Orka SQL Yenilikler

Tarih Modül İşlem Açıklama Versiyon
18.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzlarında gönderilmiş ve taslakta seçeneklerinin isimleri değiştirildi. 2012.0.0.2873
18.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzlarında belge notlarının görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
18.08.2020 Ticari Yenilik e-Belge transferinde belgenin UUID bilgisinin de transfer edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
18.08.2020 e-FATURA Yenilik E-Arşiv faturalarının entegratörün sunucusundan indirilip aktarılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
18.08.2020 e-FATURA Yenilik Barkodun ve karekodun okunamaması sorunu giderildi (boyutları arttırıldı). 2012.0.0.2873
18.08.2020 e-FATURA Yenilik ŞişeCam için Şube No tanımının yapılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesinde son fatura bilgilerinin belge seri numarasına göre hazırlanması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik KKEG tanım ekranından muavin defter raporu çağrıldığında fiş tipi virman olan kayıtların renginin kırmızı olarak raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik İndirim grupları ekranında kdv hariç ve kdv dahil fiyat tanımı da eklendi. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik Cari hesap listesi ekranına indirim grupları eklendi. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzu listesinde gönderilmiş ve gönderilmemiş kayıtların raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzlarında belge numaraları entegratör tarafından değiştirilmiş ise durumları sorgulanan e-makbuz belge numaralarının düzeltilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Genel Yenilik Seçili firma yedekleri alınması sırasında diğer veri tabanlarının da yedeklerinin alınması sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik Hızlı depo hareketlerinde belge tipi irsaliye ise e-irsaliye olarak düzenlenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Ticari Yenilik Stok mizan ve muavin raporlarında stok başlık ve stok satır yetkileri kaldırıldı. 2012.0.0.2873
14.08.2020 Genel Yenilik ORKADOS transferinde aktarım anında hangi firmada sorun olmuş ise ilgili firmanın işaretlenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Beyanname Yöneticisinde iyileştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Beyanname Yöneticisinde, SGK Hizmet belgesi kontrolü eklendi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Arşiv Beyanname indirme ekranında tarih kontrolleri ve veri kontrolleri eklendi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Beyanname Yöneticisinde Seçimi SMMM'nin dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2873
12.08.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Vizite ve E-Arşiv sorgulama ekranlarına Excele gönder eklendi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan’da Yıllara Yaygın İnşaat işleri türünde Dönemsellik seçeneği aktifleştirildi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan’da MUHSGK Gönderiminde Çalışan bilgisinde bazı alanların gönderim sorunu düzeltildi. 2012.0.0.2873
12.08.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan’da Poşet Beyannamesi gönderimi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Genel Yenilik Enflasyon oranları yenilendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Harcırah dilimleri yenilendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Ticari Yenilik e-İrsaliye için sürücü bilgilerine ait standart not alanlarının eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Demirbaş Yenilik Binek otolarda gidere yazılacak ötv ve kdv için max. vergi alanı eklenerek kanunen kabul edilmeyen giderlerin muhasebe fişinin oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bilanço Yenilik İkili kdv hesapla ekranında matrah bilgilerinin girilmesi ile muhasebe fişine aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Bordrolarda tüm firmaların entegrasyonunda her firma için ayrı ayrı e-defter gönderimi kontrol edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesinde son fatura bilgileri ile ilgili yenilik yapıldı. KDV belge tipine göre belge tipinin tespit sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Büro Yönetimi Yenilik Zirai ürün kayıtları yenilendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Ticari Yenilik Alış e-belgelerin listelenmesine yetkiler kontrolü sağlandı. Kullanıcı yetkisine göre sadece e-irsaliyelerin görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Personel izin listesine personel kart no ve sözleşme durumu ve sözleşme bitiş tarihi eklendi. 2012.0.0.2873
10.08.2020 İşletme Yenilik KDV belge tipine göre belge numarasının otomatik düzeltilmesi sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Bordro Yenilik Personel avans giriş ekranına firma dönemi, bordro kilit ve e-defter gönderim dönemleri kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2873
10.08.2020 Demirbaş Yenilik Amortisman hesaplamalarında önce kkeg daha sonra kalan tutar için fon tutarının dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2873
29.07.2020 Ticari Düzeltme Kasa defter raporunda tarih ile ilgili düzeltme yapıldı. 2012.0.0.2872
29.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesindeki son fatura bilgilerinden e-belge tipininde aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2872
29.07.2020 Ticari Yenilik İndirilen alış ve satış faturalarının listelenmesinde yetki sistemi aktifleştirildi. 2012.0.0.2872
27.07.2020 Ticari Yenilik Hızlı stok mizan ve muavin raporlarına kalan fiyatların aktif stok alanlarına göre raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2872
27.07.2020 Ticari Yenilik Otomatik fiş giriş sistemine belge referans alanı eklendi. 2012.0.0.2872
24.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Serbest meslek makbuzlarının e-posta gönderilip gönderilmeme seçeneği eklendi. 2012.0.0.2872
22.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik Zirai ürün kayıtları listesi yenilendi. 2012.0.0.2872
22.07.2020 Ticari Yenilik Yazar kasa girişindeki standart belge tipinin tanımlanması sağlandı. 2012.0.0.2872
22.07.2020 Bordro Yenilik Ay içerisinde arge merkezi ve diğer yerlerde çalışan kişiler için damga vergisi matrahının sadece diğer yerlerdeki ücretine isabet eden kısmı getirilmesi seçeneği eklendi. 2012.0.0.2872
22.07.2020 Ticari Yenilik Yazar kasa giriş ekranına Alt indirim eklendi. 2012.0.0.2872
22.07.2020 Ticari Yenilik Yazar kasa girişinde stok arama bölümünde yenilik yapıldı. 2012.0.0.2872
20.07.2020 Bilanço Yenilik Yeni hesap açma ekranında noterden sorgulama [CTRL + N] hesap planında sorgulama [CTRL + H] tuşları atandı. 2012.0.0.2872
20.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik Yeni makbuz girişinde muhtasar ve kdv belge tiplerininde son kayda göre getirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik Farklı vergi daire koduna hazırlanan muhtasar beyanname için şube kodu girilebilme imkanı getirildi. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Ticari Yenilik Entegratörden indirilen alış ve satış e-irsaliyelerin aktarılması ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Ticari Yenilik Klasörden veya zip dosyalarından transfer edilen e-belgelerin görüntülenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Ticari Yenilik İndirilen alış e-belgelerinin fiyat hanelerine kdv dahil yazanların transferi ile ilgili çalışma tamamlandı. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Ticari Yenilik Entegratörden indirilen alış e-belgelerinin transfer anında stok birimlerininde aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturalarının transferinde bir cari hesabın faturası stoklu transfer seçilmiş ise daha sonra gelecek faturalarınında otomatik stoklu olması sağlandı. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Bordro Yenilik Personel muhtasar raporundaki personel listesine gelir vergisi ve damga vergisi matrahı eklendi. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik Makbuz listesine kopyalama özelliği eklendi. 2012.0.0.2872
17.07.2020 Genel Yenilik Seçim alanlarında belge listelerinde arama özelliği getirildi. 2012.0.0.2872
14.07.2020 Genel Yenilik Excel transfer modülündeki banka ekstresi ve faturaları için olan ekranlarda grup isimlerinin getirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2872
14.07.2020 Demirbaş Düzeltme DOS demirbaş transferindeki eksik alan ile ilgili çalışma yapıldı. 2012.0.0.2872
14.07.2020 Ticari Yenilik e-İrsaliyelerin yazdırılma seçeneği eklendi. 2012.0.0.2872
14.07.2020 Ticari Yenilik Alış e-belgelerin listelenmesi ekranında pozitif değerler listelensin mi seçeneği e-irsaliyelerden dolayı düzeltme yapıldı. 2012.0.0.2872
14.07.2020 Ticari Yenilik Dönüştürülmüş belgelerin giriş ekranında belge referansı alanı ilave edildi. 2012.0.0.2872
14.07.2020 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporuna mesai saatlerinin görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2872
14.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik Serbest meslek makbuzlarının düzeltilmesinde cari hesap kullanılmışsa otomatik cari hesap bölümünün gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2872
13.07.2020 e-FATURA Yenilik Seri ve sıra entegratör tarafından değiştirilmiş ise veri-tabanına yansıtılması sağlandı. 2012.0.0.2872
13.07.2020 e-FATURA Yenilik Yeni şablon oluşturulduğunda, şablon adının e-belge tipini yansıtması sağlandı. 2012.0.0.2872
09.07.2020 Bilanço Yenilik Yabancı mali tablolardaki başlıklar düzenlendi. 2012.0.0.2871
08.07.2020 e-FATURA Yenilik E-İrsaliyelere ürünler ve hizmetlerle ilgili karekod (QR Code) eklenebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2871
08.07.2020 e-FATURA Yenilik İndirilen (gelen) e-irsaliyelerin listede görünmemesi sorunu giderildi. 2012.0.0.2871
07.07.2020 Bilanço Yenilik Poşet beyannamesine 6 aylık dönem eklendi. 2012.0.0.2871
07.07.2020 Bordro Yenilik 2020 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tanımları yüklendi. 2012.0.0.2871
07.07.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Serbest meslek makbuzunda vergi oranı yoksa hesaplatılması sağlandı. 2012.0.0.2871
07.07.2020 Genel Yenilik Excel transfer modülünde kullanılan alanlara göre gridlerin oluşması sağlandı. 2012.0.0.2871
01.07.2020 e-DEFTER Yenilik Uzak sunucuya e-defter saklama işlevinde yetki iyileştirmesi yapıldı. 2012.0.0.2871
30.06.2020 e-FATURA Yenilik Şablon seçimi yapılan pencerede iptal düğmesine basılırsa işlemin sonlandırılması sağlandı. 2012.0.0.2871
30.06.2020 e-FATURA Yenilik Amazon'a e-fatura düzenlenebilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2871
30.06.2020 e-FATURA Yenilik Birden fazla e-belge tipinin tek şablon ile gönderilmesine engel olundu. 2012.0.0.2871
25.06.2020 Genel Yenilik Demirbaş alışlarında max. sınır üzerindeki amortismanın kkeg yazılması sağlandı. 2012.0.0.2871
25.06.2020 Genel Yenilik Muhabebe fişlerinin excel transferinde fiş başlık bilgilerine belge numarası, belge tipi ve referans gibi bilgilerin kayıt edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2871
25.06.2020 Demirbaş Yenilik KKEG giderlerin amortisman entegresi sağlandı. 2012.0.0.2871
25.06.2020 Bilanço Yenilik Hesap kodu değiş işlemlerinde stok muhasebe kodları tablosunda düzenleme yapıldı. 2012.0.0.2871
25.06.2020 Bilanço Yenilik Hesap planı listesine kkeg hesap kodlarının açılması sağlandı. 2012.0.0.2871
25.06.2020 Ticari Yenilik Stok kart listesinde kullanılmayan function ve barkod systemlerin kaldırılması sağlandı. 2012.0.0.2871
25.06.2020 Genel Yenilik Edge browser ile entegratör portallarına giriş sağlandı. 2012.0.0.2871
22.06.2020 e-FATURA Yenilik Plaka (PG) kodu şablonlara eklendi. 2012.0.0.2871
18.06.2020 Büro Yönetimi Yenilik Entegratörlerimizden Digital Planete Xslt tasarımlı e-makbuz gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2871
18.06.2020 Genel Yenilik Hesap makinesi kullanımında değer taşınamayacak alanlarda yardım tuşları düzenlendi. 2012.0.0.2871
18.06.2020 Genel Yenilik Vergi daireleri, banka şube, ötv listeleri vb. ekranlarda arama yöntemleri geliştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2871
18.06.2020 Demirbaş Yenilik Satışı yapılabilecek demirbaşlar listesinde seçim işlemlerine gerekli tuşların {+, -, CTRL/+, CTRL/- } atamaları yapıldı. 2012.0.0.2871
18.06.2020 Ticari Yenilik Toplu dönüşüm işlemlerinde tüm alanlarla aktarılması sağlandı ve her belge ayrı evet olarak kayıt edilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2871
18.06.2020 Ticari Yenilik Yazar kasa giriş ekranına döviz cinsi ve kuru eklendi. 2012.0.0.2871
18.06.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturalarının transferinde e-arşiv belgelerinin kdv belge tipinin de e-arşiv olarak aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2871
15.06.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Serbest meslek ve e-Müstahsil xslt formlarına imza eklenebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2871
12.06.2020 e-DEFTER Yenilik DevExpress Tema yükleme özelliği kapatıldı (nadiren sorun oluşturuyordu, yeni sürümü). 2012.0.0.2871
12.06.2020 e-FATURA Yenilik E-Belgelerin indirilmesinde yeni daha hızlı bir yöntem kullanıldı. 2012.0.0.2871
12.06.2020 e-FATURA Yenilik DevExpress Tema yükleme özelliği kapatıldı (nadiren sorun oluşturuyordu, yeni sürümü). 2012.0.0.2871
11.06.2020 Genel Yenilik Yazıcı çıktılarında kullanıcı adı ve bilgisayar isimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2871
11.06.2020 Genel Yenilik Hesap kodu değişimlerinde üst satırdaki hesap kodunun tamamını veya son hanesi hariç kopyalama sağlandı. 2012.0.0.2871
11.06.2020 Demirbaş Yenilik Demirbaş mizan fark raporunda düzenlemeler yapıldı. 2012.0.0.2871
11.06.2020 Büro Yönetimi Yenilik Müstahsil makbuz transferlerinde cari hesabın adres bilgilerinin de transferi sağlandı. 2012.0.0.2871
11.06.2020 Bordro Yenilik SGK işten çıkış nedenleri yenilendi. 2012.0.0.2871
11.06.2020 Bordro Yenilik Gelecek aya devir ve pdks aktarımlarından sonra maaş hesaplamalarında uyarıların görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2871
11.06.2020 Demirbaş Yenilik Demirbaş kaydı üzerinde hızlı sigorta, vergi ve diğer gider girişleri sağlandı. 2012.0.0.2871
11.06.2020 Ticari Yenilik Toplu lot çıkışlarında performans çalışması yapıldı. 2012.0.0.2871
09.06.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defter Arşiv penceresi yeniden yapılandırıldı, sorunlar giderildi. 2012.0.0.2871
08.06.2020 Bilanço Yenilik Fiş kontrollerine birden fazla boşluğu olan hesap kodları kontrolü ilave edildi. 2012.0.0.2871
08.06.2020 Bilanço Yenilik Fiş kontrollerine hesap kodunda büyük ve küçük harf kullanıldığı için aynı kod olan hesapların kontrolü ilave edildi. 2012.0.0.2871
08.06.2020 Demirbaş Yenilik Demirbaş satış kaydının ticari modüldeki satış belgeleri listesine aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2871
04.06.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin otomatik indirilmesi sırasında pencere üzerindeki bileşenlerin pasif olması sağlandı. 2012.0.0.2871
02.06.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defter Saklama Hizmeti satın alınmamışsa Sakla düğmesinin pasif olması sağlandı. 2012.0.0.2871
02.06.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin MD5 kayıtlarının düzeltilmesinde yaşanan sorun giderildi. 2012.0.0.2871
29.05.2020 Büro Yönetimi Yenilik Kira kayıt ekranında düğmelerin aktiflik durumları güncellendi. 2012.0.0.2870
29.05.2020 Büro Yönetimi Yenilik Kira kayıtları ve makbuz listesindeki toplu işlemler aktif olduğunda diğer işlemlerin kapatılması sağlandı. 2012.0.0.2870
29.05.2020 Büro Yönetimi Yenilik Kira kayıtları yazdırma sırasında aktif yıl veya tüm yılların yazdırılması sağlandı. 2012.0.0.2870
29.05.2020 Ticari Yenilik Paraşüt programından alış faturalarının transferi eklendi. 2012.0.0.2870
29.05.2020 Ticari Yenilik İthal malın maliyetinde arama ve kuruş farklarının ithal maliyet olan son kayda ilave edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2870
29.05.2020 Demirbaş Yenilik Bilançodaki 25 ve 26 grupların mizanı ile demirbaş kayıtlarının karşılaştırma raporu eklendi. 2012.0.0.2870
29.05.2020 Bordro Yenilik SGK meslek kodları, Belge bildirim türleri güncellendi. 2012.0.0.2870
29.05.2020 Bilanço Yenilik Maliyet kar/zarar raporu ile maliyet hesap tanımları birleştirildi. 2012.0.0.2870
23.05.2020 e-FATURA Yenilik E-Belgeler üretilirken her seferinde şablon (XSLT) dosyasının da üretilmesi sağlandı. 2012.0.0.2870
22.05.2020 e-FATURA Yenilik Referans sahasından okunan bilgi ile barkod yazılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2869
22.05.2020 Bilanço Yenilik Defteri kebir yazdırma ekranında satır aralığını girme seçeneği eklendi. 2012.0.0.2869
22.05.2020 Ticari Yenilik Toplu dönüşüm işlemlerinde belge referansı, ötv, stopaj ve damga vergisi gibi bilgilerinde aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2869
22.05.2020 Genel Yenilik Excel transferinde transfer edilen sıraya göre stok satırlarının oluşması sağlandı. 2012.0.0.2869
21.05.2020 Bordro Yenilik Ücretsiz izin ödeneği formunun her ay için ayrı ayrı hazırlanabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2869
21.05.2020 Bordro Yenilik Ücretsiz izinlerin çalışmadığı süre ile orantılayarak puantajın oluşması sağlandı. 2012.0.0.2869
21.05.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturaların transferinde kdv belge tipinin değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2869
21.05.2020 Bilanço Yenilik Gelir-gider hesaplarının kapanışı fişi içerisine 370 hesaplarının yazıldığında uyarılması sağlandı. 2012.0.0.2869
21.05.2020 Bilanço Yenilik Bakiyeler üzerinden hazırlanan gelir tablosu bulunmazsa otomatik toplamlar üzerinden hazırlanması sağlandı. 2012.0.0.2869
15.05.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defteri düzenleyenin tercihen SMMM bilgisinden okunması sağlandı. 2012.0.0.2869
14.05.2020 e-DEFTER Yenilik Berât gönderme, indirme, sorgulama sırasında görüntülenen pencereler iptal edildi. 2012.0.0.2869
12.05.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneğinin 06111 kanuna tabi olanların sgk teşvik tutarı hesaplama yöntemi değiştirildi. 2012.0.0.2868
12.05.2020 Bilanço Düzeltme Fiş girişinde düzeltilen satır üzerinde enter ile ilerlendiğinde en sonda kalıyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2868
12.05.2020 Bilanço Düzeltme T Mizan raporunda çift tıklanıldığında ilgili hesabın muavin raporunun gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2868
12.05.2020 Büro Yönetimi Yenilik Kuruç geçici vergi beyannamesinde sol taraftaki kkeg tutarının yeniden hesaplanması sağlandı. 2012.0.0.2868
12.05.2020 Bilanço Yenilik Toplu hesap kodu değiş yönteminde değiştirilecek hesap kodlarının ORKATEMP veritabanından oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2868
12.05.2020 Demirbaş Yenilik Demirbaş amortisman entegresinde grup hesaplara entegre edilememesi için hesabın sonuna 999 eklendi. 2012.0.0.2868
11.05.2020 Demirbaş Yenilik Demirbaş sisteminden oluşturulmuş amortisman entegre fişlerinin düzeltilmesine imkan sağlandı. 2012.0.0.2867
11.05.2020 e-FATURA Yenilik E-Fatura / E-Arşiv şablonunda düzeltme yapıldı (teslim şekli 2 kez yazılıyordu). 2012.0.0.2867
11.05.2020 e-FATURA Yenilik Menşei açıklaması e-irsaliye şablonuna da eklendi. 2012.0.0.2867
08.05.2020 Bilanço Yenilik e-Defter gönderimi için e-imza türü eklendi. 2012.0.0.2867
08.05.2020 Genel Yenilik Muhasebeci tanımlarına e-defteri hazırlayan kullanıcı eklendi. 2012.0.0.2867
08.05.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturalarının toplu yazdırılması sağlandı. 2012.0.0.2867
07.05.2020 e-FATURA Yenilik Özelleştirilmiş olan sorguların yanına (*) işareti konuldu, rengi kırmızı yapıldı. 2012.0.0.2867
07.05.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defter oluşturma işlemi bitince görüntülenen bilgi penceresi kaldırıldı. 2012.0.0.2867
06.05.2020 Bordro Yenilik Personel özet rapor formu yenilendi. 2012.0.0.2867
06.05.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneğine puantaj aktarım tipleri ilave edildi. 2012.0.0.2866
06.05.2020 Bordro Yenilik Puantajdaki toplu değişikliklere ssk saati ilave edildi. 2012.0.0.2866
06.05.2020 e-FATURA Yenilik Şablonlara ilişkin sorguların düzenlenebilmesini sağlayan pencere eklendi. 2012.0.0.2866
05.05.2020 e-DEFTER Yenilik E-Defter oluşturulurken kullanılan ProgressBar'da sorun vardı, düzeltildi. 2012.0.0.2866
04.05.2020 Bordro Yenilik 5510 sgk teşvik hesaplamasında işveren matrahının dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2866
04.05.2020 Bilanço Yenilik Fiş girişindeki fiş eşitleme bölümünde hesapta kdv oranı varsa kdv hesaplatılması sağlandı. 2012.0.0.2866
30.04.2020 e-FATURA Yenilik Alış e-faturalarının indirilmesinde karşılaşılan sorun giderildi (WithDate). 2012.0.0.2865
30.04.2020 e-FATURA Yenilik E-Arşiv faturalarında SGK ve Muhasebat'ın dikkate alınmaması sağlandı. 2012.0.0.2865
30.04.2020 e-FATURA Yenilik Tüm SQL sorguları veri-tabanına aktarıldı. 2012.0.0.2865
30.04.2020 e-FATURA Yenilik İhracat e-faturalarında menşeinin de görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2865
30.04.2020 e-FATURA Yenilik Siparişle ilgili eksik şablon sahaları eklendi. 2012.0.0.2865
30.04.2020 e-FATURA Yenilik Şablonda, belgeyle ilgili başlıkların düzeltilememesi sorunu giderildi. 2012.0.0.2865
29.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneği girişine ücretsiz izin talebi girişi eklendi. 2012.0.0.2865
29.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinler için puantajların otomatik aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2865
29.04.2020 Bordro Yenilik Ücretsiz izin taleplerinin xml dosyalarının sgk gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2865
29.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneği excel talep listesindeki başlangıç tarihine kadar olan sgk gün ve ücret bilgileri yenilendi. 2012.0.0.2865
27.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneğinin ilk 7 günü yarım gün ücretin otomatik gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2865
27.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneğinin 7 günden sonrası için puantajdaki çalışma tipinin otomatik gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2865
27.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneği bölümüne ücretsiz izin tipleri ilave edildi. 2012.0.0.2865
27.04.2020 Büro Yönetimi Yenilik Muhtasar beyannamesindeki ilçe kodları {MUŞ} yenilendi. 2012.0.0.2865
27.04.2020 Ticari Yenilik Alış e-fatura aktarımları tamamlandıktan sonra belge işaretinin kaldırılması sağlandı. 2012.0.0.2865
24.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneğine ait ücretsiz izin xml dosyasının otomatik İşkur sitesine yüklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2865
21.04.2020 Genel Yenilik Program güncellemeleri için gerekli ssl dosyalarının ayrı ayrı klasörlerden okunması sağlandı. 2012.0.0.2865
21.04.2020 Genel Yenilik Program tarafından otomatik oluşturulan kullanıcılar ile özel oluşturulan kullanıcıların ayrımının yapılması sağlandı. 2012.0.0.2865
20.04.2020 Bordro Yenilik Yarım Gün ödemelerini ücret cinsi saatlikler için yapıldı. 2012.0.0.2865
20.04.2020 Genel Yenilik Genel mizan raporunda ek alanlar ile ilgili iyileştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2865
20.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneğinin cari ve önceki döneme ait bilgilerinin excele gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2865
20.04.2020 Bordro Yenilik Eksik gün nedenlerine 28-Pandemi Ücretsiz İzin eklendi. 2012.0.0.2865
20.04.2020 Ticari Yenilik Alış e-fatura satırlarına tüm satırlara kopyalama seçeneği eklendi. 2012.0.0.2865
16.04.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesi versiyonları güncellendi. 2012.0.0.2865
16.04.2020 Büro Yönetimi Yenilik Kurum geçici vergi beyannamesine kanunen kabul edilmeyenler güncellendi. 2012.0.0.2865
16.04.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamelerine hasılat matrah ve kazanç sütunları ve tablosu eklendi. 2012.0.0.2865
16.04.2020 Ticari Yenilik Dizinden indirilmiş alış e-faturalarının güncellenmesi sağlandı. 2012.0.0.2865
16.04.2020 Ticari Yenilik Fiş giriş sisteminde mizan değerleri ile ilgili iyileştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2865
14.04.2020 Bordro Yenilik Yarım gün ödeneği ile ilgili ödenen ücret sgk taban rakamının altında kaldığında aradaki farkın işveren sgk matrahına atılması sağlandı. 2012.0.0.2864
13.04.2020 Genel Yenilik Mizanın excel transferinde kebir ve grup hesapların değerlerinin sıfırlanması sağlandı. 2012.0.0.2864
13.04.2020 Ticari Yenilik Dizinden aktarılmış alış e-faturalarınında görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
13.04.2020 Ticari Yenilik Tahsilat ekranındaki tutar alanlarının boş getirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
10.04.2020 Genel Yenilik Hesap kodu değişim ekranında yeni hesap kodunu hesap planından seçme imkanı sağlandı. 2012.0.0.2864
10.04.2020 Ticari Yenilik Satış e-faturalarının aktarımında cari kart bilgilerinin alıcı bölümünden aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2864
10.04.2020 Genel Yenilik Excel transferinde carinin unvandan bul seçeneğinde vergi ve T.C. kimlik numarasının boş olması şartı eklendi. 2012.0.0.2864
10.04.2020 Genel Yenilik Excel transfer modülünü satın alan kullanıcılarımızda e-fatura modülününde indirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-DEFTER Yenilik Ana ve Oluşturma pencerelerinin görev çubuğunda görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 Defter Beyan Yenilik MUHSGK Gönderiminde 3 Aylık dönem ile ilgili çalışma yapıldı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 Defter Beyan Yenilik Kiralama ile ilgili gelen hata düzeltildi. (kiralamaTevkifatTutar) 2012.0.0.2864
09.04.2020 Defter Beyan Yenilik KKEG ile ilgili çalışma yapıldı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Arşiv Transferinde İkili Kdv ve ÖİV hesaplamaları yapıldı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Arşiv Transferinde Carisi olmayan kayıtlar Hesap planından Vergi No ve TCKN sorgulaması ile bulunması sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Arşiv Transferinde Carisi olmayan kayıtlar için otomatik noterden sorgulama yapıldı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Vizite sorgulamasında adres değişikliğine uyum sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Tümşelik görünüm için "Kucult" değişkeni eklendi. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik GİB, şirket ve imzâ simgelerine üst sınırlar verildi. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Kapla ilgili hücreler e-arşiv faturalarından kaldırıldı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik GTİP numaralarının ihracat dışında da görüntülenebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Birimlerde düzenleme yapıldı (Takım = Set). 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Yazdırma işleminden sonra boş sayfa çıkarması sorunu giderildi. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Dövizli faturalarda satırlardaki sahaların TL karşılıklarının yazılması sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik E-Arşiv faturaları için "İrsaliye yerine geçer." yazısının eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Alış e-belgeleri sorgulanır iken şube kodunun dikkate alınmaması sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Alış e-belgeleri indirilirken bitiş tarihine 7 gün daha eklendi. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Mikro ihracat faturaları için düzenlemeler yapıldı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik E-Belge görüntülemede .PDF dosya oluşturulabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik E-Arşiv iptal etme işlevindeki sorun giderildi. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Düzeltme Yalnız yazısı yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Dönem dışı e-fatura ve e-irsaliyelerin indirilmemesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Ana pencerenin ve oluşturma penceresinin görev çubuğunda görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Alış e-belgelerinin aktarılması sırasında UPDATE'in de kullanılması sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Dizinden e-fatura aktarılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik E-Belgelerin görüntülenmesinde belge durumunun dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Eklenti ve kesintilerin dip toplamlardan çıkarılması sağlandı. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Düzeltme Ardaşıklık denetiminin sorgusu güncellendi. 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik EDM ve DTP portallerine otomatik giriş yapılabilmesi sağlandı (Selenium). 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik E-Belge durumlarında ve tiplerinde düzeltme yapıldı (kabul /ret). 2012.0.0.2864
09.04.2020 e-FATURA Yenilik Muhasebat için banka hesabı tanımlanmamışsa otomatik tanımlanması sağlandı. 2012.0.0.2864
08.04.2020 Bordro Yenilik Ayni eğitim gelir türü eklendi. 2012.0.0.2864
08.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneği ile ilgili puantaj gün tiplerine yarın gün ücreti eklendi. 2012.0.0.2864
08.04.2020 Bordro Yenilik İzin listesine yarın gün ücreti seçeneğine eklendi. 2012.0.0.2864
07.04.2020 Ticari Yenilik Xml transferi ile gelen satış e-faturalarının görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
07.04.2020 Ticari Yenilik Cari kart açılışında noterden sorgulaya basıldığı anda sorgulanması sağlandı. 2012.0.0.2864
07.04.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturaları listesinde yeni cari kart tanımlamak istendiğinde 320 hesaplarına konumlanması sağlandı. 2012.0.0.2864
06.04.2020 Büro Yönetimi Yenilik 3 Aylık MUHSGK gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
06.04.2020 Bordro Yenilik Kısa çalışma ödeneğine ait yeni tasarım ve kayıt detaylarının raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2864
27.03.2020 Genel Yenilik Kısa çalışma ödeneği başvuru formlarının düzenlenmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
27.03.2020 Bilanço Yenilik Kebir tanımlı mizan raporuna toplu kebir hesabı ilave edilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
23.03.2020 Ticari Yenilik Stok belge sistemindeki özet raporda dönüşüm tipine göre gruplamama seçeneği eklendi. 2012.0.0.2864
19.03.2020 Bilanço Yenilik Tüm yılların muavin raporunda stok detaylı raporunun yazılması sağlandı. 2012.0.0.2864
19.03.2020 Ticari Yenilik Sipariş belgesi üzerinde çift tıklama ile siparişin teslim edilmeyen kalan bilgilerinin raporlanması sağlandı. 2012.0.0.2864
19.03.2020 Ticari Yenilik Sipariş dönüşümlerinde sipariş tamamlandığında dönüşüm işaretinin otomatik atılması sağlandı. 2012.0.0.2864
19.03.2020 Ticari Yenilik Barkod System sipariş barkodu ve sipariş adının faturaya aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2864
19.03.2020 Ticari Yenilik Stok belge listesinde belge seri numaralarına göre iptal faturalarıda dahil eksik belgelerin listelenmesi sağlandı. 2012.0.0.2864
19.03.2020 Bilanço Yenilik Son satış belge numarasının kayıt edilmesinde belge numarası 0 ise kayıt edilmemesi sağlandı. 2012.0.0.2864
16.03.2020 Genel Yenilik Standart excelden demo kayıtlarının yüklenmesi durumunda mevcut kayıtların bozulacağı ile ilgili genel uyarılar eklendi. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Genel Yenilik 100 kasa hesabına ait döviz hesaplarının otomatik açılması sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Genel Yenilik Excel fiş girişinde üst satırı kopyala seçeneğinde yeni kayıt ve düzeltmenin dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Otomatik gider fiş şablonlarında yeni kayıt giriş ekranı tasarlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Genel Yenilik Beyanname versiyonları ayarlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Genel Yenilik KKEG hesap kodlarının oluşumunda 689 veya 770 hesaplarının altına açılması sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Genel Yenilik Döviz kuru seçiminde ilgili tarihten geriye doğru 1 haftalık kayıtların görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Genel Yenilik TCMB kurlarının indirilmesinde daha önce indirilmiş kurların silinerek tekrar indirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Ödeme sisteminde + veya - tuşları ile fiş detayının görüntülenebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Fatura giriş ekranında sağ alt köşede döviz ve tl alt toplamların yan yana gösterimi sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Fatura girişinde daha önce girilmiş belgenin kayıt edilmemesi sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Alıcı e-posta adresinin @sgk.gov.tr veya @muhasebat.gov.tr olması durumunda zorunlu alanların açılması sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Alış e-faturaların indirilmesi aşamasında firmaya gelen e-arşiv faturalarınında indirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Fatura içerisindeki kalan stok mizan raporunun her satırda yenilenmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Barkod System sipariş barkodu ve sipariş açıklamasının aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Ticari Yenilik Yeni stok kartında resim eklenmesi aşamasında gelen uyarı mesajı düzeltildi. 2012.0.0.2863
16.03.2020 Genel Yenilik Excel transferinde şablon ayarlarının kopyalanmasında rapor alanlarının aktarılmaması sağlandı. 2012.0.0.2863
05.03.2020 Genel Yenilik Sabit excel şablonundan demo kayıt aktarımı sağlandı. 2012.0.0.2863
05.03.2020 Genel Yenilik Bazı özel yazılımların exceldeki yevmiye defteri bilgilerinin aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2863
05.03.2020 Bilanço Yenilik Binek otoların gideri ve kirası ile ilgili fiş girişi, evrak girişi ve otomatik fiş şablonlarında yenilik yapıldı. 2012.0.0.2863
05.03.2020 Bilanço Yenilik KDV şablonu, ÖTV listesinde yenilik yapıldı. 2012.0.0.2863
05.03.2020 Bilanço Yenilik BA-BS formlarında belge seri no ve karşı hesap kodunun dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2863
05.03.2020 Bilanço Yenilik Hesap açma ekranında son açılan hesap koduna göre yeni hesap kodunun oluşması sağlandı. 2012.0.0.2863
05.03.2020 Ticari Yenilik Nispi, Asgari ve Maktu ö.t.v. ile ilgili hesaplamalar eklendi. 2012.0.0.2863
26.02.2020 Ticari Yenilik Belge kopyalama anında ek adres bilgisininde kopyalanması sağlandı. 2012.0.0.2863
26.02.2020 Ticari Yenilik Dönüştürülmüş belgenin de kopyalanabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Defter Beyan Yenilik MUHSGK'da İşyeri Kodu ve Adres No,Ödeme Tür alanları gönderilemiyordu, Düzeltildi. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Serbest meslek makbuzları için kdv muafiyet kodu eklendi. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Bilanço Yenilik Ba-Bs formlarına 250 hesap kodu eklendi. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Genel Yenilik Faaliyet kodları yenilendi. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Bilanço Yenilik Poşet beyannamesi versiyonu yenilendi. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Ticari Yenilik Stok belge listesine toplu belge numaralarından arama eklendi. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Ticari Yenilik Stok belge listesinde arama bölümleri geliştirildi. 2012.0.0.2863
20.02.2020 Genel Yenilik Excelden hesap planı ve muhasebe fişleri transferinde özel hesap kodu alanına göre yeni hesap koduna transferi sağlandı. 2012.0.0.2863
19.02.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Yetkilendirme ile ilgili çalışma yapıldı. 2012.0.0.2863
14.02.2020 Ticari Yenilik Carilerin e-fatura mükellefiyeti sorgulamasında e-faturaya geçiş tarihlerinin de görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
14.02.2020 Ticari Yenilik Belge numarasından e-belgenin durumunun sorgulanması sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Genel Yenilik Excel transfer bölümüne cari, stok ve belgeler için transfer kodu {Cariler için eski kodu} alanının transfer edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Genel Yenilik Tüm sistemde e-posta alanının 1000 karakter yazılabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Bilanço Yenilik Xml e-Defter transferinde tümleşik hesap kodunun ayrıştırılması ve belge tipi oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Makbuz belge numarasından belgenin durumunun sorgulanması sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Ticari Yenilik Eski stok maliyet yönteminde negatif stokların devirlerini ayrı bir belge olarak oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Bordro Yenilik Hizmet belgesinin VER2 gönderimi ve özel hesap dönemi için gönderimi ayarlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Demirbaş Yenilik Demirbaş kaydının yazdırılması kodu, barkodu, adı vb. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Ticari Yenilik Fatura girişinde sağ klik menüsü gruplandı ve fonksiyonların girilen fiyat tipine göre güncellenmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Ticari Yenilik Türk-Sat ve Türk Telekom alış e-faturalarındaki indirim bölümlerinin aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Ticari Yenilik Sipariş takip sistemindeki fiyatların fatura içindeki fiyat giriş tipine göre ayarlanması sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Genel Yenilik Excel tranfer şablonundaki zirai ürün kayıtlarının transferinde kayıt yeri seçilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzlarının EDM sistemine gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Hizmet Belgesinin SGK e-Bildirge v2 sayfası üzerinden gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Hizmet Belgesinin 2019 , Özel Hesap dönemi (2020) için SGK e-Bildirge v2 sayfası üzerinden gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik İnteraktif VD e-Arşiv Fatura Listesinde Mükerrer olan kayıtların dikkate alınmadan, sadece birtanesinin aktarımı sağlandı. 2012.0.0.2863
13.02.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Defter Beyan MuhSGK gönderiminde İstihdam Tevşik alanları ile ilgili çalışma yapıldı. 2012.0.0.2863
11.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik MUHSGK beyannamesine hizmet belgesi hariç seçeneği eklendi. 2012.0.0.2863
10.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik 01-03-2020 tarihine kadar muhtasar beyannamesine girildiğinde beyanname tipi muhtasar olarak gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Genel Yenilik Stok birim adını bulan function yenilendi. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Genel Yenilik Ö.T.V. listesi, Ülke kodları, Vergi Daireleri vb. bazı ortak kullanım tabloları yenilendi. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Genel Yenilik Excel transfer modülüne fatura aktarımında kullanılabilecek fiyat tipi ve fiyat / tutar alanları ilave edildi. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Genel Yenilik Beyanname versiyonları yenilendi. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Bilanço Yenilik Hesap planına grup kodları ilave edildi. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Ticari Düzeltme Dashboard raporunun 2. kez tıklandığında açılamama sorunu giderildi. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Genel Yenilik Toplu e-posta gönderiminde gönderici e-posta adresinin kayıt edilmesi ve geri cevapların ilgili e-posta adresine düşmesi sağlandı. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Genel Yenilik Carilerin e-fatura mükellefiyeti sorgulamasında alıcı e-posta adresinde @muhasebat.gov.tr varsa özel çalışma tipi muhasebat otomatik belirlenmektedir. 2012.0.0.2862
10.02.2020 Genel Yenilik Excel transferinde kdv oranı bulma yönteminde önce yuvarlama yaptırıldı daha sonra tam sayı değerinin alınması sağlandı. 2012.0.0.2862
06.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik MUHSGK2 Beyannamesi eklendi. 2012.0.0.2862
06.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik MUHSGK beyannamesine hangi kayıtlardan hazırlanacak seçeneği eklendi. 2012.0.0.2862
06.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik Muhtasar dönemi 3 aylık olanlar için aylık hizmet belgesi gönderebilme seçeneği eklendi. 2012.0.0.2862
06.02.2020 Bilanço Yenilik Poşet beyannamesinde dönem tipi eklendi. 2012.0.0.2862
04.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik Firma listesinde firma düzelt seçeneği eklendi. 2012.0.0.2862
04.02.2020 Genel Yenilik Toplu e-posta gönderiminde gönderici eposta adresininde kayıt edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2862
03.02.2020 Ticari Yenilik Stok belgelerine kopyalama seçeneği eklendi. 2012.0.0.2861
03.02.2020 Büro Yönetimi Yenilik MUHSGK versiyon güncellendi. 2012.0.0.2861
03.02.2020 Defter Beyan Yenilik Dönembaşı gönderiminde firma faaliyet kodu eklendi. 2012.0.0.2861
31.01.2020 Bordro Yenilik Sene sonu devirde gelecek yıla ait izinlerin devir edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
31.01.2020 Bordro Yenilik Sendika modülü ile yıllık izin haklarında daha fazla sürelerle izin girme hakkı verildi. 2012.0.0.2861
31.01.2020 Ticari Yenilik Yazdırılan faturanın eposta gönderiminde pdf dosya adının kullanıcı isteğine göre ayarlanması sağlandı. 2012.0.0.2861
29.01.2020 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesi damga vergisi tutarı yenilendi. 2012.0.0.2861
29.01.2020 Genel Yenilik e-Arşiv faturalarının gib portalından indirilmesi için menüye eklendi. 2012.0.0.2861
27.01.2020 Ticari Yenilik İade e-faturalarının senaryosunun temel fatura olarak gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
27.01.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik Interaktif vergi dairesindeki e-arşiv faturalarının listelenmesi ve muhasebeleştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
24.01.2020 Ticari Yenilik Excel transfer modülünde vergi no ve T.C. kimlik no 11111111111 veya 22222222222 olanların hesap kodundan bulunması engellendi. 2012.0.0.2861
24.01.2020 Ticari Yenilik Benzin istasyonu otomasyon sistemine asis programı ilave edildi. 2012.0.0.2861
24.01.2020 Büro Yönetimi Yenilik Muhtasar dönemi 3 aylık olanlarla ilgili muhtasar ve hizmet belgesi beyannamesinde çalışmalar yapıldı. 2012.0.0.2861
24.01.2020 Ticari Yenilik Transfer işleminde e-belge numaralarının değişmeden önceki numalarının stok belge sisteminde gözükmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
23.01.2020 Ticari Yenilik e-fatura alışları transferinde tek belge için veya toplu olarak cari hesap kodu değiştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
23.01.2020 Ticari Yenilik Alış e-fatura transferindeki açıklamaların dönüşümü aktar, stok ve stoksuz yerine fatura ve muhasebe fişi olarak değiştirildi. 2012.0.0.2861
23.01.2020 Ticari Yenilik Alış belge girişinde e-arşiv belgeleri otomatik kağıt olarak değiştirildi. 2012.0.0.2861
23.01.2020 Ticari Yenilik Alış e-fatura durumlarının sorgulanmasında performans çalışması yapıldı. 2012.0.0.2861
23.01.2020 Ticari Yenilik Belge numarası 10 haneden az olan e-arşiv belgelerinin e-belge tipinin Kağıt olarak değiştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
22.01.2020 Ticari Yenilik «Yönetici BakışÂ» Raporuna yıllara göre cari ve stok raporu ilave edildi. 2012.0.0.2861
21.01.2020 Ticari Yenilik e-Fatura «Entegratör Modülünde» muhasebeci ve düzenleyen bilgilerin zorunluluğu kaldırıldı. 2012.0.0.2861
21.01.2020 Ticari Yenilik Gönderilmiş e-belgelerin(e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM...) durumlarının otomatik sorgulanması sağlandı. 2012.0.0.2861
21.01.2020 Ticari Yenilik e-Faturaların seri ve belge numaralarının «Firma Tanımlamalarından» Kaldırılarak, mevcud fatura kayıtlardan otomatik oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2861
21.01.2020 Ticari Yenilik Şubelere özel e-belge seri no tanımlanabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
21.01.2020 Ticari Yenilik «İhracat / İthalat» bilgileri bölümüne, banka bilgilerinin aktarım imkanı sağlandı. 2012.0.0.2861
21.01.2020 Bordro Yenilik Harcırah dilim ve tutarları yenilendi. 2012.0.0.2861
21.01.2020 Genel Yenilik Genel firma ve şube tanımlamarında, «gönderici e-posta» adresinin otomatik bulunması sağlandı. 2012.0.0.2861
20.01.2020 Büro Yönetimi Yenilik Gönderilmiş e-makbuzların düzeltme ve silme sırasında uyarı verilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
20.01.2020 Ticari Yenilik Toplu belge kopyalama işleminde e-belge numarasının otomatik oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2861
20.01.2020 Ticari Yenilik Stok belge sisteminde yazdır tıklanıldığında e-belge yazdır veya tasarlanmış belge yazdırılsın seçeneği eklendi. 2012.0.0.2861
20.01.2020 Ticari Yenilik Sene sonu stok devirlerinde önceliğin miktar alanına göre devredilmesi veya miktar 0 ise iskonto veya fark faturalarının oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2861
20.01.2020 Bordro Yenilik Personel icralarının devirlerinde kalan icra tutarı varsa ilgili personelin devir edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
20.01.2020 Ticari Yenilik Firma tanımlarında genel şifre tanımlarında bazı tiplerin {e-fatura, e-defter vb} oluşmaması sağlandı. 2012.0.0.2861
17.01.2020 İnternet Aksiyonları Yenilik E-Belge e-Arşiv Portalına Firma'nın Maliye Şifreleri ile direkt giriş sağlandı. 2012.0.0.2861
17.01.2020 Ticari Yenilik e-Fatura ve e-İrsaliye mükellefiyeti sorgulama yöntemi değiştirildi. 2012.0.0.2861
17.01.2020 Ticari Yenilik Cari kartlar listesine tüm carilerin e-fatura ve e-irsaliye mükellefiyetlerinin sorgulanması sağlandı. 2012.0.0.2861
17.01.2020 Ticari Yenilik Stok belge listesinde toplu işlemler bölümüne tüm e-belgelerin durumlarının sorgulanması eklendi. 2012.0.0.2861
17.01.2020 Ticari Yenilik Gönderilmiş e-belgelerin pdf olarak indirilmesi ve görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
17.01.2020 Ticari Yenilik Alış e-belgelerinin durumlarının sorgulanması ve varsa pdf olarak indirilip görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
17.01.2020 Bilanço Yenilik KDV Beyannamesindeki belge seri kontrolü bölümünde başlangıç ve bitiş tarihleri eklendi. 2012.0.0.2861
17.01.2020 Ticari Yenilik Taslakta, red edilmiş veya hatalı e-belgelerin renklerinin kırmızı olarak gözükmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
16.01.2020 Ticari Yenilik Carilerin e-fatura ve e-irsaliye mükellefi sorgulama yöntemi değiştirildi. 2012.0.0.2861
16.01.2020 Ticari Yenilik Stok belge sisteminde toplu işlemler bölümüne e-Belgelerin durumlarının sorgulanması eklendi. 2012.0.0.2861
16.01.2020 Ticari Yenilik Gönderilmiş e-Belgeler üzerinde yazdıra basıldığında pdf indirip yazdırma imkanı sağlandı. 2012.0.0.2861
14.01.2020 Defter Beyan Yenilik Defter Beyan programında arayüzde anlaşılabilirlikle ilgili çalışma yapıldı. 2012.0.0.2861
10.01.2020 Bilanço Yenilik Adat hesaplatılmasında pozitif, negatif ve tüm bakiyelere göre adat hesaplatılma seçeneği eklendi. 2012.0.0.2861
10.01.2020 Büro Yönetimi Yenilik Diğer serbest meslek makbuzu için ubl düzeltilmesi yapıldı. 2012.0.0.2861
10.01.2020 Defter Beyan Yenilik DBS'ye Faaliyet kodunun otomatik gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
09.01.2020 Genel Yenilik Excel transferinde e-fatura ve e-arşiv numaralarını düzelt seçeneklerinin kayıt edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
09.01.2020 Ticari Yenilik Belge detayında son kullanım tarihi otomatik açık gelmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
09.01.2020 Ticari Yenilik Gönderilmiş e-faturanın yeniden oluşturulması için kayıt damgasının fatura içinden değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2861
09.01.2020 İşletme Yenilik Firma tanımında faaliyet kodu zorunlu hale getirildi. 2012.0.0.2861
07.01.2020 Büro Yönetimi Yenilik Müstahsil ve diğer serbest meslek makbuzu kayıtlarının muhasebe bürosuna gönderimi eklendi. 2012.0.0.2860
07.01.2020 Ticari Yenilik Yurtdışı faturalarının otomatik e-fatura olarak gelmesi ve mikro ihracat için düzeltme hakkı verilmiştir. 2012.0.0.2860
07.01.2020 Bordro Yenilik Kıdem tazminatı tavanı değerleri girilmiştir. 2012.0.0.2860
06.01.2020 Demirbaş Yenilik Bağlantısı kopmuş demirbaşların alış belgelerinin oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2860
06.01.2020 Ticari Yenilik e-Arşiv belgelerinin kayıt anında yazdırılması sağlandı. 2012.0.0.2860
03.01.2020 Web-İnsan Kaynakları Yenilik Arayüzde değişiklikler yapıldı. 2012.0.0.2859
03.01.2020 Web-İnsan Kaynakları Yenilik İzin ve avansların firma dönem dışına girişi engellendi. 2012.0.0.2859
03.01.2020 Web-İnsan Kaynakları Yenilik İzin ve avansların sonraki yıllarda da aktifleştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Defter Beyan Yenilik Kayıt gönderimi kontrollerine, Belge türü kontrolü eklendi. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Defter Beyan Yenilik Kayıt gönderiminde performans çalışması yapıldı. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Bordro Yenilik 2020 yılının asgari ücret, tatiller ve diğer tanımlamaların yüklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Ticari Yenilik Excel transfer anında e-Arşiv belge numaralarının oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Genel Yenilik e-İrsaliyelerin de excel transferi ile transfer edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Bilanço Yenilik e-Defter saklama hizmetinin farklı entegratörlere gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Genel Yenilik Sene sonu devirde tabloların devirleri kontrol edildi. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Demirbaş Yenilik Demirbaş kayıt girişinde adetlerin 100 adetin üzerinde girildiğinde uyarı verilmesi sağlandı. 2012.0.0.2859
31.12.2019 Ticari Düzeltme Birden fazla satırı olan irsaliyelerin toplu dönüşümündeki sorun düzeltildi. 2012.0.0.2859
25.12.2019 Genel Yenilik Excel transferinde 2020 yılından sonra e-Arşiv faturalarında da numaraların otomatik düzenlenebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2858
24.12.2019 Genel Yenilik DOS ORKA programından kayıtların transferinde son firma kodunu bulma yöntemi değiştirildi. 2012.0.0.2858
24.12.2019 Genel Yenilik Serbest tanımlı mizan, muavin raporunda rapor tanım ekranı düzenlendi. 2012.0.0.2858
24.12.2019 Genel Yenilik Diğer programlardan cari ve stok kartlarının SQL Transfer modülü ile transfer edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2858
24.12.2019 Genel Yenilik Günlük kontrollere kalan disk raporunun alınması sağlandı. 2012.0.0.2858
23.12.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil ve e-SMM makbuzlarına not eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2858
23.12.2019 Ticari Düzeltme Ödeme sisteminden çek çıkışlarının yazdırılaması sorunu düzeltildi. 2012.0.0.2858
23.12.2019 Büro Yönetimi Yenilik Makbuzlar listesine e-Makbuz gönder, görüntüle seçenekleri üst bölüme eklendi. 2012.0.0.2858
23.12.2019 Ticari Yenilik Transit ve Hizmet faturalarınn kağıt fatura olarak veya e-arşiv fatura olarak gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2858
23.12.2019 Genel Yenilik Firma tanımlarında eksik alanlarla ilgili uyarı mesajı değiştirildi. 2012.0.0.2858
18.12.2019 Genel Yenilik Terminal tanımlarında excel çıktı klasörünün ve excel versiyonunun belirlenmesi sağlandı. 2012.0.0.2858
18.12.2019 Bordro Yenilik 27103 ve 37103 sgk teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde sgk işsizlik hesaplarına entegre edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2858
12.12.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-Müstahsil makbuzu gönderimi sağlanmıştır. 2012.0.0.2858
12.12.2019 Genel Yenilik Serbest meslek makbuzu transferinde muhasebecinin de seçilmesi sağlanmıştır. 2012.0.0.2858
12.12.2019 Demirbaş Yenilik Dönem sonu ayrılmayan amortisman tutarının güncellenmesi sağlanmıştır. 2012.0.0.2858
12.12.2019 Ticari Yenilik Stok kartlarında kullanılmayan alanların kapanması sağlanmıştır. 2012.0.0.2858
12.12.2019 Genel Yenilik Müstahsil makbuz transferinden vergi tutarları verilmişse orandan hesaplama iptal edildi. 2012.0.0.2858
12.12.2019 Genel Yenilik Müstahsil makbuz transferinde hesap kodları gönderilmiş ise dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2858
09.12.2019 Ticari Yenilik Muavin defter raporunda belge tipinin adının da görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2857
06.12.2019 Defter Beyan Yenilik Demirbaş Alışı ve Satışı ile ilgili sistem düzenlemeleri uygulandı. 2012.0.0.2857
06.12.2019 İnternet Aksiyonları Yenilik e-Tebligat Ek İndirme sorunu düzeltildi. 2012.0.0.2857
06.12.2019 Ticari Yenilik Tanımlı fiyatlara göre üretim reçetelerinin çalıştırılması sağlandı. 2012.0.0.2857
05.12.2019 Ticari Yenilik Excel veri tranferinde belge tarihine göre e-fatura belge serilerinin oluşması sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-Serbest meslek makbuzlarına banka bilgilerinin eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-Serbest meslek makbuzunun gönderilmeden görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Bordro Yenilik SGK Eksik gün nedenlerine 25. madde ilave edildi. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Ticari Yenilik Çek, senet ve vadeli slip işlemlerinde başlık bilgilerinin kayıt edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Ticari Yenilik e-Fatura belge numaralarının belirli tarihlere göre özel seri ve numara oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Ticari Yenilik Müstahsil makbuzunda vergilerin max. tutarlarının tanımlanması ve kontrolü sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Bordro Yenilik Exceldeki alt alta belirtilen günlük puantaj raporlarının transferinde sgk ve vergi profillerinin transferi sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Bilanço Yenilik Fiş detayında kullanılmayan alanların * alan seçim listesinde görüntülenmemesi sağlandı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Ticari Yenilik Tüm faturalar listesine girildiğinde satın alınmamış veya kullanılmayan {ÖTV, ÖİV, Stopaj, e-Fatura vb.} gibi alanların otomatik kapanması ve performans çalışmaları yapıldı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Genel Yenilik İlk defa tanımlanan ek alanlar için, otomatik oluşturulan kayıtların transferi hızlandırıldı. 2012.0.0.2857
28.11.2019 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporunda standartta gelen alanların tanımlı bordrorada seçilmemesi sağlandı. 2012.0.0.2857
18.11.2019 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporunda standart alanlar tekrar seçildiğinde de raporun hazırlanması sağlandı. 2012.0.0.2856
18.11.2019 Bordro Yenilik Tanımlı bordro raporundaki alanların sıra numarasına göre sıralandıktan sonra oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2856
18.11.2019 Genel Yenilik Puantaj bilgilerinin alt alta olan excelin transferine sgk ve vergi profili eklendi. 2012.0.0.2856
18.11.2019 Demirbaş Yenilik Son yıl amortismanın amortisman oranı üzerinden hesaplaması seçildiğinde kuruş farklarının düzeltilmesi sağlandı. 2012.0.0.2856
18.11.2019 Demirbaş Yenilik Amortisman hesaplaması ekranına hesaplanmış değerlerin silinmesi için buton eklendi. 2012.0.0.2856
12.11.2019 Bilanço Yenilik Hızlı hesap kodu ekranına mizan raporu eklendi. 2012.0.0.2856
12.11.2019 Ticari Yenilik Alış e-fatura transferinde ötv tutarlarının transferi sağlandı. 2012.0.0.2856
08.11.2019 Ticari Yenilik e-İrsaliye için firma, cari ve belge sisteminde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 2012.0.0.2856
08.11.2019 Ticari Yenilik e-İrsaliye için ayrı seri no takip sistemi geliştirilmiştir. 2012.0.0.2856
08.11.2019 Ticari Yenilik Excelden muhasebe fişleri transferinde tüm hesap türlerinin içeriye aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2856
30.10.2019 e-FATURA Yenilik Bankaların eklenip eklenmemesine karar veren filtre geliştirildi. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Ticari Yenilik Fatura içindeki fiyat giriş tipinin ayarlardan seçilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Demirbaş Yenilik Defter beyan sistemi için demirbaş kodunun sayısal olarak girişine izin verildi. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Bordro Yenilik PDKS modülünde günlük çalışmayı geçerse mesai hesapla uygulamasındaki günlük çalışma süresi kaynağı değiştirildi. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Bordro Yenilik Personel özet raporlarındaki çalışma yeri raporuna meslek grubu ve sgk meslek kodu eklendi. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Ticari Yenilik Yeni yazar kasa giriş ekranında okunan barkod değerinin stok ek kodunda da aranması sağlandı. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Büro Yönetimi Yenilik Diğer serbest meslek makbuzunda makbuzu kesen firma ile girilen firma kodu aynı ise girilen firma kodunun silinmesi sağlandı. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Ticari Yenilik Fatura girişinde iç ve dış iskonto girebilme imkanı sağlandı. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Bordro Yenilik 4447 için asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarının hesaplanmasında kümülatif vergi matrahının da dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2856
24.10.2019 Genel Yenilik Enflasyon oranlarının yenilenmesi sağlandı. 2012.0.0.2856
17.10.2019 Defter Beyan Yenilik Tevkifatlı Alışlar gönderimi konusunda Tevkifat Oranı gönderimi zorunlu duruma getirildi, Çalışması yapıldı. 2012.0.0.2855
17.10.2019 Defter Beyan Yenilik Demirbaş Satışı konusunda düzeltme yapıldı. 2012.0.0.2855
17.10.2019 İnternet Aksiyonları Yenilik İşkur Bildirimi işlemlerinde performans iyileştirmesi yapıldı. 2012.0.0.2855
11.10.2019 e-FATURA Yenilik Fatura satırlarında yer alan inirim oranının yukarı yuvarlanması sağlandı. 2012.0.0.2855
11.10.2019 e-FATURA Yenilik IBAN numaralarından tirelerin kaldırılması sağlandı (muhasebat). 2012.0.0.2855
10.10.2019 e-FATURA Yenilik Şablon hesap kodu ile cari hesap kodunun denkliğine göre varsayılan seçimi yapılması sağlandı. 2012.0.0.2855
10.10.2019 e-FATURA Yenilik Bankalar sorgusu geliştirildi (döviz kuru denkliği kıstası getirildi). 2012.0.0.2855
10.10.2019 e-FATURA Yenilik Muhasebat e-faturaları için geliştirmeler yapıldı. 2012.0.0.2855
09.10.2019 Ticari Yenilik e-Arşiv yazar kasa modülü geliştirildi. 2012.0.0.2855
04.10.2019 Ticari Yenilik Fatura girişinde fiyat giriş tipi eklendi. 2012.0.0.2855
04.10.2019 Bordro Yenilik Şubelerin sgk meslek grup kodlarının değiştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
01.10.2019 Ticari Yenilik Eğitim kurumları için öğrenci giriş ekranı yeni dizayn edildi. 2012.0.0.2855
01.10.2019 Ticari Yenilik Öğrenci taksit girişinde grupların ve stok kartının değiştirilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
01.10.2019 Ticari Yenilik Eğitim kurumları öğrenci listelerinde taksit toplamlarını gösteren raporlar ilave edildi. 2012.0.0.2855
01.10.2019 Ticari Yenilik Eğitim kurumları için öğrenci dökümanları güncellendi. 2012.0.0.2855
30.09.2019 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin no'landırılması sırasında e-defter mükellefiyet başlangıcının dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2855
30.09.2019 e-DEFTER Yenilik E-Defter raporlarının Digital Planet'e gönderilebilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
30.09.2019 e-FATURA Yenilik Bankalar sorgusundan şube kodu kıstası kaldırıldı. 2012.0.0.2855
30.09.2019 e-FATURA Yenilik Gönderilmemişleri listele sorgusu geliştirildi. 2012.0.0.2855
27.09.2019 Bilanço Yenilik Adat hesaplamalarında fiş tarihi vade tarihi olarak eşitlendi. 2012.0.0.2855
27.09.2019 Genel Yenilik Toplu e-posta gönderiminde sadece mutabakatı onaylanmamışların tekrar gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
27.09.2019 Ticari Yenilik Açık tutar girişlerinde grupların değiştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
27.09.2019 Ticari Yenilik Açık tutar girişinde öğrencilerin bakiyelerinin görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
27.09.2019 Genel Yenilik Hızlı sipariş raporunda belge tipi, departman vb. alanların açıklamalarının görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
27.09.2019 İşletme Yenilik Evrak girişinde fiş tarihinin değiştirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
25.09.2019 e-DEFTER Yenilik DTP bağlantı yapılandırması değiştirildi. 2012.0.0.2855
25.09.2019 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin yedekten açılması işlevi geliştirildi. 2012.0.0.2855
25.09.2019 e-DEFTER Yenilik E-Defterlerin silinmesi sırasında oluşan KBO'nın silmemesi hatası giderildi. 2012.0.0.2855
24.09.2019 e-FATURA Yenilik Sipariş ve İrsaliye sorguları geliştirildi. 2012.0.0.2855
23.09.2019 Ticari Yenilik Fatura giriş ekranında faturaya bağlı irsaliye tarih ve numaralarının serbest girişi sağlandı. 2012.0.0.2855
23.09.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-SMM tasarımında kullanılan logonun belge tarihinin üst kısmında çıkması sağlandı. 2012.0.0.2855
23.09.2019 Ticari Yenilik Depo giriş ve çıkış işlemlerinde tanımlı olan alış ve satış fiyatlarının getirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
23.09.2019 Bordro Yenilik Personelin daha önce çalıştığı işyerleri giriş ekranına meslek kodu ve sgk meslek kodu eklendi. 2012.0.0.2855
23.09.2019 Bordro Düzeltme Meslek kodları listesine girip çıkıldığında terminal tanım için gelen hatalar düzeltildi. 2012.0.0.2855
23.09.2019 Büro Yönetimi Yenilik Firma seçilmeden sadece cari hesap seçilerek kesilen serbest meslek makbuz entegresinde hata düzeltildi. 2012.0.0.2855
23.09.2019 Ticari Yenilik Üretim sevk fişleri listesinde alış, satış ve departmanlar listesi eklendi. 2012.0.0.2855
23.09.2019 e-FATURA Yenilik Durum Sorgulaması sırasında fatura seri ve numarasının entegratöre göre güncellenmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
20.09.2019 e-FATURA Yenilik EDM Bilişim entegrasyonu tamamlandı. 2012.0.0.2855
20.09.2019 e-FATURA Yenilik Entegrasyonlara ilişkin âtıl kodlar silindi. 2012.0.0.2855
20.09.2019 e-FATURA Yenilik Alış e-faturalarının fatura tarihine göre indirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
18.09.2019 Ticari Yenilik Fatura içerisine kopyalama tiplerine son kullanım tarihi eklendi. 2012.0.0.2855
18.09.2019 Bordro Yenilik Firma organizasyon şemasına resimler, meslek kodları ve alt kırılımdaki adetler ilave edildi. 2012.0.0.2855
18.09.2019 Genel Yenilik Tek firmanın yedeği alınması durumunda seçili olan dosya adına göre alması sağlandı. 2012.0.0.2855
17.09.2019 Bilanço Yenilik Genel mizan raporunda hesap planındaki departmanlara göre gruplama imkanı getirildi. 2012.0.0.2855
17.09.2019 Bordro Yenilik Organizasyon şeması oluşturma, düzeltme ve silme işlemleri eklendi. 2012.0.0.2855
12.09.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-SMM kalan kontör 100 adetin altına düştüğünde otomatik uyarması sağlandı. 2012.0.0.2855
12.09.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-SMM kalan kontörün raporlanması ve portal ana sayfasına giriş sağlandı. 2012.0.0.2855
10.09.2019 e-FATURA Yenilik Alıcı Ürün / Hizmet Kodu (SeriNo)'nun sorgusu geliştirildi. 2012.0.0.2855
10.09.2019 e-FATURA Yenilik Şablon dosya seçilmediği zaman varsa GIB.XLST'nin kullanılması sağlandı. 2012.0.0.2855
10.09.2019 e-FATURA Yenilik Şablon dosyalara ilişkin âtıl kodlar silindi, konuya ilişkin hata giderildi. 2012.0.0.2855
04.09.2019 e-FATURA Yenilik İlk irsaliyenin belge bilgilerinde görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2855
27.08.2019 Ticari Düzeltme Fatura girişinde 2. satırdaki lot sisteminin çağrılmasındaki sorun düzeltildi. 2012.0.0.2854
27.08.2019 Ticari Yenilik Üretim modülüne pratik stok mizan raporu eklendi. 2012.0.0.2854
26.08.2019 Büro Yönetimi Yenilik Serbest meslek, müstahsil ve gider pusulası ekranları düzenlendi. 2012.0.0.2854
26.08.2019 Bilanço Yenilik Hızlı kod aramada kayıt yoksa aranacak açıklama bölümüne konumlanması sağlandı. 2012.0.0.2854
26.08.2019 Bilanço Yenilik Düzeltilmek istenen fiş başka bir kullanıcı tarafından düzenleniyorsa kim tarafından düzeltildiği bilgisi verildi. 2012.0.0.2854
08.08.2019 e-FATURA Yenilik Dövizli faturalarda Ö.T.V. tutarının faturadan okunabilmesi sağlandı. 2012.0.0.2854
08.08.2019 e-FATURA Yenilik Döviz kurunu gösterme seçilince döviz kurunun notlar bölümünden de kaldırılması sağlandı. 2012.0.0.2854
06.08.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-SMM firma logosu ile gönderimi sağlandı. 2012.0.0.2854
06.08.2019 Büro Yönetimi Yenilik Gönderilen e-SMM pdf çıktısının indirilmesi ve yazdırılması sağlandı. 2012.0.0.2854
06.08.2019 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamesindeki ekler bölümündeki son fatura bilgileri, kkeg ve indirimli kurumlar tablosundaki eksik alanlar ilave edildi. 2012.0.0.2854
29.07.2019 Bilanço Yenilik Fiş listesinde fiş entegre işaretinin kaldırılması veya eklenmesi sağlandı. 2012.0.0.2854
26.07.2019 Ticari Yenilik Hızlı depo hareketi girişinde hesap makinesindeki değerin aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2854
26.07.2019 Ticari Yenilik Gümrük beyan listesinin belge tarihi veya gçb tarihine göre alınması sağlandı. 2012.0.0.2854
26.07.2019 Ticari Yenilik Yüklenilen kdv listesinde satış raporundaki belge tipi seçimli hale getirildi. 2012.0.0.2854
25.07.2019 Genel Düzeltme Orka DOS transferinde şube bilgilerinin aktarılmasında şube kodu güncellenmiyordu gerekli çalışmalar yapıldı. 2012.0.0.2854
25.07.2019 Genel Yenilik Raporların xlsx formatında gönderilmesi sağlandı. 2012.0.0.2854
25.07.2019 Büro Yönetimi Yenilik Serbest meslek, müstahsil gibi makbuz listelerinde tarih, firma ve e-smm durum sorgualama imkanı sağlandı. 2012.0.0.2854
25.07.2019 Bilanço Düzeltme Fiş kopyalama anında belge numarası uzun olan fişlerde belge no - karakterli oluşuyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2854
23.07.2019 Bordro Yenilik Şubeler arası personel transferinde geçen yıl kullanılmayan izin günü devir edilmesi sağlandı. 2012.0.0.2854
23.07.2019 Büro Yönetimi Yenilik e-Serbest Meslek Makbuzu gönderimi sağlandı. 2012.0.0.2854
23.07.2019 Ticari Yenilik Fatura içerisindeki ekstra açıklamaya göre muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2854
19.07.2019 e-FATURA Yenilik Tevkifatlı faturaların yazdırılması sorunu giderildi. 2012.0.0.2854
18.07.2019 e-FATURA Yenilik GTİP numarasının görüntülenmesi konusundaki şablon dosyası sorunu giderildi. 2012.0.0.2854
18.07.2019 e-FATURA Yenilik Şablon dosyası adının İngilizce harflerle kayıt edilmesi sağlandı (E-Belge Görüntüleyici için). 2012.0.0.2854
18.07.2019 Defter Beyan Yenilik Satış Türü : Diğer kayıtların gönderiminde kdvsizIslem = hayır gönderimi sağlandı. 2012.0.0.2854
18.07.2019 Defter Beyan Yenilik Birden fazla satırı olup, sonra ki satırlarda İstisna kodu varsa, dikkate alınmıyordu, Gönderimi sağlandı. 2012.0.0.2854
18.07.2019 Defter Beyan Yenilik Çoklu satırlı belgelerde hata olduğunda hatanın nedeni görüntülenemiyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2854
11.07.2019 Büro Yönetimi Yenilik Geçici vergi beyannamelerindeki tüm eksik alanların oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2854
08.07.2019 Bordro Yenilik 2019 Temmuz kıdem tazminatı tavan ücretleri güncelllendi. 2012.0.0.2853
04.07.2019 Ticari Yenilik Çek, Senet düzeltme işleminde ödemeler listesi için hareket sıra numarasının değiştirilmemesi sağlandı. 2012.0.0.2853
04.07.2019 Bordro Yenilik 4447 vergi teşviklerindeki vergi tutarının entegresinde gelir hesap kodu tanımlama imkanı sağlandı. 2012.0.0.2853
04.07.2019 Ticari Yenilik Giderlerin üretime aktarılmasında kümülatif toplamların tespitinde üretim tarihinin dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2853
01.07.2019 Ticari Yenilik Üretimdeki kullanılan malzeme miktarlarının her bir ürün için ayrı ayrı hesaplatılabilme imkanı sağlandı. 2012.0.0.2853
01.07.2019 Ticari Yenilik Alış e-faturalarının transferinde vade tarihinin cari karttaki vade güne göre tekrar hesaplaması sağlandı. 2012.0.0.2853
26.06.2019 Bilanço Yenilik Yüklenilen kdv listesine stok grup kodu ilave edildi. 2012.0.0.2853
26.06.2019 Ticari Yenilik Döviz tutarının İngilizce yazıya çevrilmesinde kuruş bölümüne cent ilave edildi. 2012.0.0.2853
26.06.2019 Bilanço Yenilik Fiş listesindeki entegre alanı yetki sistemindeki entegre alanına bağlandı. 2012.0.0.2853
26.06.2019 Bilanço Yenilik Defter-i Kebirde yalnız seçili şubenin defterinin yazılması sağlandı. 2012.0.0.2853
26.06.2019 Genel Yenilik Excel transferinde e-fatura ödeme koşulunun vade tarihine göre otomatik oluşturulması sağlandı. 2012.0.0.2853
19.06.2019 İşletme Yenilik İşletme hesap özeti raporuna hesap özeti mizanı eklendi. 2012.0.0.2853
19.06.2019 İşletme Yenilik İşletme defter raporunda hesap planındaki hesap türünün fiş satırlarına aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2853
19.06.2019 Bordro Yenilik Puantajda eksik gün istirahattten kaynaklanıyorsa eksik gün nedenlerinden istirahata konumlanması sağlandı. 2012.0.0.2853
19.06.2019 Bordro Yenilik Eksik gün nedeni birden fazla çalışma tipinden kaynaklanıyorsa ve eksik gün nedeni birden fazla seçilmemişse uyarması sağlandı. 2012.0.0.2853
19.06.2019 Ticari Yenilik Satılan malın maliyet raporundaki kalan miktarlar envanter defterine aktarılırken rapor bitiş tarihinin dikkate alınması sağlandı. 2012.0.0.2853
17.06.2019 Genel Yenilik Turint yazılımdan web service ile faturaların indirilmesi sağlandı. 2012.0.0.2853
17.06.2019 Ticari Yenilik Alış e-faturalarına dönüşüm işareti atabilme imkanı sağlandı. 2012.0.0.2853
12.06.2019 Ticari Yenilik Otomatik fiş şablonları ekranlarında düzenlemeler yapıldı. 2012.0.0.2853
12.06.2019 Ticari Düzeltme Alış e-faturalar ekranında fatura görüntüleme tıklanıldığında fatura bulunamıyordu, gerekli düzenleme yapıldı. 2012.0.0.2853
12.06.2019 Ticari Yenilik Alış e-fatularının belirli özelliklerine göre satış faturası olarak aktarılması sağlandı. 2012.0.0.2853
12.06.2019 İnternet Aksiyonları Yenilik SGK Tahakkuk indirme işleminde TLS 1.2'ye geçildi. 2012.0.0.2853
12.06.2019 İnternet Aksiyonları Yenilik SGK Tahakkuk İndirme işleminde Ücretlerin olduğu veya olmadığı bildirgenin indirilmesi seçeneğe bağlandı. 2012.0.0.2853
12.06.2019 İnternet Aksiyonları Yenilik EBeyanname Yöneticisinde Dönem tipleri arasında geçişte Tarih formatı bozuluyordu, Düzeltildi. 2012.0.0.2853
12.06.2019 Defter Beyan Yenilik DBS'de Müstahsil Makbuzlarında Kdvsiz işlem alanı gönderimi iptal edildi. 2012.0.0.2853
12.06.2019 e-FATURA Yenilik Ticari e-faturaların ret ve kabul işlemlerinde düzeltme yapıldı. 2012.0.0.2853
12.06.2019 e-FATURA Yenilik Alış e-faturalarının SQL'e aktarılması işleminde düzeltme yapıldı (stok adı). 2012.0.0.2853
11.06.2019 İnternet Aksiyonları Yenilik e-Beyanname sitesine girişte Chrome 75 versiyonda sorun oluyordu, düzeltildi. 2012.0.0.2853
10.06.2019 Bilanço Yenilik Envanter defterinde ilgili hesabın döviz cinsi ve hesap alt birim türüne göre miktarların görüntülenmesi sağlandı. 2012.0.0.2852
01.09.2020 e-DEFTER Yenilik DTP E-Defter Saklama parolası boş ya da hatalı ise uyarı görüntülenmesi sağlandı.