e-İmza Başvuru

e-İmzanızı Orka'dan temin edebilirsiniz.

e-İmza Başvuru Formu

    Nüfus Kağıdı

    Şahıslar için İmza Beyannamesi

    Firmalar için İmza Sirküleri

    Vergi Levhası