiden alıcıya güvenli bir şekilde ulaşması için oluşturulan sistemi kullanabilmek için öncelikle e-fatura sistemini kullanabiliyor olmak gerekir. E-fatura sistemini kullanan şirketler, e-arşiv fatura sistemiyle de müşterilerine faturalarını iletebilirler. E-arşiv fatura, e-fatura sistemine dahil olmayan kurumlar ve kişiler arasındaki kâğıt faturanın elektronik ortama taşınmasıdır. Sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı belirler.

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura arasındaki Fark Nedir?

E-Fatura, e-fatura sistemini kullanmak zorunda olan veya kullanan kişiler veya şirketler arasında birbirlerine gönderilen bir fatura türüyken, e-arşiv fatura, e-fatura sistemini kullanmak zorunda olmayan ya da kullanmayan kişilere gönderilen belgedir. E-arşiv faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından günlük ve toplu olarak incelenirken, e-faturalar alıcıya ulaşmadan önce Gelir İdaresi Başkanlığı’na gider. Ayrıca, E-Fatura sistemine geçiş yapan şirketler kâğıt fatura kullanamıyorken, e-arşiv fatura hem kağıt hem de elektronik olarak iletilebilir.

E-Fatura Mükellefine E-Arşiv Fatura gönderilebilir mi?

E-fatura, zaten e-fatura mükellefleri arasında kullanılan bir faturalama yöntemidir. E-arşiv fatura, e-fatura mükellefi olmayan kişilere gönderilen bir belge türüdür. E-Arşiv, E-fatura mükellefi bir alıcıya gönderilirse fatura geçersiz sayılır. Bu durumda, e-arşiv fatura iptal edilerek yeni bir e-fatura gönderilmelidir. Bu hatanın düzelmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı işletmelere 7 günlük bir süre verir. Bu süre içerisinde düzeltilmez ise, cezai işlem uygulanabilir.