data-mobile="true" data-tablet-width="1040" data-mobile-width="600" data-zoom-size="0">

e-Defter

Satış fiyatı:
Vergisiz satış fiyatı:
Vergi miktarı:

E-Defter Gözünüzü Korkutmasın

 • Orka muhasebe programında e-defter gönderim işlemleri birkaç tanımlamadan ibarettir.
  Programda bulunan “E-Devlet işlemleri” bölümünden yapılacak işlemlerle birlikte çok kısa bir süre içerisinde programınız E-Defter’e uyumlu hale gelecektir.
 •  
 • e-defterKayıtlar E-Defter’e Uyumlu mu?e-Defter modülü ile Bilanço sisteminde bulunan “E-Defter Uyum Kontrolleri” sayesinde, kayıt girişi esnasında E-Defter ve Bilanço kuralları dışında bulunan bir kayıtın girilmesine baştan izin verilmez.Bu sayede e-Defter gönderim esnasında hiçbir kayıt düzeltmesi yapılmaz.
 • e-defter uygulamasıŞubelere Göre E-Defter Hazırlamake-Defter modulü ile firmanızın birden fazla şubesine ait defter kayıtlarını, tek bir merkezden yönetmek Orka muhasebe programında çok kolay. Kayıt girişleri esnasında çalışılacak şubenin seçilmesi, E-Defter’in şubelere göre yazdırılabilmesine yeterli olacaktır.
 • e-defter zorunluluğuE-Defter Arşiv Hizmetie-Defter modülü ile gönderilmiş olan e-defter ve beratların Orka ile arşivlenmesi oldukça basittir.

  e-Defter gönderiminden sonra kayıtlarınız otomatik olarak bulut sisteminde arşivlenir.


 • e-defter başvuruNasıl Başvurulur ? e- Defter'e Nasıl Başvurulur ?

  e-defter Orka'da e-Defter Uygulaması

  Orka'da e-Defter Gönderimi

  Orka e-Defter Kılavuz

e-Defter Nedir ?

Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter:

“Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.

E-Defter Özellikleri

 1. Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.
 2. Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilecektir.
 3. e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
 4. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri ve defterlerini yazdırmamaları gerekmektedir.
 5. Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.
 6. E-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.

E-Defter Tutmak İsteyen Bir Mükellefin Atacağı İlk Adım Nedir?

E-Defter tutmak isteyen bir mükellefin atacağı ilk adım, elektronik imza veya mali mühür temin edilmiş olması kaydıyla, E-Defter oluşturmaya uyumlu bir yazılıma (muhasebe programı gibi) sahip olmasıdır.

e-Defter Avantajları

E-Defter Avantajları

 • İşgücü ve zaman tasarrufu,
 • Onaylama maliyetlerinde tasarruf,
 • Arşivleme harcamaları tasarrufu,
 • Baskı, kâğıt, toner ve kartuş gibi kırtasiye harcamaları tasarrufu,
 • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkân sağlamak,
 • Elektronik ortamda denetim imkânı sağlamak,
 • Uluslararası denetime imkân sağlamak,
 • Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortam bir format ve standartta sağlamak,
 • Kâğıt ortamında defter tutmaya gerek kalmaz,
 • GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir,
 • Talep edilmesi durumunda dosyalara anında erişilebilir,
 • İş süreçlerinde performans artışı sağlanır, hata oranları düşer.

e-Defter Zorunluluğu

E-Defter Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan tütün, tütün mamulleri, alkol imal inşa ve ithal edenler ve Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni ağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden belli cirolara sahip olanların 2014 yılında e-Defter kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

e-Defter Sıkça Sorulan Sorular

E-Defter Sıkça Sorulan Sorular

 • 1. e-Defter Nedir ?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür

 • 2. Hangi defterler e-Defter olarak tutulabilir ?

Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur.

 • 3. e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir ?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilir.

 • 4. Hem kâğıt hem de elektronik defter tutmak mümkün mü ?

Hayır. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.

 • 5. e-Defter beratı nedir ?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

 • 6. Zaman damgası nedir ? Nereden temin edilir ? Kullanılması zorunlu mudur ?

Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmelidir. GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan berat GİB e-defter uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir. Yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak kullanılacaktır. Sadece beratların zaman damgalı olması yeterlidir. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur. 

Zaman damgası adet (kontör) bazındadır. Her bir berata konulan zaman damgası bir kontör olarak adlandırılır. Defterlere de zaman damgası eklenmek zorunlu değildir. Ancak yine de kullanıcı tercihen eklemek isterse, burada zaman damgası sayfa sayısına göre değil, defter parçasının kendisine eklenmektedir. Dolayısıyla her defter parçasına konulan zaman damgası da bir kontör olarak hesabınızdan düşmektedir.

 • 7. e-Defter Beratı oluşturma sürecinde muhasebe kayıtlarım da Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılacak mı ?

e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır.

 • 8. Gelir İdaresi Başkanlığına berat göndermek ücretli midir ?

Hayır. Kullanıcılar GİB e-Defter Uygulaması veya Web Servis aracılığıyla ücretsiz olarak beratlarını iletebilmektedir.

 • 9. Kimler zorunlu olarak e-deftere geçmelidir ?

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellef grupları aşağıda yer almaktadır.

 1. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Bu mükellef grupları zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçmelidir.

 • 10. e-Defter uygulamasına nasıl başvurabilirim ?

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurusunu internet üzerinden yapabilir. Kullanıcılar elektronik fatura uygulaması için temin ettiği mali mührünü elektronik defter uygulamasına başvurmak içinde kullanabilir. Bunun dışında posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.

Ancak kendi yazılımlarını kullanarak e-Defter kullanıcısı olmak isteyen firmalar, programları için Gelir İdaresi Başkanlığından uyumlu yazılım onayını aldıktan sonra e-Defter uygulamasında kullanıcı olmak için kâğıt başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • 11. Gönüllü e-defter başvurusu mümkün müdür ?

Gönüllü olarak e-defter uygulamasına başvurmak mümkündür. Gönüllü olarak e-Deftere geçmek isteyen mükellefler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sırasında gerçek kişiler elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişiler mali mühür kullanmalıdır.

 • 12. e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim ?

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

 • 13. Başvurumu yaptım; ancak onay mailim ulaşmadı. Ne yapmalıyım ?

E-Defter Başvuru Sorgulama linkinden başvuru sırasında girdiğiniz bilgileri doldurarak başvurunuzun gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu linkten başvuru formunuzu indirip, muhafaza ediniz. Bunun dışında başvuruya ilişkin yapılması gereken başka bir işlem bulunmamaktadır.

Eğer başvuru bilgisini sorguladığınızda, başvuru formuna ulaşamıyorsanız, başvuru sırasında girdiğiniz bilgilerin sorgu ekranına birebir aynı olarak girildiğinden emin olmanız gerekmektedir.