E-Defter Beyan Sistemi Nedir? Orka Bilgisayar 24 Ağustos 2022

E-Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve kullanıcıların hizmetine sunulan bir sistemdir. Bu sistemde, serbest meslek erbapları, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve basit usule tabi olan mükellefler kayıtlarını bulundurabilirler. Ayrıca, defter tutmak zorunda olan mükellefler, defterlerini kayıtlarından oluşturabilir, saklayabilir ve ibraz edebilir. Ek olarak, Vergi beyannamelerini, bildirimlerini ve dilekçelerini elektronik ortamda iletebilirler.

Defter Beyan Sistemini Kullanması Gereken Mükellefler Kimlerdir?

01.01.2018 tarihinden itibaren, serbest meslekle uğraşan kişilerin ve basit usule tabi olan kişilerin defter beyan sistemini kullanması hususunda zorunluluk getirilmiştir. Diğer mükellefler ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yine bu sistemi kullanmak zorundadır.

Defter Beyan Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Bu sistemi kullanan kişilerin kırtasiye masrafları azalır. Bu kişiler, bir muhasebe programına ihtiyaç duymaz ve internet erişimlerinin olduğu her yerden ticaret ve vergi işlemlerini kayıt edebilirler. Ayrıca, defter tasdiki, defter muhafazası maaliyetleri ve diğer bürokratik işlemler azaltılır. Ek olarak bu sistem ile kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilebiliyor ve vergiye gönüllü uyum sağlanıyor.

Defter Beyan Sisteminde Yapılabilecek İşlemler Nelerdir?

Defter Beyan Sistemi ile mükellefler, beyanname oluşturabilir, görüntüleyebilir, onaylayabilir, kayıt altına alabilir ve gönderebilirler. Ayrıca, mükellefler yine elektronik belgeler düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve kayı altına alabilirler. Ek olarak, her türden vergi ve ticari işlem kayıt altına alınabilir.

Defter Beyan Sistemi ile Tutulabilen Defterler Nelerdir?

Kişiler bu sistem üzerinden, Bitim İşleri Defteri, Envanter Defteri, Amortisman Defteri, Çiftçi İşletme Defteri, İşletme Defteri, Serbest Meslek Kazan Defteri, Damga Vergisi Defteri ve Ambar Defteri tutabilirler.

E-Defter Beyan Sistemi Nasıl Kullanılır?

Defter Beyan Sistemini kullanacak kişiler Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı www.defterbeyan.gov.tr adresinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesince başvuru yapabilirler. Sisteme girmek için gereken şifre için, mükellefin veya noterden yetkilendirdiği kişini bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekir. Belirtilen kişilerden herhangi birisinin başvurusu üzerine vergi dairesinde sistemden otomatik şifre üretilir ve kişiye verilir.  Şifre kapalı bir zarf ile iletilir. Kişiler aldıkları bu şifre ve kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kullanılarak Gelir Dairesi Başkanlığı’nın https://defterbeyan.gov.tr web sitesi üzerinden giriş yapabilir. Defter Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükellefler, sistemi kullanmaya başlamaları gereken seneden önceki ayın son gününe kadar başvuru yapmaları gerekir.