E-Adisyon nedir? Kimler için zorunlu? Orka Bilgisayar 30 Kasım 2022

E-Adisyon nedir? Kimler için zorunlu?

orka-e-adisyon
orka-e-adisyon

E-Adisyon, Vergi Usul Kanunu gereğince lokanta, pastane, bar, pavyon, gazino ve kafeterya gibi masada servis yapılan, gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinin kullanmasının zorunlu olduğu ve kâğıt ortamında düzenlenen adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Elektronik adisyon, dijital ortamda düzenlendiği gibi dijital olarak muhafaza ve ibraz da edilir. Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen tebliğe göre e-adisyon belgesi; yeni bir belge türü değildir. Aslında adisyon belgesinin hukuki niteliklerinin tamamına sahip bir elektronik belge türüdür.

E-Adisyonda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Hizmeti sağlayan işletmenin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası ve adresi, elektronik adisyon belgesinin düzenlendiği tarih, zaman, evrensel tekil numarası ve e-belge numarası, işletmenin sunduğu mal ya da hizmetlerin adı ve miktarı, hizmetin tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen e-fatura, e-arşiv ya da yeni nesil Ödeme Kayıt Cihazı üzerinden düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak olan vergiler hariç ve vergiler dahil toplam hizmet tutarı, düzenlenmiş olan e-adisyon belgesinin bağlı olduğu e-fatura ya da e-arşiv faturaya ait evrensel tekil numarası ya da perakende satış fişinin düzenlendiği Ödeme Kayıt Cihazının sicil numarası, başkanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde belirtilen bilgilerin haricinde bilgiler de e-adisyon belgesine eklenebilmektedir. Ayrıca kişiler de istedikleri bilgileri eklemekte serbesttirler.

E-Adisyon Uygulamasına Nasıl Geçilir?

Öncelikle şirketlerin yukarıda belirtilen e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçiş yapmış olması gerekmektedir. E-Adisyon uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu bulunan şirketler, Özel Entegratör Şirketleri aracılığıyla eğer e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçiş yapmışlarsa e-adisyon uygulamasına da geçiş yapabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı, şirketlere hizmet veren entegratör şirketlerinin listesini internet sayfalarında güncel şekilde paylaşmaktadır. 

E-Adisyon Kullanmanın Yararları Nelerdir?

Kafe, restoran ve lokantaların müşterilerinin verdiği siparişleri kayıt altına aldıkları kağıda adisyon deniyor. Ancak hızla gelişen teknoloji adisyonların da kağıttan dijital hale dönüşmesine imkan sağladı. Vergi takibinin kolaylığının yanı sıra e-adisyon işletme için de birçok fayda sağlıyor.

Sahip olduğunuz e-adisyon entegratörü sayesinde müşterilerinizin verdiği siparişleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca hesap alma konusunda da kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Gün sonunda işletmenizde nakitten ve kredi kartından ne kadar tahsilat yaptığınızı görebilirsiniz.

Restoran ve kafelerde hangi ürün kaleminden ne kadar satıldığının tespiti oldukça önemli bir detaydır. İşletmeler hangi ürünün ne sıklıkla gittiğini e-adisyon programı sayesinde kolaylıkla takip edebiliyor. Ayrıca günlük, haftalık, dönemlik raporlar oluşturarak işletmenin yoğunluğu hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.

Büyük bir salona sahip bir işletmede birçok garsonunuz varsa bu program sayesinde garsonlarınızın satışını da takip edebilirsiniz. Böylece hem çalışan hem de hesap takibi yapabilirsiniz. E-adisyon programı ile stok bilgisi girebilir, hangi üründen ne kadar kaldığını anlık olarak takip edebilirsiniz.