E-Fatura Durum Kodları Nedir?​ admin 5 Mart 2022
E-Fatura Durum Kodları Nedir?​

Yeni dönem ticari hayatın bir parçası haline gelen e-fatura birçok kullanıcı tarafından hızla benimsenmiştir. GİB tarafından ticari hayatın parçası olan küçük büyük her işletme için teşvik edilen elektronik faturalar, kullanıcılarına zaman ve düzen sunarken, GİB içinse denetimi daha hale getirmiştir. Ancak e-fatura kullanımı birçok açıdan kafa karıştırıcı görülebilir. E-fatura kullanmaya yeni başlayanlar için durum kodları anlaması zor olan durumların başında gelse de sizin için hazırladığımız e-fatura nedir ve e-faturanın durum kodları nedir rehberlerimiz sizin için yol gösterici olacaktır.

E-Fatura Durum Kodu Nedir?

Satılan mal ve hizmetin karşılığı adına düzenlenen faturalar elektronik ortamda alıcıya iletilirken özel bir şekilde hazırlanırlar ve bu sürecin sonunda her bir fatura için sembolik olarak e-fatura durum kodu eklenir. Sayılarla ifade edilen bu kodların her biri farklı bir durumu belirtmek amacıyla özel olarak kullanılır. Bu durum kodlarının en büyük avantajlarından biri faturaların güncel durumunu ve hangi niteliğe sahip olduğunu belirterek sizin durumu tam anlamıyla kontrol etmenize yardımcı olur. Ayrıca e-fatura düzenlemelerinde yaptığınız olası hataları size bildirerek sorunlu kısmı düzenlemenize yardımcı olur. Bu kodların özel olarak yazılmışlardır ve e-fatura sisteminin sorunsuz bir biçimde çalışmasına yardımcı olur. E-faturada durum kodu nerede yer alıyor sorusunun cevabı fatura oluşturduğunuz sistem şeklinde olacaktır.

E-Fatura Durum Kodları Listesi

E-fatura düzenlerken e-fatura durum kodları ne anlama gelir sorusunun cevabını bilmelisin. Bu kodlar e-faturanın durumunu veya e-faturayı düzenlerken hangi kısımlarda eksiklik yaptığını belirten yararlı kodlardır. Sayısal olarak ifade edilen her bir kodun kendine has bir anlamı bulunur. Sizler için derlenen bu kod listesinden faydalanarak faturalandırma sürecinizi çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. E-fatura durum kodu ne işe yarar sorusunun cevabı olası hataları hızlı bir şekilde düzenlemeniz ve işlemlerinizi hızlandırmak olarak verilebilir.

1000* – Zarf kuyruğa eklendi

Durum kodu güncellenmesi gereken durumlarda bu uyarıyı alırsınız.

1100* – Zarf işleniyor

E-faturanızın hazırlandığı anlamına gelir, ancak durum kodunu güncellemeniz gerekecektir.

1110 – Zip dosyası değil

Zip formatında olmayan dosyalar için gelen uyarı niteliğindeki durum kodudur.

1111 – Zarf ID uzunluğu geçersiz

32 haneden oluşan ID hatalı veya eksik yazıldığında bu durum kodu ile uyarı alırsınız.

1120 – Zarf arşivden kopyalanamadı

E-faturanın gönderilmediği durumlarda bu uyarıyla karşı karşıya kalırsınız.

1130 – Zip açılamadı

Zarf dosyasındaki sorun veya GİB sistemindeki teknik sorunlardan kaynaklı durumlarda alınan hata kodu.

1131 – Zip bir dosya içermeli

Zarf dosyasında e-faturanın eksik olduğunu belirten bir koddur. Bu hatayı gördüğünüzde faturanızı tekrardan gönderiniz.

1132 – XML dosyası değil

XML dosyası formatında olmayan e-faturalarda bu uyarıyı alırsınız.

1133 – Zarf ID ve XML dosyasının adı aynı olmalı

ID tutarsızlığında alınan hata kodudur.

1140 – Doküman ayrıştırılamadı

Zarf halinde teslim edilen faturayı açamadığınız durumlarda bu uyarıyı alırsınız. Karşı tarafa faturayı size tekrardan göndermesini isteyiniz.

1141 – Zarf ID yok

Zarf ID alanı yazılmayan fatura dosyalarında bu hatayı alırsınız.

1142 – Zarf ID ve zip dosyası adı aynı olmalı

İki ID arasında uyumsuzluk varsa bu hata kodunu alırsınız.

1143 – Geçersiz versiyon

Lütfen faturanızı tekrardan gönderiniz.

1150 – Schematron kontrol sonucu hatalı

GİB tarafından belirlenmiş kurallara uyum göstermeyen faturalarda alınan hata kodudur.

1160 – XML şema kontrolünden geçemedi

GİB şema kontrollerinden geçen bir fatura, faturayı alan tarafın XML kontrollerinden de geçmelidir. Hatalı durumlarda karşı taraf faturayı yeniden talep etmelidir.

1161 – İmza sahibi TCKN/VKN alınamadı

TC No veya vergi kimlik numara eksikliğinde bu hata alınır. Eksikse veya yanlışsa kontrolünüzü yapınız.

1162 – İmza kaydedilemedi

Fatura gönderilmeden önce imza kontrolünün yapılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1163 – Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir

Daha önce başka bir zarf kodu kullanılan durumlarda alınan bir hata kodudur.

1170 – Yetki kontrol edilmedi

Fatura gönderimini tekrardan yapınız.

1171 – Gönderici birim yetkisi yok

Gönderici birime yetki verilmeyen durumlarda karşılaşılan bir hatadır. Posta kutusu için de aynı hatayı alabilirsiniz.

1172 – Posta kutusu yetkisi yok

Bknz. 1171 Kodu

1175 – İmza yetkisi kontrol edilemedi

Müşterinin/alıcı tarafın ekstra kontrol istediği hallerde bu durum kodu alınabilir. Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilir.

1176 – İmza sahibi yetkisiz

E-imzanın kabul olmadığı teknik durumlarda alınan hata kodudur.

1177 – Geçersiz imza

İmza doğrulama yapılması gerekir. Faturayı karşı tarafa tekrardan iletiniz.

1180 – Adres kontrol edilmedi

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1181 – Adres bulunamadı

Alıcı ve satıcı arasında TC veya vergi kimlik no hatası olduğundan dolayı bu hatayı alırsınız.

1182 – Kullanıcı eklenemedi

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1183 – Kullanıcı silinemedi

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1190 – Sistem yanıtı hazırlanamadı

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1195 – Sistem hatası

Bu durum kodunu alan fatura yeniden gönderilmelidir.

1200 – Zarf başarıyla işlendi

Gönderilen zarf işlenip kontrollerden geçtiğinde ve herhangi bir hata alınmadığında e-fatura 1200 durum kodu şeklinde güncellenecektir. Bu noktada zarfın durumu ile sistem yanıtı Gönderici Birim’e iletilir. Gönderim esnasında bir hata yaşanmışsa dahi sonraki aşamaya geçilir.

1210* – Doküman bulunan adrese gönderilemedi

Zarfın alıcıya gönderilmesi esnasında hata oluşması ve gönderimin başarısız olması halinde bu durum koduyla karşılaşılır. Merkez Birim, sonrasında bu zarfı 4 kere daha göndermeyi deneyecektir. Yeniden gönderimler sonrasında bu kodun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum koduyla değişmesi beklenmelidir.

1215 – Doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı.

GİB, 1210 durum kodunu almış olan faturaları 4 kere daha göndermeyi dener. Bu denemelerin başarısız olması halinde 1215 durum kod hatası verilir. Bu aşamada faturanın tekrardan gönderilmesi gerekir.

1220* – Hedeften sistem yanıtı gelmedi

Zarf Merkez Birim ’de işlendikten sonra alıcıya iletimi başarılı olursa bu durum kodunu alır. Ancak bu aşamada 1220 durum kodunun 1230 ya da 1300 durum kodlarından birine dönmesinin beklenmesi ve bu noktada tekrar fatura gönderilmemesi gereklidir. 1220 durum kodu 2 gün içinde güncellenip değişmezse fatura alıcısı olan taraf (müşteri) ile tekrardan iletişime geçilmelidir.

1230 – Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi

Bu durum kodunu alan faturalar için iade sürecinin başlatılmasına gerek yoktur. Faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

1300* – Başarıyla tamamlandı

Fatura sürecinin eksiksiz tamamlandığı anlamına gelir.