Akaryakıt Firmaları için E-Fatura, E-Arşiv ve E-İrsaliye Zorunluluğu Orka Bilgisayar 26 Ekim 2022

Akaryakıt Firmaları için E-Fatura, E-Arşiv ve E-İrsaliye Zorunluluğu

efatura

E-Fatura Nedir?

E-fatura, elektronik ortamda oluşturulan ve alıcıya gönderilen fatura türlerinden en çok kullanılanıdır. E-fatura türleri sayesinde şirketler ve firmalar faturanın bastırılma ve kargolama maaliyetlerinden tasarruf etmiş olurlar. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-fatura Vergi Usul Kanunu’nca belirlenen esaslara göre hazırlanır. E-fatura kullanılacaksa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Portal’ını kullanabilir ya da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen entegratör kuruluşlardan hizmet alınılabilir.

E-Fatura uygulamasına geçmek için öncelikle, Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurulmalı sonrasında ise mali mührün temin edilmesi gerekir. Eğer söz konusu bir şahıs firmasıysa, e-imza almak e-fatura uygulamasına geçiş yapabilmeniz için yeterlidir. 509 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen işletmeler e-fatura sistemine geçiş yapmak zorundadır. Eğer söz konusu şirket, bu şirketler arasında değilse bile, sisteme başvuru yapma ve e-fatura kullanma şansı hala mevcuttur.

E-Arşiv Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, raporlanması ve muhafaza edilmesidir. Faturanın göndericiden alıcıya güvenli bir şekilde ulaşması için oluşturulan sistemi kullanabilmek için öncelikle e-fatura sistemini kullanabiliyor olmak gerekir. E-fatura sistemini kullanan şirketler, e-arşiv fatura sistemiyle de müşterilerine faturalarını iletebilirler. E-arşiv fatura, e-fatura sistemine dahil olmayan kurumlar ve kişiler arasındaki kâğıt faturanın elektronik ortama taşınmasıdır. Sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı belirler.

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye, kâğıt irsaliye ile aynı özellikleri taşıyan ama çevrimiçi ortamda hazırlanan elektronik belgedir. İki farklı irsaliye türü bulunur. Bunlardan biri sevk diğeri ise taşıma irsaliyesidir. Sevk irsaliyesi, e-İrsaliye ile değişirken, araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi kağıt olarak araçta bulundurulmalıdır.

Akaryakıt Firmaları için E-Belge Kullanım Zorunluluğu

2019 yılında yayımlanan 509 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile çoğu sektörde bulunan şirketler e-belge yani, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye uygulamalarına geçiş yapmak zorundadır. Bu şirketlere akaryakıt firmaları da dahil. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan vergi mükellefleri e-belge uygulamalarına geçiş yapmak zorundadır.

Akaryakıt firmalarının da dahil olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan firmaların, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura, e-arşiv ve e-İrsaliye uygulamalarına geçiş yapmaları gerekir.

Akaryakıt Firmalarında E-Defter Zorunluluğu

2022 yılı içinde zorunlu olarak E-Fatura uygulamasına geçen firmalar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-defter uygulamasını kullanmak zorundadır.

Akaryakıt Firmalar Nasıl E-Faturaya Geçebilir?

Akaryakıt firmalarının e-fatura, e-arşiv fatura veya e-irsaliye uygulamasına geçebilmesi için başvurabileceği üç farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki GİB PORTAL üzerinden başvuru yapmak. Akaryakıt firmaları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan GİB portal üzerinden e-belge başvurularında bulunabilirler. Bu yöntemin yanı sıra, şirketler özel entegratörlere başvurabilirler. Özel entegratörler, bilişim çağında elektronik ortamda şirketlerin işlemlerini gerçekleştirmeleri için hizmet veren şirketlerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı, kendi internet sayfasında özel entegratörlerin güncel bir listesini paylaşmaktadır. Son olarak da kendileri doğrudan entegrasyon yöntemini kullanabilirler. Bu yöntem ile şirketler kendi bilgi sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden doğrudan entegre olabilirler. Bu yöntemler ile akaryakıt şirketleri e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye gibi e-belge sistemlerine geçiş yapabilirler.