İşletme Gideri Gösterirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Orka Bilgisayar 5 Nisan 2022

İşletme Gideri Gösterirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletme sahipleri için vergi ödemeleri ve bu vergileri öderken gösterecekleri giderler bazı zamanlarda kafa karıştırıcı olabilir. Birçok gider kalemi olmasına rağmen bazıları vergiden düşürülmesine imkân verirken bazı harcamalar kanunen gider olarak gösterilmez. Hangi harcamaların işletme gideri olup olmadığı yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Özellikle kurumlar vergisi gider kalemlerine hâkim olmanız neticesinde gider gösterme konusunda epey yol kat etmiş olacaksınız.

İşletme Gideri Nedir?

Gerek şahıs gerek limited şirkete sahip olmanız neticesinde işletme gider kalemlerinin ne olduğunu bilmeniz size büyük avantaj sağlar. Tanım olarak işletme gideri; çalışma zamanının tamamında yapılan harcamaların yani maliyetlerin tamamıdır. Ancak bu maliyetlerin hepsi işletme gideri olarak sayılmaz. İşletme giderindeki en önemli kıstas; işletmenin hangi faaliyet grubuna ait olduğu ve yapılan harcamanın işletmenin karına olup olmadığı şeklindedir. Örneğin işletmeniz bir kafeyse içecek satan yer faaliyet grubundadır, bu yüzden alınan kahve, çay gibi ürünleri işletme gideri olarak gösterebilirsiniz. Ayrıca bir işletmedeki genel geçer harcamalar işletme gideri olarak gösterilir. Örneğin personel giderlerinin tamamı işletme gideri olarak gösterilir. Ayrıca fatura ödemeleri de bilinen işletme giderlerine örnektir. Şahıs ve limited şirketlerde işletme giderleri farklılık gösterebilir. Her ikisinin yapı olarak birbirinden farklı olması gider kalemlerinde de farklılıklara yol açar.  Yapılan her harcamayı işletme gideri gösterebilir miyim şeklinde değerlendirmeniz işletmenizi vergilendirme açısından avantajlı hale getirecektir.

İşletme Gideri Nasıl Gösterilir?

Bir işletme sahibi olarak gider göstermenin hangi durumlar içerisinde olacağını bilmeniz gerekir. Vergilendirme yasasındaki mevzuatlar ilk bakışta karmaşık görünse de temel olarak bilinmesi gereken tüyolarla işletme giderlerinizi kolaylıkla gösterebilirsiniz. Öncelikle bir işletme sahibiyseniz e-defter sahibi olmanız gerekir. Bu defter vergi mükellefi olduğunuz için sizin her türlü mali hareketinizi kayıt altına alır. İşletme gideri gösterirken e-fatura yoluyla giderlerinizi beyan edebilirsiniz. İşletmeniz için yaptığınız harcamalar mutlaka belgelenmelidir. Geleneksel yöntemin aksine e-fatura daha kolay bir şekilde sisteme kaydedilir. E-arşiv fatura da gider gösterebileceğiniz diğer belgeler arasında sayılır. İşletmeniz için aldığınız bir ürünün veya hizmetin faturası son zamanlarda bu şekilde kesilir. İşletme giderini faturalaştırmak için satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetten mutlaka fatura talep etmelisiniz. Faturasız mal ve hizmetler vergilendirme konusunda herhangi bir karşılığa sahip olmadığı için gider olarak gösterilemez, bu detayı lütfen gözden kaçırmayınız.

Hangi Mal ve Hizmetler İşletme Gideri Olarak Gösterilebilirler?

İşletme veya şirketiniz için yapılan harcamaların hangilerinin gider olduğu hangilerinin olmadığı hakkında ayrım yaparken kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Ancak belirli gider kalemleri tüm işletmeler tarafından gider olarak gösterilir. Yeme ve içme faaliyetleri şirket için yapılmışsa gider olarak gösterilir. İş gezileri için yaptığınız seyahat harcamaları en büyük gider kalemlerinden biridir ve bunu ibraz edebilirsiniz. Araç kiralama giderleri de yine bu sınıfa dahil olsa da 6000 TL sınırına göre değişkenlik gösterir. İnternet ve telefon giderleri de işletmelerin gider gösterebileceği diğer kalemlerden sayılır. Bu gider kalemlerinin yanı sıra faaliyete uygun alınan mal ve hizmetler de gider olarak gösterilir.

Her mal ve hizmet pek tabii gider olarak gösterilmez. Yaptığınız harcamaların şahsi mi yoksa şirket için mi olduğu ayrımını mutlaka yapmalısınız. Giyim harcamaları bu konuda ayrımı yapabileceğiniz iyi bir örnek olacaktır. Örneğin demirbaş sayılan personel kıyafetleri gider olarak gösterilirken şahsi olarak yapılan giyim harcamaları gider olarak gösterilemez. Mesela kravat, saat gibi ürünler gider tanımının dışında kalırlar. Özellikle şahıs şirketlerinde işletme gideri gösterirken bu ayrımı iyi yapmanız gerekir.