Muhtasar Beyanname Nedir ve Nasıl Doldurulur? Orka Bilgisayar 1 Ağustos 2022

Muhtasar Beyanname Nedir ve Nasıl Doldurulur?

maaş bordrosu

Muhtasar Beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. Maddesi uyarınca vergi matrahlarının toplu bir şekilde vergi dairesini bildirilme işlemidir.

Vergi sorumlusu, başkasına ait olan vergi borcunu ödemekle sorumlu olan kişiye denir. Muhtasar beyannamesini vergi sorumlusu iletmek zorundadır. Yani, vergi sorumlusu işveren, vergi borçlusu işçidir. Bu sebeple, işverenler muhtasar vergi beyannamesinde bulunur. Vergi sorumluları, bu beyannameyi stopaj yöntemi ile hesaplayarak hazırlar, vergi dairesine iletir ve borcu öder.

Stopaj Usulü Vergi Nedir?

Gelir elde eden kişiler, kazandıkları geliri beyan etmeli ve ettikleri beyana göre belirlenen vergiyi ödemekle yükümlüdürler. Stopaj vergisi, gelir ve kurumlar vergisine göre kazançların vergi tutarının, gelir sahibine verilmeden kesilmesi ve iş sahibi adına gerekli kurumlara yatırılmasıdır. Açıklamak gerekirse, işverenseniz, çalışanlarınıza yapacağınız ödemelerden belli miktarlarda stopaj vergisi kesintisi yaparsınız ve bu tutarı vergi olarak ödersiniz.

Stopaj Vergisi Ne Zaman Ödenir?

İşveren olarak stopaj vergisini hangi aralıklarla ödeyeceğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz her ay ya da 3 ayda bir olacak şekilde ödeme yapabilirsiniz. Eğer her ay ödeme yapacaksanız, son ödeme yaptığınız aydan sonraki ilk ayın 26. gününe kadar, eğer 3 ayda bir ödeme yapacaksınız son ödeme yaptığınız aydan sonraki 3. ayın 26. gününe kadar ödeme yapmanız gerekmektedir.

Stopaj ve Muhtasar Aynı Mıdır?

Stopaj bir vergi ödeme şekli iken muhtasar stopaj yoluyla kesilen vergilerin beyannamesidir. Açıklamak gerekirse, muhtasar beyanname vergi çeşidi iken, stopaj vergi bir usuldür. Yani, stopaj vergi yöntemi ile ödediğiniz vergilerin açıklamalarını muhtasar beyanname ile vergi dairesine iletmeniz gerekir.

Muhtasar Beyanname Kimler Tarafından Verilir?

Ticari, kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler ve dernekler muhtasar beyanname vermek zorundadırlar. Ayrıca, kamu idareli, kamu kuruşları, ortaklık yoluyla yürütülen ticari oluşumlar, yatırım fonu yöneticili yapanlar ve iktisadi kamu kuruluşları da muhtasar beyannameyi iletmekle yükümlüdür. Ek olarak, kazanç bakımından zirai ve bilançoya tabi çiftçiler, serbest meslek erbapları, yatırım fonu yönetenler de beyannameyi iletmelidir.

Muhtasar Beyannamede Kodları

Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesinde beyannamede belirtilmesi gereken ödemelerin listesi belirtilmiştir. Belirtiler Muhtasar Beyanname Kodlarından bazıları aşağıdaki gibidir.

 

011

Asgari Ücretli

%15

012

Diğer Ücretli

%15-35

021

Serbest Meslek Sahiplerine Ödemeler (GVK 18. Maddeye göre)

 

031

Yıllara Yaygın İnşaat İşleri

%3

032

Yıllara Yaygın İnşaat İşleri ( Kurumlara yapılan hakedişlerden)

%3

41

Kira ödemeleri vb. GVK 70. Madde kapsamında yapılan ödemeler.

%20

042

Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler

%20

094

Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler

%3

    

 

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir?

Muhtasar Beyannamesi Stopaj Vergileri ile birlikte verilir. Şöyle ki, eğer işveren olarak 10’dan fazla işçi çalıştırıyorsanız her ayın 26. Gününde stopaj vergileri ile birlikte muhtasar beyannameyi iletmek zorundasınız. Fakat, 10’dan az işçi çalıştırıyorsanız, stopaj vergisini de muhtasar beyannameyi de 3 ayda bir iletebilirsiniz.

3 Aylık Muhtasar Beyanname Verme ve Stopaj Vergisi Ödeme Tarihleri Nelerdir?

Yukarıda belirtildiği gibi, 10 kişiden az çalışanınız varsa 3 ayda bir muhtasar beyanname iletmeli ve stopaj vergisini ödemelisiniz. Bu durumda beyanname iletmek için iki farklı dönem bulunuyor. İlk dönem vergi ve beyanname iletme tarihleri, 26 Nisan ve 26 Temmuz, ikinci dönem vergi ve beyanname iletme tarihleri ise 26 Ekim ve 26 Ocaktır.