e-Müstahsil Makbuzu admin 18 Ocak 2022

e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu

Müstahsil Makbuzu Transferi

Orka Ticari Programınızdan müstahsil makbuzu belge türüyle ürün alışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kaydedilen müstahsil makbuzlarını toplu olarak işaretleyerek e-müstahsil makbuzu olarak iletebilirsiniz

e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kâğıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarını 1 Temmuz 2020’den itibaren elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar için ise zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir.

e-Müstahsil Makbuzu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’de dijital dönüşümün bir parçası olarak kullanımına başlayan e-Dönüşüm uygulamaları arasında müstahsil makbuzuna yönelik de bir sistem mevcuttur. Müstahsil makbuzunun dijital formatta oluşturulabilmesini ve muhafaza edilebilmesini sağlayan bu sistem E-MM yani elektronik müstahsil makbuzu olarak tanımlanmaktadır. Gelenesel olarak kağıt formatındaki müstahsil makbuzuyla tamamen aynı özelliklere sahip olan bu dijital format, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarını taşımaktadır. Bu yazımızda da E-MM hakkında merak edilenleri ele alacağız.

Müstahsil makbuzu, genel itibarıyla çitçiler arasındaki alım-satım işlemleri neticesinde olulşturulması gereken bir belgedir. Bu belge, defter tutan çiftçiler ile defter tutmayan yani gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler arasında oluşturulmaktadır. Oluşturulması gereken bu belgenin 2 nüshası vardır ve birisi alıcı, diğeri ise satıcı tarafından muhafaza edilir. Müstahsil makbuzunun bir kopyası aynı zamanda fatura yerine geçebilmektedir. E-MM nedir denildiğinde ise doğrudan bu makbuza yönelik tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve makbuzun bir dijital kopya olarak oluşturulmuş halidir denilebilir. Bu uygulama neticesinde mükellefler, ilgili makbuzu elektronik ortamda muhafaza edebilmekte ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na dijital olarak raporlama imkanına sahip olmaktadır. Birçok açıdan kolaylaştırıcı olan bu uygulamada mükelleflerin diğer e-Dönüşüm uygulamalarına dahil olması ise zorunlu değildir. E-MM uygulaması sayesinde elde edilen en önemli avantajlardan birisi olarak tarafların kağıt belge takibi, muhafazası ve raporlamasında yaşadığı zaman ve maliyet kaybını ortadan kaldırması olarak gösterilebilir.

Müstahsil makbuzu ile tamamen benzer formatta olan ancak elektronik ortamda oluşturulan e-MM, diğer e-Dönüşüm uygulamaları ile benzer özelliklere sahiptir. Genel itibarıyla dijital ortamda oluşturulan bu belge elektronik sertifika ile imzalanır. Bu, belgenin güvenilirliği ve raporlanabilirliği açkısından bir zorunluluktur. Ardından bu belgenin çıktısı alınır ve mükellefler tarafından ıslak imzayla imzalanır. Satıcı çiftçi, belgenin fiziksel kopyasını alırken, tüccara ait kopya ise elektronik sertifika imzasıyla dijital olarak saklanır. E-MM portal üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na ibrazı yapılabilen bu makbuzlar, sorgulanabilirlikleri ve doğrulanabilirlikleri açısından tekil olmaları adına bir karekod ve barkodla arşive eklenir. E-MM geçiş sonrasında kafa karışıklığı yaşanmaması adına kağıt formatta olduğu gibi belirli standartlara göre bilgiler içermektedir. Bu bilgiler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Saat ve dakika dahil olmak üzere tarih bilgisi
  • Belge numarası
  • Satış yapan çiftçinin: İsmi, soyismi, T.C. kimlik numarası, ikametgah bilgileri
  • Satın alan tüccar/çiftçinin: İsmi, soyismi, ünvanı, vergi dairesi, VKN ve adresi
  • Satın alınan malın türü, miktarı, tutarı, vergi veya diğer kesintilere dair tutarların bilgileri

Bu bilgilere ek olarak mükellefler tarafından makbuzda ibraz edilmesi istenen diğer bilgilere de yer verme hakkına sahiptir.

Gelir idaresi Başkanlığı’nın e-Çözümler çatısı altında sunmaya başladığı sistemlerden birisi olarak e-MM birçok avantajı beraberinde getirirken, bu sisteme geçmek için de çeşitli başvuurların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Burada diğer e-Çözümlerde olduğu gibi dilerseniz bir özel entegratör aracılığıyla ihtiyacınız olan elektronik müstahsil makbuzu hizmeti alabilmeniz mümkündür. Mükellefler, dilerlerse kendi sistemlerini GİB sistemlerine entegrasyon suretiyle E-MM portal bağlantısını otomatik olarak gerçekleştirebilirler. Öte yandan mükellefler için www.efatura.gov.tr adresinde yer alan GİB Portalı aracılığıyla da sistemden yararlanılabilir. Bir diğer seçenek olarak GİB’in izin verdiği özel entegratörler aracılığıyla bu hizmet alınabilir ve E-MM’den faydalanılabilir.

Siz de dilerseniz hemen şimdi Orka’nın sunduğu e-Dönüşüm hizmetlerinden yararlanmak üzere bizimle iletişime geçebilir ve ihtiyacınız olan E-MM entegrasyonu konusunda destek alabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor