1 Temmuz 2022 tarihinden İtibaren Asgari Ücretli Çalışan Maaliyetleri Nelerdir? Orka Bilgisayar 1 Ağustos 2022

1 Temmuz 2022 tarihinden İtibaren Asgari Ücretli Çalışan Maaliyetleri Nelerdir?

Orka Muhasebe Programları

01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete ilanında yayınlandığı üzere, asgari ücrette düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemenin ardından işçi maliyeti değişti. Yemek bedeli, sigorta primi gibi ödemelerde değişikler söz konusu olduğu için işçi maliyeti hesaplaması yapılması gerekebilir.

Alınan karara göre yeni asgari ücret aylık olarak brüt 6.471 TL, net 5.500,35 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Hesabı

Ücret

Brüt Asgari Ücret

6.471,00 TL

SGK Primi

905,94 TL

İşsizlik Sigortası Primi

64,71 TL

Gelir Vergisi Kesintisi

Damga Vergisi Kesintisi

Kesintiler Toplamı

970,65 TL

Net Asgari Ücret

5,500,35

 

Asgari Ücretin İşverene Maaliyeti

Yeni düzenlemeyle, asgari ücretli çalışanın işverene maaliyeti de değiştir. Buna göre;

İşverene Maaliyeti

Ücret

Brüt Asgari Ücret

6.471,00 TL

SGK Primi

1.003,01 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Primi

129,42 TL

Toplam İşçi Maliyeti

7.603,43

 

Temmuz 2022’den Sonra İşçi Yemek ve Yol Bedeli

Yeni düzenlenen Asgari Ücret ile birlikte işçilere verilen yemek ve yol ücretleri de değişti. Ocak ayından temmuz ayına kadar olan süre içerisinde, yemek ödemesi günlük 34 TL, yol ödemesi ise günlük 17 TL idi. Fakat temmuz ayından sonra yemek ücretleri 51 TL’ye, yol ücretleri ise 25,50 TL’ye çıkartıldı.