Orka SQL Yenilikler

Tarih Modül İşlem Açıklama Versiyon
14.07.2021 Genel Yenilik Banka ekstrelerinde açıklamalardan departman kodlarının oluşturulmasında sorun düzeltildi. 2021.0.0.1002
14.07.2021 Genel Yenilik Güncelleme sisteminde global değişikliğe gidilerek dosya boyutlarının düşürülmesi sağlandı. 2021.0.0.1002
14.07.2021 Genel Yenilik Tek güncelleme ile tüm programların yenilenmesi sağlandı. 2021.0.0.1002
08.07.2021 Bordro Yenilik 2021 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı güncellendi. 2021.0.0.1001
08.07.2021 Ticari Yenilik Fatura içerisinde satır kopyalama sorunu düzeltildi. 2021.0.0.1001
05.07.2021 Bilanço Yenilik KDV Beyanname versiyonu değişti. Şablon yenilendi. 2021.0.0.1001
05.07.2021 Genel Yenilik Program güncellemelerine Orka.Net ilave edildi. Dosya güncelleme boyutlarının düşmesi sağlandı. 2021.0.0.1001
05.07.2021 Genel Yenilik Hesap kodu değiş, fiş kopyalama hesap planı hataları düzeltildi. 2021.0.0.1001
30.06.2021 Ticari Yenilik Bağlı reçetelerin çalıştırılması durumunda grup bilgilerinin de taşınması sağlandı. 2021.0.0.1000
30.06.2021 Ticari Yenilik Bağlı reçetelerden grup tanımlarına ulaşması sağlandı. 2021.0.0.1000
30.06.2021 Ticari Yenilik SQL Rapor ekranında yenilikler yapıldı. Fonksiyonların listelenmesi ve standart sorguların eklenmesi sağlandı. 2021.0.0.1000
30.06.2021 Ticari Yenilik Gün faaliyet raporuna gruplar eklendi. 2021.0.0.1000
30.06.2021 Bordro Yenilik Sendika tanımlarının gelir girişinde günlük seçeneği eklendi. 2021.0.0.1000
30.06.2021 Ticari Düzeltme İrsaliye dönüşümlerinde çok adımlı işlemler hatası düzeltildi. 2021.0.0.1000
29.06.2021 Genel Yenilik Sancak Ecza Deposunun transferi sağlandı. 2021.0.0.1000
25.06.2021 Yenilik Çiçeksepeti için iade transferi sistemi geliştirildi. 2021.0.0.1000
25.06.2021 Yenilik Çiçeksepeti iadeleri için iade gün sistemi eklendi. 2021.0.0.1000
24.06.2021 Genel Yenilik Excel veri transferinde e-fatura mükellefi sorgulama da düzeltme yapıldı. 2012.0.0.2881
24.06.2021 Bordro Yenilik PDKS Aylık raporu yenilendi. 2012.0.0.2881
24.06.2021 Bilanço Düzeltme İndirilecek KDV listesindeki satış raporundaki hata mesajı düzeltildi. 2012.0.0.2881
24.06.2021 Genel Yenilik Hesap planındaki kullanılmayan alanlar ile ilgili çalışmalar yapıldı. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Genel Yenilik Tüfe oranları yenilendi. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Genel Yenilik Faaliyet kodları yenilendi. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Ticari Yenilik Hızlı stok mizanda kullanılanılacak alanlara göre ayarlanması sağlandı. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Ticari Yenilik Alış e-faturaların indirilmesi sırasında belge tutarlarının düzeltilmesinde performans çalışmaları yapıldı. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Genel Yenilik Sayıştaya gönderilecek kayıtlar, mizan, bilanço, gelir tablosu raporlarının otomatik oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Bordro Yenilik Toplu işe giriş, çıkış bildirimde nakil işyeri kodunun da gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Bordro Yenilik Zorunlu BES tutarlarının hesaplama seçeneklerine serbest oran eklendi. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Bordro Yenilik Personel profillerine uzaktan çalışmalar için profilin otomatik oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Ticari Yenilik Üretim tanımlamalarındaki bağlı reçetenin stok kodu eklendi. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Bordro Düzeltme Personel özel raporlarındaki yakınları bölümündeki hata mesajı düzeltildi. 2012.0.0.2881
22.06.2021 Bordro Yenilik Sendika gelir tanımlarında özel şartlara personel eğitim durumu eklendi. 2012.0.0.2881
16.06.2021 Bilanço Yenilik Sayıştay raporları eklendi. 2012.0.0.2881
16.06.2021 Genel Yenilik Login ekranında değerlerin açıklamaları eklendi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Büro Yönetimi Yenilik MUHSGK uzaktan çalışma günü eklendi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Büro Yönetimi Yenilik Kira stopaj oranı yenilendi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Bilanço Yenilik Enflasyon oranları yenilendi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Genel Yenilik Yetki sistemindeki filtrelerin stok raporlarında da kullanma hakkı verildi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Ticari Düzeltme Gider fiş şablonlarındaki çevrim hatası düzeltildi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Genel Yenilik Beyanname versiyonları yenilendi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Bilanço Yenilik e-Defter dosya boyutu yeniden düzenlendi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Bilanço Yenilik Fiş girişinde 600 ve 601 hesapları kullanılmış ise belge tipinin fatura olarak atanması sağlandı. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Ticari Yenilik Departman mizanı, hızlı stok mizan ve muavin raporlarına şube filtresi eklendi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Genel Düzeltme Shift + 0 kısayol tuşu kaldırıldı. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Genel Yenilik ALT + R ile kayıt edilen raporların çalıştırılmasındaki sorun düzeltildi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Genel Yenilik TCMB'den indirilen döviz kurlarında döviz cinsi tespiti değiştirildi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Ticari Yenilik Üretim reçete tanımlarındaki brüt kg ve net kg alanlarındaki format değeri düzeltildi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Genel Düzeltme Excel veri transferindeki e-fatura mükellefiyetlerin sorgulanmasında tckimlikno ile ilgili gelen hata düzeltildi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Genel Yenilik Lisans sisteminde gelen vade uyarısı düzeltildi. 2012.0.0.2881
11.06.2021 Büro Yönetimi Yenilik EDM e-mükellefiyet sorgulamasında alıcı e-posta seçimi düzeltildi. 2012.0.0.2881
01.06.2021 Bilanço Yenilik e-Defter kontrollerine ödeme tiplerinin otomatik düzeltilmesi eklendi. 2012.0.0.2881
01.06.2021 Bilanço Yenilik Döviz kur farklarında muavin hesap raporunun pencere içine açılması sağlandı. 2012.0.0.2881
01.06.2021 Genel Yenilik Excel fiş transferinde fiş ödeme tipi listesi tip dönüşümlerinden getirilemiyordu. 2012.0.0.2881
01.06.2021 Genel Yenilik Pencere içerisinde yayılmayan gridlerle ilgili çalışma yapıldı. 2012.0.0.2881
01.06.2021 Genel Yenilik Yetki sistemi tanımlarında pencere açılışındaki yavaşlık çözüldü. 2012.0.0.2881
27.05.2021 Bilanço Yenilik e-Deftere tabi firmalarda işlenen fişlerde 100,101,102 vb. hesaplar kullanılmışsa ödeme tipinin otomatik yazılması sağlandı. 2012.0.0.2880
27.05.2021 Bilanço Yenilik e-Deftere tabi firmalarda işlenen fişlerde 600 hesapları kullanılmış ve belge no yazılmış ise belge tipinin fatura olarak yazılması sağlandı. 2012.0.0.2880
27.05.2021 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporunda personel adı soyadı birleşik alanının açık kalması sağlandı. 2012.0.0.2880
27.05.2021 Bilanço Yenilik Tuik raporunda firma bilgilerinin aktarılmasındaki hata düzeltildi. 2012.0.0.2880
27.05.2021 Genel Yenilik e-Posta tanım ekranındaki bazı listeler gelmiyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2880
26.05.2021 Bordro Yenilik Devir SGK matrahı olup maaş girişi olmayanlarda düzenleme yapıldı. 2012.0.0.2880
26.05.2021 Ticari Yenilik EDM firmasından e-fatura sorgulama yapıldığında birden fazla adresin kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2880
26.05.2021 Ticari Yenilik Alış e-fatura transferinde yeni tevkifat oranları eklendi. 2012.0.0.2880
26.05.2021 Bilanço Yenilik Hesaplar arası virmanlarda kayıt edildikten sonra pencerenin kapanmaması sağlandı. 2012.0.0.2880
24.05.2021 Bilanço Yenilik KDV Kapanış mahsubunda 360 hesabın vade tarihini ayın 26. şeklinde ayarlandı. 2012.0.0.2880
24.05.2021 Bilanço Yenilik Bilanço T raporunda 525 hesabı ile ilgili sıralama hatası düzeltildi. 2012.0.0.2880
24.05.2021 Ticari Yenilik Departman mizan raporuna şube seçeneği eklendi. 2012.0.0.2880
17.05.2021 Genel Yenilik Rapor ve fiş giriş ekranlarının birden fazla açılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
17.05.2021 Bordro Yenilik 7316 SGK teşvik maddesi eklendi. 2012.0.0.2880
17.05.2021 Bilanço Yenilik Beyanname türüne göre kdv hesap kodlarının eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
17.05.2021 Genel Yenilik Excel transferi yapılabilecek alanlar listesi yenilendi. 2012.0.0.2880
17.05.2021 Büro Yönetimi Yenilik Personel gelir türleri yenilendi. 2012.0.0.2880
17.05.2021 Genel Yenilik Banka kodları yenilendi. 2012.0.0.2880
17.05.2021 Genel Yenilik Enflasyon oranları yenilendi. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Genel Yenilik Kanunen kabul edilmeyen giderler listesi yenilendi. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesi içinden bilançonun çağrılması sağlandı. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik Finansal kısıtlma hesabı bilanço tablosuna ilave edildi. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik Kurumlar vergisi oranı güncellendi. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Genel Yenilik Excelden fatura transferi bölümüne eposta alanı ilave edildi. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Genel Yenilik Yazıcı çıktısındaki raporu hazırlayan kişi isminin çıkması sağlandı. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Bordro Yenilik PDKS mesai hesaplamalarında eksi mesai şartlarına min. dakika şartı getirildi. 2012.0.0.2880
22.04.2021 Bilanço Yenilik KDV kapanış mahsubu kayıt edildiğinde pencerenin kapanması sağlandı. 2012.0.0.2880
20.04.2021 Genel Yenilik GNL_KDVSABLON ve GNL_TANIMLAMALAR tabloları yenilendi. 2012.0.0.2880
20.04.2021 Bilanço Yenilik Gelir tablosu dipnotlarında kod bölümüne müdahale edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
20.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesinde ek tablolar 2 sütun halinde gözükmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
20.04.2021 Genel Yenilik Firma seçiminde F7 arama sağlandı. 2012.0.0.2880
20.04.2021 Genel Yenilik Firma değişiminde bilanço ve işletme geçişinde ana modül isimleri yenilendi. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Genel Yenilik GNL_PLAN yenilendi 602 91 ve 602 92 hesaplarının hesap türleri belirlendi. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Genel Yenilik Entegrasyon ekranlarının pencere içine açılması sağlandı. Böylelikle entegre ait değerler mizan ve muavinden kontrol edilebilecek. 2012.0.0.2880
16.04.2021 İşletme Düzeltme Ortalama kar haddi raporundan oluşan muhasebe entegresinde düzeltme yapıldı. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik Makbuz, kira vb. entegrasyon ekranlarının pencere içine açılması sağlandı. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik Muhtasar, Geçici vb. beyannamelerin de pencere içine açılması sağlandı. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Genel Yenilik 64 bit winiceberg.exe için ssl sertifikaları yenilendi. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Genel Yenilik Favori menü tanımlarında bilanço ve işletme defteri kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Genel Yenilik Program içinden ALT+F2 ile veya firma unvanı üzerinde firma değişimi sağlandı. 2012.0.0.2880
16.04.2021 Genel Yenilik Türk telekom faturalarının içindeki İNDİRİMLER satırı ile ilgili güncelleme yapıldı. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Genel Yenilik Yüklenilen ve indirilecek kdv raporları için miktar ve birimi birleştiren sql functionlar yenilendi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik Kurum geçici vergi oranı %20 olarak güncellendi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Bilanço Yenilik Tevkifatlı kdv oranlarına ilişkin GNL_KDVSABLON yenilendi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Genel Yenilik Bir sunucuda birden fazla lisans kullanıldığında kullanıcı sayı kontrollerine lisans numarası eklendi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Bordro Yenilik SGK İşten çıkış nedenleri yenilendi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Genel Yenilik Ana menude açılan pencereleri başlık üzerinde çift tıklayarak kapatılması sağlandı. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporunda puantaj, mesai ve gelir alanlarının sıralarının da değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Bordro Yenilik Teknopark çalışanlarının muhtasar beyannamede bildirimi değiştirildi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Genel Yenilik Aynı anda {cari, stok ve fatura} transferinde yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Genel Yenilik Excel şablon ayarlarındaki parametre bölümüne excelden yapıştırma seçeneği güncellendi. 2012.0.0.2880
13.04.2021 Web-İnsan Kaynakları Yenilik Kullanıcı profil haklarında üst/alt yetki tanımlamaları getirildi. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-DEFTER Yenilik Defter Raporu'na imzâ özeti oluşturulmaması ve eklenmemesi sağlandı. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-DEFTER Yenilik E-Defter Arşiv penceresinde iyileştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-DEFTER Yenilik E-Defter Arşiv penceresinde G.İ.B. Kopyası kolonu eklendi. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-DEFTER Yenilik DTP E-Defter Saklama Hizmeti satın alanlar için G.İ.B. Kopyalarının otomatik gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-FATURA Yenilik Yeni KDV tevkifât oranları eklendi. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-FATURA Yenilik Belge, Satırlar ve Vergi Oran Dağılımları sorgularında iyileştirmeler, güncellemeler yapıldı. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-FATURA Yenilik KOÇTAŞ'a e-fatura ve e-irsaliye düzenlenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. 2012.0.0.2880
12.04.2021 e-FATURA Yenilik BarKod ve KareKod oluşturulması aşamalarında iyileştirmeler, güncellemeler yapıldı. 2012.0.0.2880
08.04.2021 Büro Yönetimi Yenilik MUHSGK_11 versiyonu ile muhtasar beyannamesinin eklerinde yer alan teknopark bölümü güncellendi. 2012.0.0.2880
08.04.2021 Bilanço Yenilik Poşet Beyannamesinde birim fiyat değiştirildi. 2012.0.0.2880
08.04.2021 Genel Yenilik Login ekranında çalışılan bilgisayar ve lisans bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
08.04.2021 Bordro Yenilik Şube tanımlarına şubenin bağlı olduğu teknoparkın seçilmesi sağlandı. 2012.0.0.2880
08.04.2021 Genel Yenilik Döviz kurları indirilme yöntemi değiştirildi. 2012.0.0.2880
05.04.2021 Genel Yenilik Grid ayarlarının veri tabanına kaydı ile tüm bilgisayarlardan ulaşabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
05.04.2021 Genel Yenilik Grid sütunlarının istenilen sırada kaydedilmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
05.04.2021 Genel Yenilik Giriş ekranında bilgisayar adının ve server olup olmadığı kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2879
05.04.2021 Genel Yenilik İlk girişte veri tabanı kontrolleri iptal edildi, isteğe bağlı olarak açılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
02.04.2021 Genel Yenilik Beyanname versiyonları güncellendi. 2012.0.0.2879
02.04.2021 Genel Yenilik Kullanıcı bazlı grid ayarlarının veritabanına saklanması sağlandı. 2012.0.0.2879
02.04.2021 Bilanço Yenilik Genel mizan raporuna mali tablo ve tüm hesap seviyelerinin raporu eklendi. 2012.0.0.2879
02.04.2021 Ticari Yenilik Tanımlı stok mizan-muavin raporuna sadece seçili alanlarının raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Büro Yönetimi Düzeltme Gelir vergisi beyannamesinde zirai kazançlarda faaliyet kodu olmaması durumunda xml oluşturmuyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Bordro Yenilik 2021 mart dönemindne itibaren yemek nakit veya biletlerde ücret dağıtımının hesap gününe göre yapılması sağlandı. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Bordro Yenilik Personel vergi teşviklerinin de bordro entegresi yapılması sağlandı. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporunda sadece istenen alanların raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Genel Yenilik Posta kodu listelerinde seçilen ile ait kayıtların raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Bordro Yenilik Maaş girişinde proje gününe göre maaş dağıtımında tabi olduğu sigortaya göre sıralanması sağlandı. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Genel Yenilik Terminal tanımlarındaki dizinlerin boş olduğu durumda standartların yüklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
30.03.2021 Bilanço Yenilik Toplu fiş virmanlarında fiş tarihinin firma dönemi içinde olması sağlandı. 2012.0.0.2879
26.03.2021 Ticari Yenilik Tevkifat kanun no fatura satırlarından da değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
26.03.2021 Bordro Yenilik Yemek bilet ücretinde gelir vergisini aşan kısmı için damga vergisi hesaplanması sağlandı. 2012.0.0.2879
26.03.2021 Bordro Yenilik Maaş girişinde proje gününe göre dağıtımda tab. old. sigorta koduna göre sıralama değişitirildi. 2012.0.0.2879
26.03.2021 Genel Düzeltme Posta kodu seçim ekranında il değiştirildiğinde ilçeler listelenmiyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2879
26.03.2021 Bordro Yenilik Tanımlı bordrodaki hesap pusulası çıktısında tüm mesai oranlarıının çıkması sağlandı. 2012.0.0.2879
26.03.2021 Bordro Yenilik Personel özel raporlarında kep adres bilgisinin de görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
18.03.2021 Genel Yenilik Faaliyet kodları, SGK meslek kodları ve muhtasar kodları yenilendi. 2012.0.0.2879
18.03.2021 Genel Yenilik Lisans görüntüleme ekranı yenilendi. 2012.0.0.2879
18.03.2021 Büro Yönetimi Yenilik Teknoparkta çalışanlarla ilgili personellerin muhtasar beyannamesi düzenledi. 2012.0.0.2879
18.03.2021 Genel Yenilik Excel transferinde işlem ilerleme bölümü her %10 olarak arttırılması sağlandı. 2012.0.0.2879
18.03.2021 Genel Yenilik Cari kartların adreslerinin güncellenmesi seçeneğe bağlandı. 2012.0.0.2879
18.03.2021 Büro Yönetimi Yenilik Makbuz kayıt girişinde firma seçildiği anda şube listesinin gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Genel Yenilik Lisans indirme, görüntüleme, terminali kullanıma açma sistemlerinde güncelemeler yapıldı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Genel Yenilik 4/10 Tevkifat oranları ile ilgili tanımlamalar yapıldı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Genel Yenilik Birden fazla kanun numarasına tabi ve özel sağlık sigortası olanlarda max. vergi kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Büro Yönetimi Yenilik Yıllık Gelir vergisi beyannamesi versiyon bilgisi ve yeni getirilen çeşitli alanların güncellemesi yapıldı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Genel Yenilik Banka tanımlarındandan bazı alanların değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporunun sadece istenen alanlara göre hazırlanması sağlandı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Genel Yenilik sa kullanıcısı ile programa girilmeye çalışıldığında yeni oluşturulacak kullanıcı adının sorulması sağlandı. 2012.0.0.2879
11.03.2021 Bilanço Yenilik İndirilecek ve yüklenilen kdv excel çıktılarının yenilenmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
24.02.2021 Genel Yenilik Excel transferinde yeni e-belge numarasının oluşumunda belge serinin bir kere sorulması sağlandı. 2012.0.0.2879
24.02.2021 Bordro Yenilik AGİ hesaplamasında, eşi çalışanın hayır olması sağlandı. 2012.0.0.2879
24.02.2021 Bilanço Yenilik KKEG tanımlarında standartların yüklenmesi sağlandı._OrkaGunlukKontrol_ 2012.0.0.2879
24.02.2021 Genel Yenilik Excel transferinde yemek gününün transferi sağlandı. 2012.0.0.2879
16.02.2021 Büro Yönetimi Yenilik Serbest meslek kazançlarında kar/zarar bölümüne kkeg eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2879
16.02.2021 Bordro Yenilik Personel maaş girişinde döviz kurunun serbest girişi sağlandı. 2012.0.0.2879
16.02.2021 Bordro Yenilik Personel avans, borç girişinde dövizli girişi sağlandı. 2012.0.0.2879
16.02.2021 Ticari Yenilik Yazar kasa transferinde indirim varsa kdv hesaplanması yoksa hesaplanmaması sağlandı. 2012.0.0.2879
16.02.2021 Genel Yenilik Yeni menü sistemi geliştirildi. 2012.0.0.2879
16.02.2021 Genel Yenilik Tüm modüllerin tek ekrandan kullanılabilme seçeneği getirildi. 2012.0.0.2879
16.02.2021 İnternet Aksiyonları Yenilik Firmanın eDevlet şifreleriyle E-Devlet sitesine giriş sağlandı. 2012.0.0.2878
16.02.2021 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Vizite sorgulamasında uyum çalışması yapıldı. 2012.0.0.2878
16.02.2021 Defter Beyan Yenilik Defter beyan kodlarında güncellemeler yapıldı. 2012.0.0.2878
16.02.2021 Defter Beyan Yenilik Dönemsellik seçeneği ile ilgili çalışmalar yapıldı. 2012.0.0.2878
16.02.2021 Web-İnsan Kaynakları Yenilik Saatli Puantaj girişi eklendi. 2012.0.0.2878
16.02.2021 Web-İnsan Kaynakları Yenilik Şifre Hatırlatma bölümü eklendi. 2012.0.0.2878
16.02.2021 Web-İnsan Kaynakları Yenilik Puantaj türleri ile ilgili yetki atamaları getirildi. 2012.0.0.2878
03.02.2021 e-FATURA Yenilik Fatura ve irsaliye şablonlarında kolonlarının yerlerinin değiştirilebilmesi olanağı sağlandı. 2012.0.0.2878
01.02.2021 Bordro Yenilik Harcırah tutarları yenilendi. 2012.0.0.2878
01.02.2021 Bordro Yenilik Tatiller listesi yenilendi. 2012.0.0.2878
27.01.2021 e-FATURA Yenilik Mikro-İhracat faturalarından PARTYTYPE = EXPORT bilgisi kaldırıldı. 2012.0.0.2878
22.01.2021 Ticari Düzeltme Yazar kasa modülünde indirim yapılmaya çalışıldığında program kırılıyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2878
22.01.2021 Bordro Yenilik 2021 Ocak itibariyle arge merkezlerinde çalışılan güne göre asgari geçim indiriminin hesaplanması ve muhtasara aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2878
22.01.2021 Ticari Yenilik e-Fatura stok birimleri eksik olması durumunda kontroller faturayı kayıt etme aşamasında kontrol edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2878
22.01.2021 Genel Yenilik Noter birliğinden kaynaklanan sorun sebebi ile geçici süre vergi no sorgulama devre dışı bırakıldı. 2012.0.0.2878
21.01.2021 Ticari Yenilik Stok kartlarında stok kodu ve adına göre muhasebe tablosunun otomatik oluşması sağlandı. 2012.0.0.2878
21.01.2021 Bordro Yenilik Arge gelir vergisi teşviği hesaplamasında asgari geçim indiriminin arge gününe göre hesaplanması sağlandı. 2012.0.0.2878
21.01.2021 Genel Yenilik Cari karttaki e-posta alanının 100 karakterden fazla olması durumunda ayrı ayrı oluşması sağlandı. 2012.0.0.2878
13.01.2021 Ticari Yenilik Açık tutar dönüşümlerinde toplu işaretleme ve işaretini kaldırma seçeneği eklendi. 2012.0.0.2878
13.01.2021 Ticari Yenilik Açık tutar dönüşümlerinde belge vade tarihinin cari karttaki vade gününe göre yeniden hesaplanması sağlandı. 2012.0.0.2878
13.01.2021 Ticari Yenilik Excelden fatura transferinde belgeno numarası içindeki seri numarasının ayrıştırılması eklendi. 2012.0.0.2878
06.01.2021 Genel Yenilik Kıdem tazminatı tavan değerleri belirlendi. 2012.0.0.2877
06.01.2021 Bordro Yenilik Bordro ve hesap pusulası formlarına taşeron kodu ilave edildi. 2012.0.0.2877
04.01.2021 Bordro Yenilik 2021 yılı bordro tanımlamaları yüklendi. 2012.0.0.2876
04.01.2021 Büro Yönetimi Yenilik Kira gelir vergisi oranları 2021 Mayıs dönemine kadar %10 olacak şekilde ayarlandı. 2012.0.0.2876
04.01.2021 Demirbaş Yenilik Satış fiyatı olmayan demirbaşların faturaya aktarılması engellendi. 2012.0.0.2876
04.01.2021 Büro Yönetimi Yenilik Kısa çalışma ödeneğinde daha önce yararlanıldı mı seçeneği ile ilk 7 gün için yarım ücret uygulamasına karar verildi. 2012.0.0.2876
28.12.2020 Ticari Yenilik Stok belgeleri listesine cari stok mizan raporu eklendi. 2012.0.0.2876
28.12.2020 Genel Yenilik Video yardım çağrım ekranında hangi modülden geldi ise onun aktif olması sağlandı. 2012.0.0.2876
21.12.2020 Genel Yenilik Yetki tanımlarındaki filtre alanlarına e-belge tipi eklendi. 2012.0.0.2876
21.12.2020 Büro Yönetimi Yenilik Defter numaralama ekranına sadece ilgili muhasebecinin deftrelerinin raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2876
17.12.2020 Ticari Yenilik İrsaliye ve diğer belgelerde de müstahsil alanlarının kullanılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2876
17.12.2020 Büro Yönetimi Yenilik 3 Aylık muhtasarların dönemin 1. ve 2. aylarında agi tutarlarının yazılmaması sağlandı. 2012.0.0.2876
17.12.2020 Ticari Yenilik Belge dönüşümlerinde serbest dönüşüm veya otomatik dönüştürülmüş seçeneği getirildi. 2012.0.0.2876
17.12.2020 Ticari Yenilik Dönüştürülmüş irsaliyelerin yeni belge {fatura, tevkifat vb.} bilgilerinin de raporlanabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Bilanço Yenilik Karşıt inceleme tutanağı eklendi. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Ticari Yenilik Belge girişinde siparişler için oluşturulacak gruplara Belge tarihinin yıl ve ayına göre oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Ticari Yenilik Fatura girişinde ötv matrahının serbest girilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Büro Yönetimi Yenilik Noter defter bildirimlerinde değişikliğe gidildi. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Bordro Yenilik PDKS transfer ekranında bulunamayan kayıtlarla ilgili geliştirmeler ve raporlar eklendi. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Büro Yönetimi Yenilik Cari hesap seçilerek entegre edilen kayıtların serbest meslek defterine entegre edildikten sonra listeye gelmemesi sağlandı. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Genel Yenilik Excel veri transferi sırasında carilerin e-fatura mükellefiyetlerinin sorgulanabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Bilanço Düzeltme Genel mizan ekranında departmanlara göre gruplama yapıldığında grup hesaplarda toplamıyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Bordro Yenilik Puantaj giriş ekranında sadece kaydet seçeneği eklendi. 2012.0.0.2876
10.12.2020 İşletme Yenilik İşletme defter hadleri raporunda performans çalışmaları yapıldı. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Bordro Yenilik PDKS cihaz tanımlarına giriş ve çıkışlar için parametre tanımlama imkanı getirildi. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Bordro Yenilik PDKS cihaz tanımlarında örnek data analizinin yapılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2876
10.12.2020 Bordro Düzeltme Tüm şubelerde sgk giriş ve çıkış sorgulama ekranında seçili şube bulunamadı uyarısı düzeltildi. 2012.0.0.2876
03.12.2020 Ticari Yenilik Stok belge listesine vergi dairesi, vergi no ve T.C. kimlik numarası eklendi. 2012.0.0.2876
03.12.2020 Ticari Yenilik Hızlı stok mizanda gruplanacak alanlara genel grup alanı ilave edildi. 2012.0.0.2876
02.12.2020 Genel Yenilik Excel veri transferinde mesai saatlerinin sayı veya saat olarak aktarılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2876
01.12.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik EGM (Emn.Gen.Müd.) Konaklama firmaları için Personel bildirimi bölümü aktifleştirildi. 2012.0.0.2875
01.12.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Tebligat Yöneticisi bölümünde Vergi Denetim Kurulu tebligatlarının listelenmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
01.12.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Ticari Sicili sayfasında ki değişiklikle ilgili çalışmalar yapıldı. 2012.0.0.2875
01.12.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan Kodlarının Dönemsellik kuralları güncellendi. 2012.0.0.2875
01.12.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Toplu İşe giriş/çıkış giriş ekranında değişikler yapıldı. 2012.0.0.2875
01.12.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Toplu İşe giriş/çıkış bildirimi ile ilgili uyum çalışmaları yapıldı. 2012.0.0.2875
01.12.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Noterler birliği sistemiyle ilgili method güncellemeleri yapıldı. 2012.0.0.2875
01.12.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Tekli İşe giriş/çıkış sitesinde ki değişikliklerle ilgili uyum çalışmaları yapıldı. 2012.0.0.2875
01.12.2020 Bordro Düzeltme Toplu işe giriş çıkış sorgulamadaki seçili şube bulunamadı uyarısı düzeltildi. 2012.0.0.2875
01.12.2020 Bordro Yenilik Puantajda istirahat olup eksik gün nedeni 29 seçilmiş ise istirahat halinde çalıştı, çalışmadığı seçilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
01.12.2020 Bordro Düzeltme Kısa çalışmada bitiş tarihinin dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2875
30.11.2020 e-FATURA Yenilik Varsayılan şablon seçim işlevi iyileştirildi. 2012.0.0.2875
27.11.2020 e-FATURA Yenilik Başlangiç ve Bitiş tarih aralığı 90 günden fazla bile olsa indirebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
27.11.2020 e-DEFTER Yenilik Başarılı sonuçlanan oluşturmadan sonra soruya hayır yanıtı verilirse Arşiv penceresinin çağırılması sağlandı. 2012.0.0.2875
25.11.2020 e-FATURA Yenilik Şablonlar da tablo, odak ve başlık renklerinin değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
24.11.2020 Genel Yenilik Excel veri transferinde kredi kartı tutarların da işletme defterine kayıt edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
24.11.2020 Bordro Yenilik PDKS transferinde giriş ve çıkışın parametre olarak belirlenebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
23.11.2020 Genel Yenilik Tüm formlarda istenilen alanların ve işlemlerin yetki gruplarına göre CTRL + F3 tuşları ile kapatabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
23.11.2020 Ticari Yenilik Alış e-irsaliyelerinde de stok kodu ve muhasebe kodu girilmeyenlerin belirlenmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
19.11.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin üretilme aşamaları (dosya uzantıları) yeniden gözden geçirildi, düzeltmeler yapıldı. 2012.0.0.2875
19.11.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin kolayca yedeklenebilmesi için düzeltmeler yapıldı (Pkt). 2012.0.0.2875
19.11.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerde Faks No yok ise yerine Telefon No'nun kullanılması sağlandı. 2012.0.0.2875
17.11.2020 Genel Yenilik Kopyalanan firmanın yedeğinin geri alınmasında veri tabanı adı kontrol edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
17.11.2020 Büro Yönetimi Yenilik KKE giderlerin beyannameye aktarımında virman fişlerinin de dikkate alınması sağlandı. Hesap bakiyesi sıfır ise borç tutarı aktarılıyor. 2012.0.0.2875
17.11.2020 Ticari Yenilik Karekod okutulduğunda bilgiler aktarılsın diye gelen soru iptal edilsin. 2012.0.0.2875
13.11.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterler veri-tabanından geri alındığında uzantılar .ZIP olarak kalıyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2875
13.11.2020 e-FATURA Yenilik Mikro ihracat için E-Arşiv faturalarında ihracat tablosu görünür yapıldı. 2012.0.0.2875
12.11.2020 Ticari Yenilik Satışa göre üretim reçetesi çalıştırıldığında bağlı reçetelerinde çalıştırılması sağlandı. 2012.0.0.2875
12.11.2020 Demirbaş Yenilik Demirbaş satışında filtrelenmiş demirbaşların toplu seçimi sağlandı. 2012.0.0.2875
12.11.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturaları ile ilgili belge veya fişiyle beraber silinebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
09.11.2020 e-FATURA Yenilik E-Fatura penceresinde yer alan başlangıç ve bitiş tarihi sahalarının çalışma biçimi düzeltildi. 2012.0.0.2875
06.11.2020 e-FATURA Yenilik E-Fatura şablon tasarımında yer alan sahalara açıklamalar (yardım) girildi. 2012.0.0.2875
05.11.2020 Ticari Yenilik Kasa banka defter raporu yenilendi. 2012.0.0.2875
05.11.2020 Bilanço Yenilik Bilanço fiş girişinde açıklama boşsa karşı hesap adının açıklamaya kopyalanması sağlandı. 2012.0.0.2875
05.11.2020 Ticari Yenilik Fatura içerisine matrah hesap kodu ilave edildi. Fatura muhasebe fişinin matrah hesap koduna göre oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2875
04.11.2020 e-DEFTER Yenilik CoveredPeriodStart ve CoveredPeriodEnd sahalarının üretilme biçimi değiştirildi. 2012.0.0.2875
02.11.2020 Demirbaş Yenilik Binek otolardaki kdv maliyete veya gidere aktarılması durumunda BA-BS formlarında kdv hariç tutarının gözükmesi için BABS özel tutar alanına eklendi. 2012.0.0.2875
02.11.2020 Ticari Yenilik Bazı özel firmalardan gelen alış e-faturalarının aktarılması için transferde yenilikler yapıldı. 2012.0.0.2875
02.11.2020 Bordro Düzeltme Ek alanı olan personellerde tanımlı bordro raporundaki sorun düzeltildi. 2012.0.0.2875
28.10.2020 Bilanço Yenilik e-Defter kontrollerine fiş tipi gereği belge tipi seçilmemiş fişlerin raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2875
28.10.2020 Bilanço Yenilik Excel fiş girişinde kdv belge tipi eklendi. 2012.0.0.2875
28.10.2020 e-FATURA Yenilik Başlangıç - Bitiş tarihi sınırlaması için şirket döneminin kullanılması sağlandı. 2012.0.0.2875
27.10.2020 e-FATURA Yenilik Uygulamanın komut satırından doğrudan çalıştırılmasında oluşan hata giderildi. 2012.0.0.2875
27.10.2020 e-DEFTER Yenilik Uygulamanın komut satırından doğrudan çalıştırılmasında oluşan hata giderildi. 2012.0.0.2875
27.10.2020 Genel Yenilik Banka tanım ekranına swift kodu eklenmiştir. 2012.0.0.2875
27.10.2020 Ticari Yenilik İndirilen e-faturalara ait matrah hesap kodu belirlenmesinde Alış, satış ve belge tiplerinin de dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2875
27.10.2020 İşletme Yenilik Binek otolara ait giderlerde işletme defteri bölümüne yazılması sağlandı. 2012.0.0.2875
26.10.2020 Ticari Yenilik Red ve iptal edilmiş belgelerin silinmemesi durumunda uyarı verilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
26.10.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturalarında matrah hesap kodu belirleme imkanı sağlandı. 2012.0.0.2875
26.10.2020 Ticari Yenilik İndirilen tevkifatlı alış e-faturalarının indirilmesinde tevkifat tutarının farklı bir alandan okunması sağlandı. 2012.0.0.2875
23.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik 3 Aylık MUHSGK çalışan kontrollerine sadece sgk kapsamında olanların dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2875
23.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik Diğer serbest meslek makbuzlarının yeni kayıtlarında firma kodunun da sıfırlanması sağlandı. 2012.0.0.2875
23.10.2020 Ticari Yenilik Alış e-fatura durum sorgulamalarında EDM güncelleme yapıldı. 2012.0.0.2875
23.10.2020 Genel Yenilik Tüm tanımlamalara SHIFT + F2 tuşu ile erişilmesi ve değiştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
23.10.2020 Bilanço Yenilik Son belge numarası için tarihe göre tersten sıralama yapılıp son belge numarasının bulunması sağlandı. 2012.0.0.2875
19.10.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik SGK – 7252 Nolu Teşvik otomatik sorgulanması ve programın puantaj haline getirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
19.10.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Interaktif VD, E-Arşiv transferinde "Sıfıra bölme" aksaklığı giderildi. 2012.0.0.2875
19.10.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Beyanname gönderme işleminde (EByn.Zip) olarak oluşan dosyanın adı (FIRMADI_BEYANNAMETIP_DONEM_DONEM.Zip) olarak değiştirildi. 2012.0.0.2875
19.10.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik İşkur gönderiminde sistem değişikliğinden kaynaklı sorun giderildi. 2012.0.0.2875
19.10.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik İşe Giriş/Çıkış kontrol listesinde Excele gönderim düğmesi eklendi. 2012.0.0.2875
19.10.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik EGM (Emn.Gen.Müd.) Personel bildirimi konusunda çalışma yapıldı. 2012.0.0.2875
19.10.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan gönderiminde E-SMMM Makbuzu yerine SMMM Makbuz seçilmişse otomatik E-SMMM seçilmesi sağlandı. 2012.0.0.2875
19.10.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan – MUHSGK Beyannamesinin Gönderiminde “primIkramiye” alanı gönderimi sağlandı 2012.0.0.2875
19.10.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan Kodlarının listesi güncellendi. 2012.0.0.2875
08.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik Ticari modüldeki e-müstahsil makbuzlarının aktarılması sırasında kayıtların tekrar entegre edilmemesi sağlandı. 2012.0.0.2874
08.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik Ticari modüldeki e-müstahsil makbuzlarının aktarılması sırasında stok ekstra açıklama alınında aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2874
08.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik Cari kartta tanımlanan Doğum yeri, tarihi, baba adı ve bağkur no bilgilerinin e-müstahsil makbuzunun notlar kısmında çıkması sağlandı. 2012.0.0.2874
08.10.2020 Ticari Yenilik Çek girişinde her çek için yazılmış açıklamanın da kayıt edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
08.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik 3 Aylık MUHSGK gönderiminde dönemi aylık çekildiği halde işçi sayılarının 3 aylık bölümlerinin doldurulması sağlandı. 2012.0.0.2874
08.10.2020 Ticari Yenilik İndirilen alış e-faturalarının belge tiplerinin değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
08.10.2020 Ticari Yenilik İndirilen alış belgesi üzerinde ödeme kaydı oluştur seçeneği eklendi. 2012.0.0.2874
07.10.2020 e-FATURA Yenilik VarSayılan şablonların sorgularının düzenlenememesi sağlandı. 2012.0.0.2874
06.10.2020 Ticari Yenilik Min. max. fiyat girişi kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2874
06.10.2020 Ticari Yenilik Hızlı stok mizan raporuna döviz çevrimleri eklendi. 2012.0.0.2874
06.10.2020 Ticari Yenilik Hızlı stok muavin raporuna döviz çevrimleri eklendi. 2012.0.0.2874
06.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik 3 aylık dönemdeki personel sayısı kontrol edilerek muhtasar döneminin aylık olması sağlandı. 2012.0.0.2874
06.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik Müstahsil makbuz listesine belge seri numarası eklendi. 2012.0.0.2874
01.10.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin imzâlama sınırı 54 MB olacak şekilde değiştirildi. 2012.0.0.2874
01.10.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defter - Arşiv penceresinde kalan kontörleri ve uygulama tarihini görme olanağı sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 e-FATURA Yenilik Şablonlarda Menşei'nin açıklamasına ayırılan genişlik arttırıldı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 e-FATURA Yenilik Ayarlarda Bitiş Tarihi'ne 7 gün eklenmesi işlevi kaldırıldı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 e-FATURA Yenilik E-Fatura ve E-Arşiv Fatura para biriminin, tespit edilip okunma yöntemi geliştirildi. 2012.0.0.2874
01.10.2020 e-FATURA Yenilik Şablonlardaki ihracat, taşıma, toplamlar tablolarında düzeltmeler yapıldı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Bilanço Yenilik KDV şablonu yenilendi. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Genel Yenilik Orka DOS aktarımında cari adreslerin 2012.0.0.2874
01.10.2020 Bilanço Yenilik e-Defter uygulamalarında max. dosya boyutuna müdahale edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Bilanço Yenilik Yüklenilen kdv listesine yurt dışı satış mizan raporundan üretim değerlerinin de çekilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Ticari Yenilik Otomatik fiş girişinde belge no negatif girilmemesi sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Bilanço Yenilik Mizan raporuna belge tarihi ve vade tarihine göre aylık mizan raporu alınması sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik MUHSGK 3 aylık dönemin gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Büro Yönetimi Yenilik Muhtasar beyannamesinin ekler listesi GVK80 kıdem ve ihbar tazminatlarının kaldırılması sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Bordro Yenilik Toplu gelir girişindeki mesai saatleri personelin ücret cinsine göre oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Ticari Yenilik e-Müstahsil makbuzlarına ait belge seri numarası tanımlanması sağlandı. 2012.0.0.2874
01.10.2020 Bilanço Yenilik Excel transfer modülünü alanlarda entegratörden e-faturalarınn indirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
29.09.2020 e-FATURA Yenilik Şablon seçilmeden önce Tmp dizinindeki tüm geçici şablonların silinmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
25.09.2020 e-FATURA Yenilik Satırlara 22 adet yeni sütun (saha) eklendi. 2012.0.0.2874
24.09.2020 Bilanço Yenilik Excel fiş girişinde cari hesabın vergi ve T.C. kimlik numarası eklendi. 2012.0.0.2874
24.09.2020 Ticari Yenilik e-müstahsil makbuz girişinde belge numaralarının otomatik takibi sağlandı. 2012.0.0.2874
24.09.2020 İşletme Yenilik Excel fiş girişinde kredi kartı tutarının diğer kdv oranlarına da yansıtılması sağlandı. 2012.0.0.2874
24.09.2020 Bordro Yenilik Toplu mesai girişinde mesai saati ücreti personelin ücret tipine göre verilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
21.09.2020 Bilanço Yenilik Excel fiş girişinde matrah 5 alanlarında kdv hesaplamaları sağlandı. 2012.0.0.2874
21.09.2020 Ticari Yenilik Açık tutar takip sisteminde öğrenci resimleri gösterimi düzeltildi. 2012.0.0.2874
21.09.2020 Genel Düzeltme Ek alan girişlerinde bazı alanların başlıkları yazılamıyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2874
21.09.2020 Bordro Yenilik Personel listesinde 07252 kanun numaralarının sorgulanması sağlandı. 2012.0.0.2874
15.09.2020 e-DEFTER Yenilik DTP E-Defter Saklama parolasının denetimi bazı kurallara bağlandı. 2012.0.0.2874
15.09.2020 e-FATURA Yenilik Entegratörlerden gelen VKN'lerin düzeltilmesi sağlandı (bazı e-belgeler indirilmiyordu). 2012.0.0.2874
09.09.2020 e-FATURA Yenilik Aynı ETTN'e sahip e-belgelerin indirilmesi ve aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2874
03.09.2020 Ticari Yenilik Satış e-irsaliye belgelerinin görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
03.09.2020 Bordro Yenilik Tek kişilik detaylı bordro yazdırılması sağlandı. 2012.0.0.2874
02.09.2020 Bordro Yenilik SGK meslek kodları yenilendi. 2012.0.0.2874
02.09.2020 Ticari Yenilik ÖTV oranları listesi yenilendi. 2012.0.0.2874
02.09.2020 Bordro Yenilik 07252 kanun numarası eklendi. 2012.0.0.2874
01.09.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin berâtlarının, oluşturma sonrasında otomatik gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
01.09.2020 e-DEFTER Yenilik DTP E-Defter Saklama parolası boş ya da hatalı ise uyarı görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2874
18.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzlarında gönderilmiş ve taslakta seçeneklerinin isimleri değiştirildi. 2012.0.0.2873
18.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzlarında belge notlarının görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
18.08.2020 Ticari Yenilik e-Belge transferinde belgenin UUID bilgisinin de transfer edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
18.08.2020 e-FATURA Yenilik E-Arşiv faturalarının entegratörün sunucusundan indirilip aktarılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
18.08.2020 e-FATURA Yenilik Barkodun ve karekodun okunamaması sorunu giderildi (boyutları arttırıldı). 2012.0.0.2873
18.08.2020 e-FATURA Yenilik ŞişeCam için Şube No tanımının yapılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesinde son fatura bilgilerinin belge seri numarasına göre hazırlanması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik KKEG tanım ekranından muavin defter raporu çağrıldığında fiş tipi virman olan kayıtların renginin kırmızı olarak raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik İndirim grupları ekranında kdv hariç ve kdv dahil fiyat tanımı da eklendi. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik Cari hesap listesi ekranına indirim grupları eklendi. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzu listesinde gönderilmiş ve gönderilmemiş kayıtların raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzlarında belge numaraları entegratör tarafından değiştirilmiş ise durumları sorgulanan e-makbuz belge numaralarının düzeltilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Genel Yenilik Seçili firma yedekleri alınması sırasında diğer veri tabanlarının da yedeklerinin alınması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik Hızlı depo hareketlerinde belge tipi irsaliye ise e-irsaliye olarak düzenlenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik Stok mizan ve muavin raporlarında stok başlık ve stok satır yetkileri kaldırıldı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Genel Yenilik ORKADOS transferinde aktarım anında hangi firmada sorun olmuş ise ilgili firmanın işaretlenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Beyanname Yöneticisinde iyileştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Beyanname Yöneticisinde, SGK Hizmet belgesi kontrolü eklendi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Arşiv Beyanname indirme ekranında tarih kontrolleri ve veri kontrolleri eklendi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Beyanname Yöneticisinde Seçimi SMMM'nin dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Vizite ve E-Arşiv sorgulama ekranlarına Excele gönder eklendi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan’da Yıllara Yaygın İnşaat işleri türünde Dönemsellik seçeneği aktifleştirildi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan’da MUHSGK Gönderiminde Çalışan bilgisinde bazı alanların gönderim sorunu düzeltildi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan’da Poşet Beyannamesi gönderimi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Genel Yenilik Enflasyon oranları yenilendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Harcırah dilimleri yenilendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Ticari Yenilik e-İrsaliye için sürücü bilgilerine ait standart not alanlarının eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Demirbaş Yenilik Binek otolarda gidere yazılacak ötv ve kdv için max. vergi alanı eklenerek kanunen kabul edilmeyen giderlerin muhasebe fişinin oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bilanço Yenilik İkili kdv hesapla ekranında matrah bilgilerinin girilmesi ile muhasebe fişine aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Bordrolarda tüm firmaların entegrasyonunda her firma için ayrı ayrı e-defter gönderimi kontrol edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesinde son fatura bilgileri ile ilgili yenilik yapıldı. KDV belge tipine göre belge tipinin tespit sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik Zirai ürün kayıtları yenilendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Ticari Yenilik Alış e-belgelerin listelenmesine yetkiler kontrolü sağlandı. Kullanıcı yetkisine göre sadece e-irsaliyelerin görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Personel izin listesine personel kart no ve sözleşme durumu ve sözleşme bitiş tarihi eklendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 İşletme Yenilik KDV belge tipine göre belge numarasının otomatik düzeltilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Personel avans giriş ekranına firma dönemi, bordro kilit ve e-defter gönderim dönemleri kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Demirbaş Yenilik Amortisman hesaplamalarında önce kkeg daha sonra kalan tutar için fon tutarının dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2873
05.08.2020 e-FATURA Yenilik Fiili Sevk Saati, Faturalandırılan Miktar, Teslim Edilen Miktar ile ilgili düzeltmeler yapıldı. 2012.0.0.2872
29.07.2020 e-FATURA Yenilik Şablonlarda Teslim Eden ve Teslim Alan ile ilgili düzeltmeler yapıldı. 2012.0.0.2872
29.07.2020 Ticari Düzeltme Kasa defter raporunda tarih ile ilgili düzeltme yapıldı. 2012.0.0.2872
29.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesindeki son fatura bilgilerinden e-belge tipininde aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2872
29.07.2020 Ticari Yenilik İndirilen alış ve satış faturalarının listelenmesinde yetki sistemi aktifleştirildi. 2012.0.0.2872