Anonim Şirket Kurma Süreci Orka Bilgisayar 26 Nisan 2022

Anonim Şirket Kurma Süreci

Anonim şirketler, kanunlara göre yasak konulmamış her türlü alışveriş ve hizmetler için kurulabilir. Şirket kurucuları kanuna uygun şekilde düzenlenen sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt ederler. İmzaların noter tarafından onaylandığı esas sözleşmede, kurucu taraflar şirketi kurmak istediklerini beyan eder. Anonim şirket kurmak isteyen kişiler genellikle hisse senedi, menkul kıymet ve tahvil çıkarabilen kişilerdir. Anonim şirketler çoğunluk esasına göre yönetilen sermaye şirketleridir. Anonim şirketlerin sermayesi bellidir. Ancak bu sermaye kişiler arasında paylara bölünmüştür. Bu şirket türüne pay sahibi olan kişiler payları doğrultusunda sorumluluk alabilir. Şirkette payı olan kişi hangi alanda faaliyet gösteriyorsa oraya karşı sorumlu tutulmaktadır. Anonim şirketlerin tüzel kişilikleri vardır.

Anonim Şirket ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Anonim şirket açmak isteyen tarafların bu şirket türü hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Anonim şirketler tüzel kişilikleri olan kuruluşlardır. Tüzel kişiliğe sahip bu oluşumun kurulurken ticaret siciline kayıt yaptırması ve ticaret sicil gazetesinde ilan yayınlaması gerekir. Sermaye şirketleri arasında sayılan bu oluşumların ticari faaliyet gösterecekleri alana yönelik unvan bulması gerekir. Anonim şirketlerin en önemli özelliği birden fazla kişinin ortaklığıyla kurulabiliyor olmasıdır. Anonim şirket kurma maliyeti 100 bin TL’dir. Yani anonim şirket kurmak için gerekli sermaye başlangıç aşamasında 100 bin TL’dir. Anonim şirketlerin ortakları arasında hisseler el değiştirebilmektedir. Ancak şirketin kurulması sırasında verilen eşya veya malların 2 sene boyunca satılması yasaktır. Anonim şirketler hisse senedi ve tahvil çıkarabilme yetkisine sahiptir. Bu şirketlerdeki sermaye paylaşımı, 1 kuruşluk paylar ve katları üzerinden yapılmaktadır.    

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Belli bir alanda ticaret yapmak isteyen kişiler anonim şirket kurabilir. Bu kişilerin anonim şirket kurmak için gerekenler konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Anonim şirket kurmak aşama aşama devam eden bir süreçtir. Anonim şirket kurma aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

– Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınması,

– Ticaret sicil kaydı,

– Ticaret Sicil Gazetesi işlemleri.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından şirketin unvanı belirlenmelidir. Unvanın belirlenmesiyle birlikte şirket ortakları ve imza yetkisi olan kişiler bu unvanı onaylamalıdır. Anonim şirketlerin kuruluşu sırasında oluşan sermayenin 10.000/4’ü Rekabet Kurumu’na ödenmelidir. Sonrasında şirket sözleşmeleri hazırlanarak ticaret sicil memurluğuna teslim edilmelidir. Anonim şirket kurmak için kaç kişi gerekli sorusu merak edilmektedir. Anonim şirketler birden fazla ortaktan oluşan sermaye şirketleridir. Bu nedenle ortak sayısı ile ilgili bir sınır getirilmemiştir.     

Anonim Şirket Kurma Şartları

Anonim şirket kurulurken gerekli adımlar takip edilmelidir. Resmi yerlere yapılan başvurulardan onay alınmasının ardından şirket ortaklarının kayıtlarını yapılmaktadır. Şirketi gerçek kişiler kurmak istiyorsa bu kişilerin kimlik ve ikametgah adresleri ticari sicil memurluğuna kaydedilmelidir. Ayrıca şirketlerin iş gerçekleştirecekleri bölgenin ticaret odasına kaydolmaları da gerekmektedir. Anonim şirket kuruluş belgeleri içerisinde taraflar arasındaki sözleşmeler yer alır. Bu sözleşmede şirketi kuran ortakların ad, soyad, adres bilgileri bulunmalıdır. Ayrıca şirketin unvanı, adres, kurulum amacı, sermaye ve ortakların payları, şirketin süresi gibi bilgiler de bu belgede yer almaktadır. Anonim şirket ana sözleşmesinin doğru ve tarafların ortak kararıyla hazırlanması şirketin kurulum aşamasını hızlandıracaktır. Anonim şirket kurmanın avantajları itibariyle fazlasıyla ilgi görmektedir. Anonim şirketlerin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Şirkette ortaklığı olan kişilerin sadece üstlendikleri sermaye kadar borç ödemesi bir avantajdır. Ayrıca ortakların kamuya karşı olan borçlardan sorumlu tutulmaması bu şirket türüne olan ilgiyi artırmıştır. Şirket içerisindeki hisse ve sermaye paylarının değişiminde noter tasdikine ihtiyaç yoktur. Bu durum sermaye paylarının hızlı bir şekilde el değiştirebilmesine imkan sağlamıştır.