E-Fatura İçin Özel Entegratörler Nasıl Kullanılır? Orka Bilgisayar 26 Nisan 2022

E-Fatura İçin Özel Entegratörler Nasıl Kullanılır?

Ticari ilişkilerin hızlanabilmesi adına bazı teknolojik adımlar atılmıştır. Alım ve satımlarda hazırlanan faturalar dijitalleşme ile birlikte elektronik ortamlara hazır hale getirildi. E-Fatura olarak tabir edilen elektronik faturalar sayesinde tamamıyla bilgisayar ve mobil üzerinden ticaret yapmak mümkün hale geldi. E-Fatura düzenlemesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlandı. Elektronik faturalar da geleneksel faturalar gibi Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenmektedir. İmza, kaşe, fiyat bilgisi gibi pek çok detay elektronik faturalarda yer almaktadır. E-Fatura sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır ve bazı anlaşmalı kuruluşlar üzerinden elektronik fatura almak mümkündür. E-Fatura alabilmek için öncelikle mali mühür almak gerekir. Mali mühür alan şirket ve firmalar E-Fatura düzenleme hakkına sahip olur.  

E-Fatura Özel Entegratör Nedir?

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyası da dönüşüm geçirdi ve yenilikçi çözümler devreye girmeye başladı. Günümüzde iş dünyasında kullanılan dijital çözümleri görebilmek mümkün. Dijitalleşeme ile birlikte faturalar da değişime uğradı. Elektronik fatura kullanımı için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bazı firmalarla anlaşılmıştır. Bu firmalar elektronik fatura hizmeti almak isteyen kişilere destek olmaktadır. E-Fatura özel entegrasyon sistemi sayesinde firmalar kendileri için fatura hizmeti verebilecek kuruluşu seçebilir. Bu kuruluşlar Gelir İdaresi Başkanlığı’yla ortak çalışmaktadır. Özel entegrasyon fatura hizmeti alan şirketler pek çok finansal ve özel bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle entegrasyon seçimi yapılırken dikkatli olunmalıdır. Şirket sahipleri kendi alanlarına en uygun olan entegratörü inceleyerek bulabilir. Ayrıca anlaşma yapılan entegratör ile çalışmak istemeyen kuruluşlar değişikliğe gidebilme hakkına sahiptir. Özel entegratör ile sürece başlanmasında veya değişiklik yapıldığında hizmet sağlayıcı konumundaki firma gerekli bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletmektedir.   

Özel Entegratör Değişikliği

Pek çok şirket ve tüzel kişilikler özel olarak anlaştıkları entegratörlerle değişiklik ve iptalin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor. Firmaların ticari ilişkilerinin aksamaması için entragratör değişikliği hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. E-Fatura özel entegratör değişikliği yapılırken ilk olarak çalışılmak istenen yeni firma seçilmelidir. Anlaşmanın devam ettiği entegratörle hiçbir işlem yapmadan öncelikle anlaşma yapılmak istenen entegratörü seçmek gerekir. Anlaşma sağlanan yeni entegratör firma şirkete ait bazı bilgilerin doldurulmasını istemektedir. Bunun için bir form sunulur ve bu formda şirkete ait bilgilere yer verilmelidir. Bu sayede yeni anlaşılan yerin şirkete ait bilgileri veri tabanına eklemesi sağlanır. Özel entegratör E-Fatura iptali sırasında anlaşma sağlanan yeni kuruluş Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden alınan mali mühürle onaylanmalıdır. Son adımla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yeni entegrasyon firmasının kaydı yapılabilir. Ayrıca şahıs firması olan kuruluşlar kayıtlarını e-İmza ile yapabilmektedir. Ticari ilişkilerin sekteye uğramaması için GİB’te yer alacak yeni bilgi ve detaylar entegrasyon firması tarafından yapılmaktadır.      

Özel Entegrasyon Firması Seçimi

Şahıs ve tüzel kişilikteki şirketler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetki verilen entegratör kuruluşlarından özel olarak hizmet alabilmektedir. E-Fatura özel entegratör başvuru aşamasında mali mühür ve e-İmza ile onaylama yapılabilir. Şirket sahiplerinin anlaşmaya vardıkları firma ile çalışma süreci hızlı bir şekilde başlar. E-Fatura özel entegratör firmaları e-İmza ve mali mühür ile onay alınmasının ardından şirkete ait tüm bilgileri GİB veri tabanına yüklemektedir. Oldukça hızlı ilerleyen bu süreç sayesinde şirketlerin ticari ilişkileri aksamadan devam edebilmektedir. GİB’in anlaşmış olduğu pek çok özel entegratör bulunmaktadır. Bu entegratörler arasından doğru seçimi yapmak gerekir. Şirketlerin yapmış olduğu iş ve güven durumuna göre özel entegratör ile anlaşma sağlanabilir. E-Fatura özel entegrasyon kuruluşları şirketlerin mali işlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktadır. Tüm elektronik faturalarınızı düzenlerken Orka’nın sunduğu özellikler hakkında bilgi alabilmek için E-Arşiv Faturalarınızı Orka ile Oluşturun adlı blog yazımız sizin için bilgilendirici olacaktır.